Autoškola - Brno a okolí

Asi každý z nás sní o tom, že až dosáhne věku 18 let, bude si moci konečně udělat řidičský průkaz. K tomu, aby se však člověk naučil dobře řídit, je nutné zvolit tu správnou autoškolu.

Řidičská skupina A s omezením

Tato skupina představuje řidičský průkaz skupiny A s omezením pro motocykly, které jsou buď opatřeny postranním vozíkem, nebo jsou bez něj, s maximálním výkonem 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost, který nepřesahuje 0,16 kW/kg. Pro tuto skupinu je potřeba, aby žadatel dosáhl věku alespoň 18 let.

Řidičská skupina A bez omezení

Řidičská skupina označená A bez omezení je určena pro motocykly, které jsou opatřeny postranním vozíkem nebo můžou být i bez tohoto vozíku, které mají výkon vyšší než 25 kW nebo mají poměr výkon/hmotnost, který přesahuje 0,16 kW/kg. Zde je nutné, aby měl žadatel o tento druh řidičského oprávnění věk minimálně 21 let.

Řidičská skupina B na osobní automobil

Skupina B je určena pro osobní automobily, které mají nejvyšší dovolenou hmotnost, která nepřevyšuje 3500 kg a které jsou opatřeny max. 8 místy k sezení vyjma místa řidiče, dále k nim může být připojeno přípojné vozidlo s max. dovolenou hmotností, která nepřevyšuje 750 kg. Pokud jste vlastníkem řidičského průkazu skupiny B, můžete řídit také traktory a samojízdné pracovní stroje, které jsou o hmotnosti, která nepřevyšuje 3500 kg, dále můžete řídit mopedy a malé motocykly, které mají maximální konstrukční rychlost 45 km/h a také jízdní soupravy o nejvyšší přípustné hmotnosti 3500 kg. Pro řízení motorového vozidla musí mít držitel řidičského průkazu minimálně 18 let.

Řidičský průkaz skupiny C na nákladní auta

Tato skupina opravňuje k řízení motorových vozidel s nejvyšší dovolenou hmotností, která převyšuje 3500 kg a můžete použít i přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 750 kg. Jde o řidičské průkazy, na jejichž základě můžete řídit nákladní automobily.  Tento typ řidičské skupiny je určen pro držitele řidičského oprávnění skupiny B.

Řidičský průkaz skupiny D pro autobusy

Řidičský průkaz skupiny D opravňuje držitele tohoto typu průkazu řídit motorové vozidlo, které je určené pro přepravu osob s více jak 8 místy k sezení vyjma místa řidiče a přípojného vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností, která nepřevyšuje 750 kg. Jde o takový řidičský průkaz, který opravňuje řídit autobusy a další hromadné prostředky, které slouží pro přepravu lidí. Tento řidičský průkaz může získat pouze ten, kdo je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo skupiny C. Pro jeho získání musí mít žadatel minimálně 21 let.

Kondiční jízdy Brno a okolí

Kondiční jízdou se rozumí praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který je již držitelem řidičského oprávnění. Kondiční jízdy jsou určeny zejména pro ty řidiče, kteří pravidelně neřídí a přesto mají zájem na tom si své řidičské dovednosti uchovat, dále pro ty, kteří delší dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu nabýt dostatečné jistoty za volantem, aby mohli spokojeně vyjet do ulic, kondiční jízdy jsou dále určeny těm, kteří se chtějí zdokonalit v řízení, kteří mají zájem na tom vyzkoušet si určitý typ dopravní situace a také pro ty, kteří se chtějí naučit průjezd konkrétní trasou, např. do svého zaměstnání, atd.

Jak probíhá kondiční jízda?

Kondiční jízda spočívá v jízdě vozidlem autoškoly, které disponuje dvojím ovládáním za účasti zkušeného učitele autoškoly, který v okamžiku, kdy zjistí určité nedostatky v řízení vozidla a v jeho ovládání, směřuje výcvik k tomu, aby tyto chyby a nedostatky byly odstraněny a dále učitel pomáhá při řešení různých dopravních situací. Vy se díky kondičním jízdám zdokonalíte ve svých řidičských schopnostech, bude si jistí při jízdách ve městech, při jízdách po silnicích I. třídy a po dálnici s využitím maximální povolené rychlosti, zdokonalíte se v jízdách za snížené viditelnosti a v dalších případech, které vám teď můžou dělat potíže. Kondiční jízdy se provádí individuálně, vždy po předchozí domluvě a v rozsahu, který odpovídá vašim schopnostem. Nikdy by při kondičních jízdách neměl být stanoven minimální ani maximální počet těchto hodin, protože vždy potřeba počtu hodin záleží na vás a na vašich schopnostech a na tom, jak se v provozu budete cítit.

Školení řidičů Brno a okolí

Povinnost provádět školení řidičů vyplývá ze Zákoníku práce a tento druh školení má za cíl informovat řidiče o změnách v zákonech. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Pokud to povaha rizika vyžaduje, stejně jako jeho závažnost, je potřeba školení řidičů pravidelně opakovat. Vždy však musí být každý řidič proškolen minimálně 1x v každém kalendářním roce. Školení řidičů by mělo být prováděno v takových prostorách a podmínkách, které jsou dostatečně vybaveny a které umožní posluchačům zapisovat si potřebné skutečnosti a lektorovi používat potřebné didaktické pomůcky. Zaměstnanci se musí školení řidičů účastnit na základě zákona č. 262/2006 Sb., a tato povinnost se týká všech, kteří řídí vozidlo za účelem plnění pracovních povinností. Není již zákonem stanoveno, jaký doklad obdrží řidič – zaměstnanec po úspěšně absolvovaném školení a ani není nikde uvedeno, zda řidič podléhá přezkoušení.

Kvalitní autoškola v Brně

Dobrý výběr autoškoly je velmi důležitý. Jen kvalitní a dobrá autoškola vám může zajistit to, že se z vás stanou dobří řidiči a že se nebudete muset bát usednout za volant a zvládat i náročnější trasy v hustém provozu za nepříznivého počasí. Uvědomte si, že řízení je velmi zodpovědná činnost, a proto si raději připlaťte za profesionální služby než za autoškolu nevalné pověsti. Dbejte pozornost při výběru autoškoly, abyste vybrali dobře a abyste byli se všemi nabízenými a poskytovanými službami absolutně a maximálně spokojeni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17235 (novesluzby.cz#23167)


Diskuze a zkušenosti

Marlenka | 07.12.2013 13:44
Re: Autoškola - Brno a okolí Dobrý den do autoškoly Karel Navrátil jsem nastoupila a byla to katastrofa přestoupila jsem do autoškoly kterou můžu doporučit Autoškola Petr Kohout Klady: Jestli si chcete autoškolu užít v pohodě a pamatovat na ni v dobrém určitě bych zvolila autoškolu Petr Kohout. Lidský přístup, profesionalita, ochota vyjít vstříc. Kvalita za rozumnou cenu. Zápory: jízdy není možné si plánovat více jak jednu za den. Jízdy nejdou plánovat z místa vašeho určení mají stabilní stanoviště. Nejezdí se víkendy. :potlesk: :potlesk: :potlesk: http://www.autoskolabrnokvalitne.cz/


Přidat komentář