Architektonické práce - Podolí

Architektonické práce jsou zapotřebí vždy, když se rozhodneme pro realizaci rekonstrukce či stavby nového domu. Chceme-li mít jistotu v tom, že bude vše okolo projektů zhotoveno precizně, měli bychom oslovit vždy zkušené architekty.

K tomu, aby bylo možno stavby rekonstruovat či stavět zcela nové, je zapotřebí mít odborný projekt, který nám zhotoví odborný architekt. A kde bychom měli architekta hledat? Nejlépe v jeho ateliéru, kde se můžeme přesvědčit o jeho profesionalitě.

Projektová činnost ve výstavbě Podolí

Projektová činnost ve výstavbě je základním prvkem celé řady složitého vyřizování pro všechny z nás, kteří se rozhodli pro výstavbu či rozsáhlejší rekonstrukci budov. Součástí této projektové činnosti je plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Dále pak také projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro vybrané ohlašované stavby či pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy. Co to tedy projekt je? Hlavním cílem projektu je plánovat a koordinovat činnosti všech lidí, kteří se na stavbě podílí. Projekt jako takový musí být zpracován do všech detailů a musí splňovat všechny normy a zákony. Zjednodušeně řečeno, je projekt nejdůležitějším krokem celé stavby.

Jak vzniká projekt?

Samotný vznik projektu je velmi složitý proces, k němuž je zapotřebí odborné vzdělání a také praxi. Není to tak, že si sedneme a namalujeme si sami, jak bude náš nový dům vypadat. Je zapotřebí oslovit odborného architekta, který teprve na základě našich připomínek zhotoví daný projekt. Aby nám tedy architekt mohl projekt vypracovat, měl by nás poznat, což znamená, že by měl vědět, jak žijeme, co od nového domu očekáváme a co ke svému životu potřebujeme. Na první schůzce architekt zjišťuje, kolik obyvatel bude nový dům mít, kolik místností v něm bude a jaké bude potřeba si ujasnit, jaké bude dispoziční řešení celého domu. Velmi pak záleží také na tom, jaké bude umístění domu na pozemku a v neposlední řadě také jak vysoký je náš rozpočet. Díky všem těmto informacím vypracuje architekt architektonickou studii, která obsahuje výsledný vzhled domu a jeho funkci. A to je teprve začátek. Při dalších konzultacích s architektem vzniká propracovaný projekt, v jehož konečné fázi nás čeká konečný projekt dané stavby. Základem dokonalého projektu je tedy úzká spolupráce mezi klientem a architektem.

Co všechno lze projektovat?

Na otázku, co vše lze projektovat lze zjednodušeně odpovědět, že vše. Mluvíme-li však o stavbách, pak lze projektovat stavby jako rodinné domy, veřejné budovy jako knihovny, školy, úřady, nemocnice, byty rekonstrukce historických staveb atd.

Typový projekt domu nebo individuální projekt domu?

Jakmile máme jasno v tom, co chceme stavět či rekonstruovat, je na čase rozhodnout se pro vhodný projekt. Jak si takový projekt vybrat? Nechat si zhotovit projekt individuální nebo oslovit stavební firmu, nabízející již hotové typové projekty? Jisté je, že jak individuální tak typový projekt mají svá pro i proti. Proto je velmi důležité, vědět, zda chceme mít danou stavbu originální a přesně dle svých představ nebo se spokojíme s průměrem. Při výběru projektu je potřeba zohlednit také časový harmonogram stavby. To znamená, že typový projekt je již hotov a tak lze stavět prakticky ihned, avšak individuální projekt vzniká delší dobu, což nám stavbu jako takovou zpozdí.

Typový projekt stavby Podolí

Co se týče typového projektu, pak je potřeba vědět, že se jedná o projekty, které jsou již hotové, avšak lze v nich udělat menší změny. Typové projekty nabízí zejména developerské firmy zabývající se výstavbou domů na klíč. Výhodou těchto projektů je, že se jedná o projekt hotový a my tak nemusíme nic plánovat. Pouze si vybereme projekt domu, který nám vyhovuje a v případě, že nám to firma umožní, provedeme potřebné změny.

Individuální projekt domu Podolí

Máme-li dostatek času a peněz, můžeme se rozhodnout pro individuální projekt, který nám vyhotoví odborný architekt tzv. na míru. Tento druh projektu volí především lidé, kteří vědí přesně, co od svého domu očekávají a jak by měl vypadat. Abychom byli se svým novým domem spokojeni na 100% je potřeba vybírat architekta velmi pečlivě. Co to pro nás znamená? Zejména to, že bychom měli volit architekty, kteří jsou zkušení a prověření, tedy takové, kteří mají ateliéry, ve kterých se můžeme přesvědčit o tom, že jednáme s profesionálem. Velmi důležitým znakem při výběru architekta jsou především reference a délka jejich praxe.

Projekt osazení budovy na pozemek Podolí

V případě, že máme** projekt domu** hotov, je potřeba provést ohlášení stavby a podat stavební povolení. K tomu je zapotřebí mít zhotoven projekt osazení budovy na pozemek. Důležitost tohoto projektu je zřejmá, neboť je v něm zakresleno řešení stavby na pozemku a mimo jiné také napojení na inženýrské sítě a pozemní komunikace. Při projektování osazení budovy na pozemek je nutno respektovat příslušné územní rozhodnutí, který je pro námi vybraný pozemek vydáno. Dále je nutno dodržet bezezbytku odstupovou vzdálenost od sousedních pozemků. Co by nemělo v tomto projektu chybět, jsou zásady organizace výstavby budovy na pozemku. Projekt osazení budovy na pozemek předkládáme spolu s projektem budovy a k tomu, aby nám bylo vystaveno stavební povolení je zapotřebí předložit oba tyto projekty najednou.

Řízení projektů architektonickou kanceláří Podolí

Ano, architekt nám zhotovil potřebnou projektovou dokumentaci a jsme připraveni k realizaci stavby. To však není vše, neboť k tomu, abychom mohli se stavbou jako takovou započít je zapotřebí mít vyřešeno řízení projektu. Řízení projektu je způsob rozplánování a realizace složitých akcí, které jsou v mnoha případech pouze jednorázové. Všechny projektu musí být zhotovovány v daných termínech a za předem stanovených nákladů. Z výše uvedeného vyplývá, že je zapotřebí, aby vše řídil zkušený odborník, což v mnoha případech zvládá architektonická kancelář či ateliér, který nám všechny projekty zhotovovala. Kdo tedy může provádět řízení celého projektu? Je to projektový manažer, který vede svůj projektový tým. Hlavní však je, aby celý tým projektu v čele s projektovým manažerem byli držiteli certifikátu projektového manažera. Chceme-li mít jistotu, že právě tu naši stavbu realizuje zkušený tým, pak můžeme požádat o předložení daného certifikátu. Přeci jen jsme my tím, kdo stavbu financuje a kdo ji bude používat, a proto bychom měli mít jasno v tom, kdo ji realizuje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17372 (novesluzby.cz#23430)


Přidat komentář