Anhydritové lité a samonivelační podlahy

Chcete-li se spolehnout na zajištění rovinatosti podlahy s hladkým povrchem, pak můžete vsadit na anhydrit se samonivelačními vlastnostmi. Anhydritové lité podlahy splní i ty nejnáročnější požadavky na rovnou podlahu.

Anhydritové lité podlahy se mohou pochlubit řadou výhod, díky kterým právem patří k špičce mezi podlahami. Anhydritové lité podlahy svými vlastnostmi v mnoha ohledech předčí podlahy betonové. Abyste se však mohli těšit ze všech výhod v maximálním měřítku, je třeba oslovit profesionální firmu, která má v aplikaci anhydritové lité podlahy hluboké znalosti a bohaté zkušenosti. Taková firma Vám zajistí kvalitní provedení** lité podlahy na zakázku**.

Provedení lité podlahy na zakázku

Každá práce vyžaduje svůj specifický postup, ne jinak je tomu u aplikace anhydritové podlahy. I když je samotné provedení** anhydritové lité podlahy** velmi rychlé, neznamená to ještě, že by se do činnosti mohl bez patřičných znalostí a příprav podkladu pustit každý. Před samotným lití anhydritové podlahy je nutné provést přípravné kroky, včetně konzultace na místě budoucích změn. Součástí přípravných kroků je nezbytné laserové zaměření, díky kterému Vám může firma poskytnout následné nacenění stavby. Budete-li s uvedenou cenovou kalkulací souhlasit, pak již nic nebude bránit tomu, abyste se dohodli na vhodném termínu vyhotovení.

Lití anhydritové podlahy, doba schnutí lité podlahy

Proces lití anhydritové podlahy je velmi rychlý, kdy již po cca 24 dnech od lití anhydritu, vykazuje podlaha požadovanou vyschlost. Doba vyschnutí se odvíjí od teploty a vlhkosti konkrétního prostředí. Pokud bychom vzali den po dni proces lití anhydritové podlahy, pak 1. den dojde na zaměření a nacenění stavby, 2. den probíhá lití anhydritu, 3. -4. den je již podlaha pochozí a 8. -9. den je možné podlahu zatěžovat.

Proces lití anhydritové podlahy se zateplením, vytápěním

U profesionální firmy můžete poptávat jednak samotnou** anhydritovou litou podlahu**, ale také ve spojení s provedením zateplení a podlahovým vytápěním. Výše uvedené kroky proces lití anhydritové podlahy i v tomto případě zůstávají. Navíc k nim však přibude zmíněné zateplení a zhotovení podlahového vytápění. Jak zateplení, tak podlahové vytápění musí přijít před litím anhydritu. Proces lití anhydritové podlahy se zateplením, podlahovým vytápěním se od předchozího procesu protáhne o pouhých cca 6 dnů.

Realizace anhydritové lité podlahy

V rámci** realizace anhydritové lité podlahy** se u firem můžete setkat s různým způsobem provedení. Možnosti realizace mohou být za pomoci transmixu, sila, pytlované směsi. Ovšem nejpoužívanější realizace anhydritové lité podlahy je za využití šnekového čerpadla, který má vlastní pohon a mix. Požadované množství anhydritu je již namíchané, a připravené přímo k použití. Anhydrit tak na místo určení bude dopraven již namíchaný, připravený k následnému zpracování. Při příjezdu firmy změří konzistenci anhydritu, a následně dojde k uložení připravené směsi z mixu do šnekového čerpadla. Poté se směs ze šnekového čerpadla za využití gumových hadic uloží na místo. Jakmile je směs uložena, dochází na potřebné odvzdušnění a znivelování. Pokud je to jen možné, tak se doporučuje uzavření místa na dobu dvou dnů, a to z důvodu, aby podlaha příliš rychle nevysychala. Tato realizace za využití šnekového čerpadla s pomocí mixu, není nijak náročná. Nemusíte řešit elektřinu, vodu, dostatečný tlak. Krom toho vyrobení anhydritu mokrou cestou, vychází i levněji, než cestou suchou.

Vybíráme firmu pro realizaci anhydritové lité podlahy

Již jste alespoň v kostce obeznámeni, jak probíhá proces a** realizace anhydritové lité podlahy. Na základě těchto informací si pak můžete jednoduše ověřit profesionalitu Vámi vybrané firmy. Ničemu neuškodí, či spíše naopak, pokud si od firmy vyžádáte **reference. Každá profesionální firma, která poskytuje kvalitní služby, se za svoji vykonanou práci nestydí, spíše pyšní. Profesionální firma Vám ráda reference poskytne, či je má přímo k dispozici na svých webových stránkách. Kromě referencí se také informujte, jakým způsobem firma provádí ukládání anhydritu, tj. zda z výše uvedeného mixu, případně sila, či transmixu. A v neposlední řadě Vám profesionální firma zašle cenovou kalkulaci dopředu, po pečlivém zaměření prostoru, kde má být podlaha uložena. Na základě těchto jednoduchých kroků si pak můžete ověřit, zda máte před sebou zkušenou, profesionální firmu, či začínající, nebo dokonce nesolidní.

Cena za anhydritovou litou podlahu

Bezpochyby Vás bude zajímat, na kolik Vás anhydritová litá podlaha přijde. Nelze však takto obecně stanovit přesnou částku, aniž by proběhlo již zmiňované zaměření. Krom toho, co objekt, to jiné rozhodující faktory, které mohou cenu ovlivnit. Požádáte-li o cenovou kalkulaci, pak v ní objevíte řadu položek. Cenu položení anhydritové podlahy pak tvoří materiál a práce. Konečná cena se odvíjí také od velikosti realizované plochy, způsobu realizace. V cenové kalkulaci mohou být separátně uvedené ceny za uložení anhydritové samonivelační směsi, za uložení folie, za uložení obvodové dilatace, za uložení tepelné kročejové izolace aj.

Výhody anhydritové lité podlahy

Anhydritová litá podlaha, kromě jiného, vykazuje minimální roztažnost, dobrou vodivost tepla, díky čemuž je vhodná i při současném využití podlahového vytápění. Dobrá vodivost tepla umožní až o několik desítek procenty rychlejší prohřátí desky, než by tomu bylo u podlahy betonové, a to vlivem samonivelačního efektu. K dalším výhodám anhydritové lité podlahy patří, jak již bylo výše uvedeno, rychlá realizace podlahy. Anhydritovou litou podlahu je možné provést bez nutnosti dilatačních spár.

Kde je možné využít anhydritovou litou podlahu

Pokud bychom se zaměřili například na rodinné domy, pak zde je využitelnost anhydritu de facto neomezená. V každém objektu jsou však místa, kde je třeba provést potřená opatření, jako je hydroizolace. Konkrétně se jedná o koupelnu, záchod, garáž a obdobná místa, pro které je typická jistá vlhkost. Je dobré také vědět, že pokud budete mít, nebo máte v místnosti umístěný krb, či větší akvárium, pak je na místě provedení** zpevnění podlahy**. Zpevnění se provádí buď zesílením potěru, či zpevněním podkladu. I když se anhydritové podlahy mohou těšit řadou výhod, přesto se nejedná o univerzální vhodnost pro každý prostor. Například taková prádelna, či závodní kuchyň aj., nejsou pro volbu anhydritové lité podlahy vhodné. Krom nich se pak také anhydritové podlahy nedoporučují do exteriéru.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17823 (novesluzby.cz#24228)


Diskuze a zkušenosti

Tomáš Beneš | 14.02.2013 08:15
Re: Anhydritové lité a samonivelační podlahy Potrebuji anhydritove podlahy na plochu 115m2. Jaká tam vychází cena? Nebo je výhodnější varianta?


Přidat komentář