Zavazadla

Chystáte se poprvé cestovat letadlem? Víte, které předměty si můžete a naopak nesmíte vzít do příručního zavazadla, a které do zavazadla, určené do nákladového prostoru? Jak je to s objemem tekutin v příručním zavazadle?

Zavazadla

Přeprava zavazadel podléhá na rozdíl od přepravy v jiných dopravních prostředcích přísnějším i propracovanějším předpisům,  a to z důvodu, že oproti pozemním dopravním prostředkům jsou letadla výrazně omezena maximální vzletovou i přistávací hmotností.

Každý letecký dopravce má vypracované předpisy, kterými se upravuje přeprava zavazadel na jeho linkách. Tato pravidla vycházejí z manuálů IATA (Iata Baggage Service Manual) a ICAO (Iata Perishable Cargo Manual) a bývají proto velmi často u různých dopravců dosti podobné, ne-li stejné.

Kromě kufrů, batohů a tašek, přepravují letadla i jiné zboží, např. poštu nebo nebezpečný náklad.

 

Zapsaná zavazadla

Tato zavazadla jsou opatřena zavazadlovým štítkem a jsou naložena do nákladového prostoru letadla. Jako zapsaná zavazadla by měly být používány dobře uzavřené a uzamčené kufry, nebo jiné pevné schránky. Každé zavazadlo musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou s uvedením Vašeho jména, které musí souhlasit se jménem na letence, a místa bydliště. Zapsané zavazadlo podléhá hmotnostnímu limitu, do kterého je přepravováno zdarma. U zapsaného zavazadla činí tento limit 20 kg na osobu. Za každý 1 kg nad uvedený limit jste povinni při odbavení zaplatit poplatek, a to ve výši stanovené příslušným dopravcem. Obvykle je tato sazba 1% z ceny jednosměrné letenky za každý 1 kg navíc.

Nezapsaná zavazadla

Jedná se o kabinová zavazadla, které si berete s sebou na palubu letadla. Nezapsané zavazadlo podléhá hmotnostnímu limitu, do kterého je přepravováno zdarma. U nezapsaného zavazadla činí tento limit 5 kg na osobu. Za každý 1 kg nad uvedený limit jste povinni při odbavení zaplatit poplatek, a to ve výši stanovené příslušným dopravcem. Obvykle je tato sazba 1% z ceny jednosměrné letenky za každý 1 kg navíc.

Zavazadla, která si chcete s sebou vzít na palubu, procházejí rentgenovou kontrolou. Pracovníci letištní bezpečnostní služby jsou proto velice nekompromisní zejména ve vztahu ke kovovým nebezpečným předmětům.

Nebezpečné předměty přepravované v letadle

 • Alkoholické nápoje – v prodejním balení, které obsahuje více než 24%, ale ne více jak 70% alkoholu, v nádobách o objemu maximálně 5 litru, na osobu – povoleno v nebo jako příruční zavazadlo; povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo.
 • Invalidní vozíky, či jiné zařízení pro zajištění pohyblivosti poháněné bateriemi s elektrolytem - povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo; je vyžadováno povolení leteckého dopravce; velitel musí být informován.
 • Invalidní vozíky, či jiné zařízení pro zajištění pohyblivosti poháněné suchou baterií - povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo; je vyžadováno povolení leteckého dopravce.
 • Izolované balení, které obsahuje podchlazený zkapalněný dusík - povoleno v nebo jako příruční zavazadlo; povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo; je vyžadováno povolení leteckého dopravce.
 • Kardiostimulátory - je vyžadováno povolení pro jednotlivce mít u sebe.
 • Lékařské, toaletní předměty, včetně neradioaktivních aerosolů – 2 kg nebo 2 litry na osobu, a současně čistá hmotnost každého předmětu nepřesahuje 0,5 kg nebo 0,5 litru – povoleno v nebo jako příruční zavazadlo; povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo.
 • Malé tlakové nádoby s oxidem uhličitým - povoleno v nebo jako příruční zavazadlo; povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo; je vyžadováno povolení pro jednotlivce mít u sebe.
 • Malá tlaková nádoba s oxidem uhličitým – zastavěná k nafouknutí záchranné vesty a náhradní tlaková nádoba - povoleno v nebo jako příruční zavazadlo; povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo; je vyžadováno povolení pro jednotlivce mít u sebe; je vyžadováno povolení leteckého dopravce.
 • Malé tlakové nádoby s kyslíkem nebo vzduchem - povoleno v nebo jako příruční zavazadlo; povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo; je vyžadováno povolení leteckého dopravce.
 • Malý lékařský nebo klinický teploměr, který obsahuje rtuť - povoleno v nebo jako příruční zavazadlo; povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo; je vyžadováno povolení pro jednotlivce mít u sebe.
 • Oxid uhličitý v pevném stavu – v množství 2 kg na osobu – povoleno v nebo jako příruční zavazadlo; povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo; je vyžadováno povolení leteckého dopravce.
 • Rtuťový barometr nebo teploměr přepravovaný pracovníkem vládního úřadu - povoleno v nebo jako příruční zavazadlo;  je vyžadováno povolení leteckého dopravce; velitel musí být informován.
 • Střelivo pro sportovní účely – v množství nepřesahující 5 kg na osobu - povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo; je vyžadováno povolení leteckého dopravce.
 • Vlasové kulmy obsahující uhlovodíkový plyn – jejich počet nesmí přesáhnout 1 ks na osobu – povoleno v nebo jako příruční zavazadlo; povoleno v nebo jako zapsané zavazadlo.
 • Výrobky, které jsou zdrojem tepla – svítilny pod vodu, pájecí zařízení aj. - povoleno v nebo jako příruční zavazadlo; je vyžadováno povolení leteckého dopravce.
 • Zápalky, zapalovač – je vyžadováno povolení pro jednotlivce mít u sebe. Náplně do zapalovače nejsou povoleny do zapsaného ani příručního zavazadla.

Předměty považující za tekutiny

 • Gely
 • Polotuhé materiály
 • Mléka
 • Zubní pasta
 • Gel na vlasy
 • Nápoje
 • Polévky
 • Sirupy
 • Parfémy
 • Holící pěny
 • Aerosoly aj.

Tyto tekutiny v příručním zavazadle musí být v průsvitném sáčku, s obsahem maximálně jeden litr, o rozměrech 200 x 200 mm. Na osobu je povolen jeden sáček. Každý z výše uvedených předmětů nesmí přesáhnout objem 100 ml.

Výdej zavazadel po příletu

 • Jako cestující jste povinni si vyzvednout zavazadla ihned po Vašem příletu.
 • Vyzvednout zavazadlo si může držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky, která byla k zavazadlu vystavena. Dopravce není povinen zjišťovat, je-li držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky oprávněn převzít zavazadlo a neodpovídá za ztrátu, škodu, či jiné výlohy, které by vznikly cestujícímu v této souvislosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17100 (novesluzby.cz#21554)


Přidat komentář