Výlety - Benátky, Litomyšl, Švihov

Dnes se společně vypravíme na Vodní hrad, do města Bedřicha Smetany a také do města, které bylo osídleno a kultivováno od počátků zemědělství v 5. tisíciletí před n. l. Uhodli jste, která města navštívíme?

Dnes navštívíme tato zajímavá místa

  • Benátky nad Jizerou

  • Švihov

  • Litomyšl

Benátky nad Jizerou

Toto město, které má 7 000 obyvatel leží mezi Prahou a Mladou Boleslaví, přesněji asi 20 km před M. Boleslaví Jeho rozloha se podstatně zvětšila začleněním části bývalého vojenského prostoru Milovice-Mladá. Nejstarší dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1052, zápis je o vsi Obodři, dnes části města Benátek nad Jizerou. Severně od Benátek byl vystavěn před rokem 1264 hrad Dražice, jehož zbytky se dodnes dochovaly na skalnatém výběžku nad řekou Jizerou. Jan z Dražic získal někdy před rokem 1346 povolení založit na nedaleké vyvýšenině středověké město Nové Benátky, které bylo založeno v letech 1343 až 1346.

Benátský zámek

Nejstarší část benáteckého zámku pochází z doby kolem roku 1525. Zámecký kostel se zaniklým klášterem pochází z roku 1349. Nejstarší renesanční část zámku vznikla mezi lety 1527 a 1572 a je ozdobena psaníčkovými a velmi cennými figurálními sgrafity. Kolem zámku byla v polovině 17. století postavena i potřebná hospodářská stavení a celý areál, včetně kostela, byl obehnán zdí se třemi branami. V roce 1656 nové křídlo zámku vyhořelo. Teprve na konci 17. století, když byl majitelem panství hrabě ze Schützenu, došlo k zásadní opravě a přestavbě celého zámku. Tehdy získal benátecký zámek podobu, kterou má dnes. Po několika dalších stavebních fázích byla výstavba zámku do dnešní podoby ukončena v polovině 18. století.

Další historické a přírodní památky ve městě

Kostel Narození P. Marie, Socha P. Marie s Ježíškem,Kostel sv. Míří Magdalény, Kaple sv Rodiny ...atd. Téměř celé území Benátecka bylo osídleno a kultivováno od počátků zemědělství v 5. tisíciletí před n. l., což vedlo k velkoplošnému odlesnění a druhotnému šíření stepních a teplomilných formací.

Dnes je k dispozici výletní trasa podél toku řeky Jizery za poznáním blízkého okolí Benátek nad Jizerou. Benátky n.J. - Slepeč - Kochánky - Tuřice - Předměřice - přírodní památka se vzácnými společenstvy teplomilných rostlin.

Nejbližší okolí města je vhodné k vycházkám v lesích, v nivě Jizery nebo k projížďkám na kole, loďkou či na koni, kdy můžete navštívit některá rekreačně a turisticky atraktivní místa.

Do Plzeňského kraje se přesuneme na návštěvu vodního hradu.

Město Švihov

Město Švihov leží mezi městy Klatovy a Přeštice od Plzně asi 33 km. Má 1540 obyvatel. Přestože město nevyniká velikostí, má nadprůměrnou občanskou vybavenost. První zemanské sídlo ve Švihově bylo zřejmě už kolem r. 1194, přestože první písemná zmínka o vsi Švihov pochází až z r. 1245. Pojmenování dostal Švihov od vlastního místa, kudy v táhlém údolí švihaly větry. Přímý důkaz o tom, že Švihov byl městem je z roku 1367. Město postihly v 18. i 19. století ničivé požáry.

Vodní hrad Švihov

V první polovině 14. stol. postavil Vilém ze Švihova velikou tvrz na místě dnešního hradu, už s použitím vody jako hlavního obranného systému. Při této tvrzi vzniklo na pravidelném půdorysu městečko s farním kostelem, které se mělo stát centrem rozsáhlého panství. V roce 1396 se člen rodu a majitel panství Břeněk Švihovský z Rýzmberka stal dvorním sudím a daroval roční plat dominikánskému klášteru v Klatovech. Jeho nástupce Vilém byl jako věrný stoupenec katolíků nebezpečným odpůrcem husitů.

Jediný Vilémův syn, Půta Švihovský z Rýzmberka začal stavět rozsáhlý hrad

S hradem je od té doby město tvoří jeden celek. Po třicetileté válce císař Ferdinand III. nařídil hrad „rozmetat“, prý proto, aby se nemohl stát útočištěm zemských škůdců. Díky intervencím a oddalování demolice se podařilo hrad zachránit, bohužel to, ale zapříčinilo jeho částečnou destrukci. Švihovský hrad je pozoruhodný dvěma téměř identickými paláci, spojenými na východní straně kaplí a na západní vstupním traktem se schodišti.

Židovský hřbitov ve Švihově

Byl založený v 1. polovině 17. století připomíná, že ve Švihově žila do druhé světové války po dlouhá staletí významná komunita Židů. Už od 2. poloviny 16. století byl Švihov střediskem Židů z širokého okolí. Ve Švihově byla honosná synagoga z roku 1783, byla zde matrika a židovská škola, do níž chodily děti z jedenatřiceti obcí. V průběhu let, zejména vlivem válečných událostí a povinnosti platit zvláštní židovské daně, Židé značně zchudli. Od r. 1811, kdy byl vydán dvorní patent o společném bydlení židů a křesťanů, přestali být vyčleňováni a zvlášť evidováni. V roce 1963 byla provedena demolice neudržované synagogy.

Další památky ve městě Švihov

Kostel sv. Jiljí, dnes hřbitovní, je pozůstatkem prvotního zemanského sídla ve Švihově. Ze špitálu, který zde stál už v roce 1342, zůstal zachován jen kostelík, zasvěcený sv. Janu Evangelistovi.

Naučná stezka - Švihov

Naučná stezka Švihov a okolí je věnována historickým a přírodním zajímavostem ve Švihově a jeho nejbližšího okolí. Naučná stezka má 20 zastavení a je rozdělena na vnitřní a vnější okruh. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Poslední pozvánka je do města ze seznamu Unesco.

Litomyšl

Město leží v Pardubickém kraji v nadmořské výšce 330 metrů. A žije zde 10 231 obyvatel. Písemně doložená historie města začíná koncem 11. století, kdy tady kníže Břetislav II. - na místě zřejmě staršího slavníkovského hradiště, zmiňovaného Kosmovou kronikou již k roku 981 - založil buď kostel, nebo benediktinský řádový dům. V polovině 12. století sem olomoucký biskup Zdík přivedl řád premonstrátů, jejichž klášter stál v místech dnešního zámku a dostal jméno Hora olivetská. Jeho součástí byl i kostel sv. Klimenta, dříve dlouho považovaný za nejstarší kostel v Čechách.

Slavní rodáci - Litomyšl

Bedřich Smetana

Slavný hudební skladatel, se narodil přímo na zámku, v rodině sládků, jako 11. dítě a první syn. Není tedy divu, že otec nechal ze samé radosti vyvalit na zámecké nádvoří sudy piva, aby i chasa mohla vychutnat radost šťastného otce.

Slavná kuchařka

Svůj život spojila s městem také Magdalena Dobromila Rettigová, která byla uznávanou kuchařkou i spisovatelkou a představitelkou rodícího se ženského emancipačního hnutí na přelomu 18. a 19. století.

Český astronom

Blíže ke hvězdám přivedl lidstvo další zdejší rodák Zdeněk Kopal. Tento český astronom 20. století, kromě toho, že zkoumal tzv. těsné dvojhvězdy, byl autorem map, podle kterých "turisté" z programu Apollo brázdili Měsíc. Na místě rodného domu Zdeňka Kopala dnes stojí plastika jeho oblíbené těsné dvojhvězdy.

Regionální muzeum Litomyšl

Litomyšlské muzeum bylo založeno v roce 1891 a umístěno v prostorách zrušené městské reálky. Získalo všeobecné vlastivědné zaměření s působností na město a okolí. V roce 1926 se přestěhovalo do rozlehlé barokní budovy bývalého piaristického gymnázia postavené v letech 1714 -1718. V této budově sídlí muzeum doposud, nachází se zde stálá expozice a prostory pro krátkodobé výstavy. Od 90. let 20. století muzeu provozuje rovněž Rodný byt Bedřicha Smetany. Expozice RML jsou otevřeny celoročně, Rodný Byt Bedřicha Smetany od dubna do října. Dalšími památkami v Litomyšli jsou : Dům U Rytířů, Piaristický chrám, Kostel s probošstvím, Smetanovo náměstí, Toulovcovo náměstí, Klášterní zahrady, Portmoneum, Smetanův dům, Lidový dům.

Naučná stezka Velký Košíř

Naučná stezka vede okolo rybníka Velký Košíř u Litomyšle. Jeden z nejstarších východočeských rybníků a jeho okolí je významnou ornitologickou lokalitou. Bylo zde pozorováno 179 druhů ptáků, 72 trvale hnízdících. Má čtyři zastávky s informačními panely. Informační panely nás seznámí s místní faunou a flórou. Mnohé druhy jsou v Česku už vzácností. V okolí Litomyšle je velký výběr cyklotras, proto si na kole jistě užijete zdejší přírody dosytosti.

Budeme rádi, najdeme-li v diskusi od Vás příspěvky a vlastní zkušenostech z těchto míst.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16851 (novesluzby.cz#20135)


Přidat komentář