Vízum do Kanady

Kanada je jistě jedna z nekrásnějších zemí, kterou stojí za to alespoň jednou v životě vidět. Pokud plánujete návštěvu Kanady, budete muset nejdříve zamířit na úřady a vyřídit si vízum. Co vás při tom čeká a nemine se dozvíte z následujících řádků.

Od kdy platí vízová povinnost v Kanadě?

Poprvé Kanada zrušila vízovou povinnost po vzájemných dohodách v roce 1996. Vlivem nárůstu žádostí  českých obyvatel o azyl  ji opět o rok později obnovila.  Zhruba po deseti letech, v roce 2007, ji opět zrušila. Bohužel, jsme si svobodného cestování na tento kontinent moc neužili a Kanada v roce 2009 vízovou povinnost obnovila ze stejných důvodů jako v roce 1997.

Takže v současné době, než nasednete do letadla a vydáte se vstříc novým zážitkům, musíte zažádat o vízum.

Jaké druhy víz do Kanady existují?

O vízum musíte žádat, podle toho, co se v** Kanadě** chystáte dělat. Existuje totiž hned několik druhů víz.

 • Pracovní vízum
 • Turistické vízum
 • Studentské vízum
 • Working holiday vízum

Studentské vízum do Kanady

Tento typ víza je určen všem, kteří jedou do Kanady studovat a to na dobu delší než 6 měsíců. Toto vízum mám umožní nejen vstup do země, ale díky němu si můžete v** Kanadě** rozšířit kvalifikaci nebo absolvovat odbornou stáž.

Studentské vízum získáte na kanadské ambasádě v Praze a jeho vyřízení trvá různě dlouhou dobu. Někdy si na něj budete muset i pár týdnů počkat.

O toto vízum můžete zažádat až v okamžik, kdy vás v Kanadě přijali ke studiu.

K žádosti musíte přiložit:

 • Vyplněný předepsaný formulář, který musíte vyplnit v anglickém nebo francouzském jazyce.

 • Platný  cestovní pas, se strojově čitelnou zónou.

 • Tři pasové fotografie.

 • Musíte doložit, že máte dostatečnou finanční rezervu na celý pobyt v Kanadě. Zpravidla se k žádosti  přikládá výpis z účtu nebo doklad o tom, že jste v Kanadě dostali stipendium.

 • Doklad o zaplacení poplatku za vízum. Za studentské vízum zaplatíte 90 eur a tento poplatek je nevratný.

 • Potvrzení o přijetí ke studiu

 • Doklad o tom, že máte v Kanadě zajištěno ubytování

 • Zdravotní potvrzení od některého ze smluvních lékařů Velvyslanectví.

 • Výpis z rejstříku trestů  a pokud nejste plnoletí, budete potřebovat písemný souhlas rodičů.

Pracovní vízum do Kanady

Pokud nechcete studovat, ale do** Kanady** se chystáte za prací, musíte si vyřídit pracovní vízum. O toto vízum můžete zpravidla zažádat teprve potom, co jste si v Kanadě sehnali práci.

K jeho získání potřebuje v podstatě skoro stejné doklady jako u studijního víza. Potvrzení  ke studiu se vás samozřejmě netýká, ale budete muset přiložit plán cesty, tzn. co a kdy chcete v Kanadě dělat. A také musíte úřadům předložit doklady o vaší činnosti v České republice. Zaměstnanci musí předložit doklady o zaměstnání, živnostníci výpis ze živnostenského úřadu.

Za** pracovní vízum** zaplatíte  o něco více než za studentské a to 110 eur. Tento poplatek je také nevratný, v případě, že bude vaše žádost zamítnuta.

Working holiday vízum Kanada

Mezi mladými lidmi je v poslední době oblíbené a žádané tzv. working holiday vízum. Toto speciální vízum se vydává lidem v rozemzí od 18 do 35 let. Díky tomuto vízu můžete rok v Kanadě pracovat, studovat a cestovat.

Vyřízení této žádosti trvá zhruba jeden až dva měsíce a k žádosti musíte mimo jiné přiložit navíc svůj profesní životopis psaný v angličtině nebo francouzštině.

Dopis v rozsahu maximálně jedné A4 psaný na počítači v angličtině nbeo francouzštině o tom, co se chystáte dělat, jakmile se vrátíte z Kanady zpět domů.

Turistické vízum do Kanady

Pokud chcete jen poznat krásy Kanady a nechystáte tam ani pracovat a ani studovat vystačíte si s vízem turistickým. O toto vízum zažádáte v Praze a můžete vybírat ze tří druhů:

 • Jednovstupní vízum
 • Vícevstupní vízum
 • Tranzitní vízum

Jednovstupní vízum vám umožní navštívit Kanadu jen jednou a jeho platnost je maximálně 6 měsíců. Znamená to, že pokud se budete chtít do Kanady třeba za rok vrátit budete muset o vízum žádat znova.  Za toto vízum zaplatíte 55 eur a stejně jako u žádosti o jiná víza je tento polatek nevratný.

Pokud víte, že do Kanady poletíte víckrát, můžete zažádat o vízum vícevstupní. Toto vízum platí pět let a opravňuje vás k opakovanému vstupu do Kanady. Podání žádosti o vícevstupní vízum vás samozřejmě bude stát o něco víc než vízum jednovstupní. Konkrétně za něj zaplatíte 110 eur.

Tranzitní vízum - Pokud bude Kanada jen vaší přestupní stanicí a nemáte v plánu se v ní zdržet, musíte zažádat o tzv. tranzitní vízum. To vízum vám umožní jen krátké zastavení se v Kanadě při cestě do jiné země. Je platné  pouze 48 hodin a  za jeho vyřízení nic neplatíte.

K žádosti o turistické vízum jednovstupní nebo vícevstupní musíte předložit:

 • Platný pas se strojově čitelnou zónou

 • Předepsané vyplněné formuláře v anglickém nebo francouzském jazyce. Při jejich vyplňování se možná budete muset obrnit určitou dávkou trpělivosti a odpovídat na všetečné otázky týkající se nejen vaší práce, ale také rodiny nebo vašeho zdravotního stavu.

 • Dvě průkazové fotografie

 • Doklady o tom, že máte dostatek financí na pobyt v Kanadě. Opět stačí doložit výpis z účtu z poslední tři měsíce . Finanční rezervu můžete mít třeba také na vkladní knížce. Pro turisty je doporučená částka mezi 100 až 150  kanadskými dolary na osobu a den.

 • Doklady o zaměstnání - pokud jste zaměstnán měl byste doložit k žádosti potvrzení od zaměstnavatele, ze kterého bude patrné  jakou práci děláte a jaký za to dostáváte příjem. Taky by z potvrzení mělo být jasné, že máte v termínu plánovaného pobytu se zaměstnavatelem domluvenou dovolenou. Pokud jste podnikatel doložíte kopii živnostenského listu.

 • Zvací dopis - jestli se chystáte navštívit své kanadské přátele, měli byste k žádosti připojit zvací dopis v anglickém nebo francouzském jazyce, který bude obsahovat údaje nejen o vás, ale také údaje o vašem hostiteli, včetně jeho adresy trvalého pobytu.

 • Cestovní pojištění - K žádosti musíte také doložit doklad o zaplacení  cestovního pojištění.

 • Program vaší cesty - další částí žádosti je anglicky nebo francouzsky psaný program vaší cesty, kde popíšete co se chystáte v Kanadě dělat, která místa chcete navštívit.

Pokud se** chystáte do Kanady s manželkou** či manželem, podáváte pouze jednu žádost, kde uvedete, že se chystáte na cestu s partnerem.

POZOR: poplatek ale musíte zaplatit za oba dva.

K žádosti také připojte doklady o zajištěném ubytování v Kanadě a pokud možno také rezervaci letenek. Myslete na to, že čím víc údajů o sobě poskytnete, tím snadněji vízum získáte.

Předepsané formuláře si můžete stáhnout na stránkách canada.cz. Tiskopisy vyplňte na počítači, protože v současné době rukou psané formuláře Kanadské velvyslanectví nepříjímá. Na výše uvedené webové adrese také získáte veškeré podrobné informace týkající se vízové povinnosti a pobytu v Kanadě vůbec.

Získat vízum do Kanady je poměrně náročné, proto je dobré s přípravami k jeho získání začít s dostatečným časovým předstihem, ať se nemusíte zbytečně stresovat, jestli vše zvládnete vyřídit v termínu.

Vyplnit žádost o vízum a dát dohromady veškeré ostatní doklady, které kanadská ambasáda vyžaduje vás určitě bude stát nějaký čas a asi budete potřebovat pevné nervy. Ale nenechte se odradit a myslete na to, že Kanada je krásná země, která jistě stojí za návštěvu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17172 (novesluzby.cz#23343)


Přidat komentář