USA - Od Havaje přes Indianu až do Kentucky

Dnes představíme tyto státy - Havaj, Indiana, Illinois, Ideaho, Severní a Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Louisiana, Iowa? Kolik tornát musí přestát Iowa za rok? A kterého státu je hlavní město Indianapolis?

Kontinentální část USA se nachází v Severní Americe. Na jihu hraničí s Mexikem a na severu s Kanadou. Hranice s Kanadou je nejdelší nestřežená hranice světa. Východní břeh USA omývá Atlantský oceán a západní břeh Tichý oceán. Mezi plnohodnotné státy patří také Aljaška, kterou koupili od Rusů v roce 1867 a Hawajské ostrovy. Spojené státy mají také plno závislých - vesměs ostrovních území.

Dnes přinášíme několik informací o dalších amerických státech

  1. Havaj
  2. Indiana
  3. Illinois
  4. Ideaho
  5. Severní Dakota
  6. Jižní Dakota
  7. Kansas
  8. Kentucky
  9. Louisiana
  10. Iowa

Hawaii - Honolulu

Je nejnovější z 50 států USA, skládá se výhradně z ostrovů. Hawaii je obklopena Pacifickým oceánem a leží asi 2 400 mil jizozápadně od Kontinentálních Spojených států amerických. Má nějvětší podíl obyvatelstva asijského původu a nejvyšší podíl míšenců mezi rasami ze všech států USA.

Honolulu je hlavní a největší město Havaje. Název města pochází z domorodého jazyka, kde honolulu znamená zátoka mušlí. Město leží na ostrově Oahu. Legendární pláž Waikiki a úžasná atmosféra na Havaji se budete cítit jako v pohádce, kde Vás netíží čas, nikdo nespěchá a každý se na Vás usmívá.

Pearl Harbor = Perlový přístav je přístav a základna vojenského námořnictva USA ležící poblíž města Honolulu.

Idaho – Boise

Země drsné krásy a miliónů akrů divočiny. Krajina plná žulových hor, úrodných farem, jezer, vodopádů, kaňonů a roklin. Hell's Canyon = Pekelný kaňon je 7900 stop hluboký, je to nejhlubší kaňon v Severní Americe. Je hlubší dokonce než Grand Canyon a Shoshone Falls Shoshonské vodopády na Snake River = Hadí řece, jsou vyšší než Niagarské vodopády. Většina státu je tvořena Skalnatými horami a hlubokými zalesněnými údolími.

Je zde mnoho zasněžených horských pásem Najdete zde národní parky Yellowstonský národní park a národní park Farragut. Hlavní město Boise často dostává národní uznání za kvalitu života a podnikatelského prostředí. Nejlepší město pro podnikání a kariéru, Nejbezpečnější místo pro život atd.

Illinois – Springfield

Illinois má převážně pahorkatý povrch, krátké pobřeží Michiganského jezera, západní hranici tvoří řeka Mississippi. Chicago řetí největší metropolitní oblast USA, významné obchodní, průmyslové, dopravní i kulturní středisko.

Je také jedna z nejvýznamnějších železničních, dálničních a leteckých křižovatek USA. Mezinárodní letiště O´Hare patří mezi největší na světě. Illinois je důležitým dopravním uzlem, Port Chicago spojuje Velkých jezer na řece Mississippi přes Illinois řece.

Protože je stát dlouhý 644 km má velmi různé klima. 12. března 2006 zasáhla město 2 tornáda, zranila 24 lidí a poškodila stovky budovů.Způsobená škoda byla 150 milionů dolarů. 10. února 2007, pak-senátor Barack Obama oznámil svou prezidentskou kandidaturu v Springfield. Narodil se tu i Ronald Regan.

Indiana – Indianapolis

Indiana - mírně zvlněná pahorkatina s dominantou kukuřičných polí a lesů. Převážná většina obyvatel se řadí k protestantům, značný vliv však má i římskokatolická církev, jejíž přítomnost je zvýrazněna i existencí jedné z nejvýznamnější katolických vysokých škol v USA, Univerzity Notre Dame ve městě South Bend.

Ve velkých městech dominují největší protestantské proudy a katolíci, na venkově mají silnou pozici evangelikálové a další (ultra)konzervativní protestantské směry. Hlavní město Indianapolis má 798 382 obyvatel. Cestovní ruch je důležitou součástí ekonomiky Indianapolis, a město hostí řadu úmluv a pořádá sportovní akce.

Jméno Indiana bylo dané Indianskému území Americkým Kongresem v roce 1800. Znamená " Zemi Indiánů.

Iowa - Des Moines

Iowa je mírně zvlněná krajina mezi řekami Mississippi a Missouri, s úrodnými půdami. Orná půda tvoří 93% povrchu. Kontinentální podnebí s dostatkem srážek a teplým létem. Na velmi úrodných půdách se pěstuje hlavně kukuřice a sója, případně se chová dobytek.

Východní hranicí státu prochází řeka Mississippi. Hranici na západě od Sioux City tvoří řeka Missouri. Na sever od Sioux City je to řeka Big Sioux River. Tornáda jsou běžné v průběhu jarních a letních měsících, se v průměru 37 tornád během jediného roku.

Hlavní město Des Moines má asi 197 000 obyvatel, další město tohoto státu je například Davenport cca 100,800 obyvatel nebo Sioux City s přibližně 82 800 obyvateli nebo Waterloo 66 000 obyvatel.

Kansas - Topeka

Kansas je stát ležící na Středozápadě USA. Jeho název je odvozen ze slova Kansa, což v překladu z jazyka kansa znamená Lidé jižního větru. Kansas je téměř rovinatá země, na západě mírně zvlněná.

Je zde mírné podnebí a dobrá půda k zemědělství. Silnice jsou tu tudíž lemovány nekonečnými obilnými lány a sily. Dnes dobytek, pšenice, zrno a sojové boby tvoří bázi zemědělské ekonomiky.

Topeka je hlavní město státu Kansas prozkoumejte její pestrou minulost, navštivte fascinující atrakce, 16 galerií, pět uměleckých zařízení a další možnosti ve městě.

(North a South)Severní a Jižní Dakota bylo jedno území až do roku 1889. Dakota byla pojmenovaná po Dakotech, siúxském kmeni, který žil v oblasti. Dakota je siúxské slovo pro "přátele" nebo "spojence."

Jižní Dakota

Většina území Jižní Dakoty je tvořeno náhorní plošinou. Jsou zde travnaté stepi, kolem měst většinou přeměněné na úrodná pole.

Jižní Dakota je poměrně řídce zalesněna. Je to dáno suchým pevninským podnebím. Jižní Dakota patří k nejméně zalidněným státům USA. Hustota zalidnění je pouze 3,84 obyvatele na kilometr čtvereční. Ale mimo lidská obydlí jsou desítky kilometrů nezabydlených oblastí.

Hlavní město je Pierre. Mount Rushmore národní pomník v Black Hills = hlavy státníků.

Severní Dakota

Prérijní, řídce osídlený stát. Rozkládá se na Velkých planinách, na jihozápadě je kopcovitá krajina se skalními městy a badlandy, východní část je zemědělsky využívána. Podnebí je vnitrozemské s drsnými zimami (až -50°C)

Velkou část území odvodňuje Missouri (s přehradní nádrží Garrison Dam). Má nejnižší míru nezaměstnanosti ve Spojených státech. Hlavní město je Bismarck se nachází na východním břehu Missouri. Bismarck ekonomika se zvedla, když bylo objeveno v Black Hills zlato.

Další velká města Fargo, Grand Fork , Minot , Mandan, Dickinson, Jamestown, Williston, Wahpeton, Devils Lake, a Valley City.

Kentucky – Frankfort

Kentucky má na východě zalesněné podhůří Appalačského pohoří, na západě rozlehlé úrodné nížiny v povodí Mississippi a Ohio.

Má něco přes 4 milióny obyvatel a rozlohu 104 749 km². Leží na středozápadě USA. Narodil se zde Abraham Lincoln - prezident a dalším rodákem je herec Johnny Depp.

Kentucky je znám jako "Bluegrass stát", přezdívka vychází ze skutečnosti, že původní bluegrass (tráva - trvalka) je na všech pastvinách v celém státě. Hlavním městem je Frankfort a největším městem Kantucky je Louisville. Kentucké Derby probíhá na dostizích v Churchill Downs.

Louisiana - Baton Rouge

Osou území je řeka Mississippi, povrch tvoří Mississippská nížina. Pobřeží Mexického zálivu je bažinaté s řadou lagunových jezer. Stát Louisiana je velice specifický původem svých obyvatel. Největšího hromadného osídlení se totiž oblasti dostalo, když legalističtí Kanaďané odsunovali francouzsky mluvící obyvatele z oblasti Akádie.

Tito fraknofonní Métisové, často míšenci Francouzů a Indiánů byli z donucení usazováni v bažinaté deltě největší americké řeky Mississippi, zachoval se po nich i název největších měst New Orleans nebo hlavní město Baton Rouge. Dodnes převažují francouzská příjmení, nebo se dokonce doma mluví francouzsky. Ve státě je samozřejmě velké množství černochů, potomků afrických otroků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16870 (novesluzby.cz#20434)


Přidat komentář