Švédsko - cestování, informace, výběr

Severské země lákají každým rokem více turistů a ani Švédsko není výjimkou. Tato skandinávská země Vás může okouzlit krásnou divokou přírodou, městy plnými historických památek a vřelým chováním jejích obyvatel.

Základní charakteristika

Hlavním a také největším městem Švédska (celým názvem Švédského království) je Stockholm, jež leží na východním pobřeží Skandinávského poloostrova. Počet obyvatel Švédska je velmi malý ve srovnání s velikostí Skandinávského poloostrova – přes pouhých 9 milionů obyvatel, kteří nejčastěji žijí v aglomeraci velkých měst. Ostatní místa jsou pokryta lesy a nedotčenou přírodou s překrásnou florou a faunou.

Geografie Švédska

Švédsko je jednou ze zemí, která leží na největším poloostrově Evropy – Skandinávském poloostrově - a na dalších ostrovech, z nichž největší jsou Gotland a Öland. Obklopuje jej Baltské moře, které na východě ústí do Botnického zálivu a jehož zajímavostí je to, že se jedná o nejméně slané moře na světě. Rozloha Švédska je 449 964 km². Největším pohořím je zde samozřejmě Skandinávské pohoří, které lze najít na hranici s Norskem. Tato hranice leží na západě Švédska. Druhým státem, se kterým Švédsko hraničí je Finsko, jehož hranice se nachází na severovýchodě Švédska.

Švédsko - obyvatelstvo

Jak již bylo zmíněno výše, počet obyvatel přesahuje 9 milionů (přesněji 9 325 000) a z toho půl milionu představují lidé jiných národností. Jsou zde zejména menšiny Dánů, Finů a Sámů. Obyvatelé nejčastěji žijí v okolí velkých měst (více jak 3/4 obyvatel), tzn. zejména na jihu Švédska v okolí města Malmö a na západě u Stockholmu. Hlavním jazykem je samozřejmě švédština, která je velmi podobná dánštině a norštině, avšak neměli byste mít problémy dorozumět se anglicky. Ještě je vhodné zmínit, že Švédsko má velmi propracovaný sociální systém a o své obyvatele se dokáže řádně postarat.

Švédsko - konstituční monarchie

Švédsko je jednou z několika evropských zemí, která si stále zachovává tradici království. Jedná se o konstituční monarchii, které v dnešní době vládne král Carl XVI Gustaf. Tato konstituční monarchie zde funguje již po několik století, avšak v dnešní době je pravomoc monarchů silně omezená. Mají spíše formální funkci a představují pro obyvatelé jakýsi symbol. Monarchie je dědičná a od roku 1980 může na trůn usednou i žena. Právě proto je v nástupkyní nynějšího krále jeho dcera, korunní princezna Viktorie Švédská.

Historie Švédska

Nejznáměji se Švédi spolu s jiným severskými národy zapsali do dějin jako Vikingové, avšak území Švédska je obýváno již od doby kamenné. První království zde podle historiků vzniklo již v 9. století n. l.
Na přelomu 14. a 15. století se Švédsko sjednotilo s Norskem a Dánskem a vytvořily tzv. Kalmarskou unii, která však vydržela pouze do 16. století, kdy se Dánové snažili získat větší moc. V roce 1521 se tedy Švédsko odpojilo a v roce 1523 založit Gustav I. Vasa, který je ve Švédsku považován za otce národa, dědičnou monarchii.

Novodobá historie

Švédsko vždy patřilo a stále patří k neutrálním státům. Neangažovalo se v žádné ze světových válek a i dnes patří k neutrálním státům Evropské unie, do níž vstoupilo v roce 1995. Ač je členem EU, nepřálo si být členem Evropské měnové unie – tzn. nepřijmulo euro. Odmítli jej již při zakládání EMU z politických důvodů, avšak narozdíl od Dánska a Velké Británie si nevyžádali před založením EMU žádnou výjimku a fakticky nepřijmutím eura porušili Maastrichtskou smlouvu. Švédsko tedy stále má povinnost euro zavést (na rozdíl od Dánska a VB), avšak nemá k tomu politickou vůli ani podporu obyvatelstva.

Měna - švédská koruna

Oficiální švédskou měnou je švédská koruna, tzv. krona/kronor (množné číslo), která se směňuje průměrně kurzem 1 SEK = 2,6 CZK. Mince existují v hodnotách 1, 5, 10 a 50 haléřů (tzv. öre). Papírové bankovky mají hodnoty 20, 50, 100, 500 a 1000 kronor.

Flóra a fauna Švédska

Ve Švédsku se nachází 28 národních parků o celkové rozloze ve výši 6300 km², které jsou plné rostlin a živočichů. Typickým švédským zvířetem je los, který se zde vyskytuje velmi hojně. Naopak jiná zvířata jako vlci, rysové, orli skalní či medvědi jsou ohrožení a těžko se s nimi setkáte. Co se týče ryb, vyskytuje se zde zejména losos, pstruh, sleď či treska. Chcete-li vidět orla skalního, mořského či jiné rozmanité druhy ptáků, nezapomeňte navštívit ostrovy (Öland, Gotland) či jiné přírodní rezervace. V těch můžete také obdivovat orchideje a jiné vzácné květiny. V lesích pak nejčastěji narazíte na různé lesní plody jako např. borůvky či ostružiny.

Počasí ve Švédsku

Připravte se převážně na mírné počasí, jelikož ve Švédsku převažuje mírné podnebí, které zajišťuje teplý Golfský proud. Pouze na severu Švédska, v horách, převažuje subarktické podnebí.

Typická švédská jídla

Vzhledem k tomu, že se jedná o přímořskou zemi, nebude žádným překvapením, že jídelníček se skládá zejména z darů moře. Častým pokrmem jsou zde sledi, tresky a lososi. Avšak nelze opomenout ani zvěřinu. K typickým pokrmům také patří masové kuličky s brusinkovým želé (brusinky se zde používají velmi často).

Ekonomika Švédska

Co zajišťuje Švédsku pověst tak rozvinutého státu a možnost poskytovat tak štědrou sociální politiku? Jistě jeho produktivita. Švédsko je bohaté na přírodní zdroje jako je železná ruda, dřevo či voda. Právě lesní hospodářství a těžba dřeva patří k nejdůležitějším odvětvím zpracovatelského sektoru. Na jihu země je rozvinuté zemědělství, kde lze jak pěstovat nejčastější plodiny, tak chovat skot, vepře, ovce, ale i lišky a norky. A vzhledem k tomu, že se jedná o zemi obklopenou mořem, nelze zapomenout ani na rybolov. Co se týče průmyslu, jistě znáte následující firmy: IKEA, Electrolux, Husqvarna, SAAB, Oriflame, Sony Ericsson či Volvo.

Stockholm – hlavní město Švédska

Pokud budete cestovat do Švédska, jistě nevynecháte hlavní město Stockholm. To se nachází na východním pobřeží Švédska poblíž jezera Mälaren a rozkládá se na 14 ostrovech. Z tohoto důvodu je mu přezdíváno Benátky severu. Jelikož se jedná o město, ve kterém sídlí královská rodina, najdete zde mnoho zajímavých hradů a jiných historických památek. Kromě královské rodiny zde sídlí i vláda a parlament.

Neznámější památky Stockholmu

Vzhledem k tomu, že historie města sahá již do 13. století, není žádným překvapením, že se zde nachází velké množství památek. Nelze vynechat radnici (Stadshuset), ve které se každoročně předávají některé Nobelovy ceny. Dále Královský palác (Kungliga Slottet), palác Drottningholm či jiná sídla královské rodiny. Určite nesmíte zapomenout navštívit některá muzea, z nichž za zmíňku stojí Nationalmuseum či Vasamuseet.

Další zajímavosti Stockholmu

  • Stejně jako v ostatních vyspělých zemích, i zde je běžné dopravovat se na kole. A proto najdete skoro u každé silnice cyklostezku a na rušných místech půjčovny kol.
  • Jedná se o jedno z „nejzelenějších“ měst Evropy, tzn. je známo svým pozitivním přístupem k ekologii a ochraně životního prostředí.
  • Stockholm je město, ve kterém najdete velké množství parků. Dokonce je zde zřízen jeden národní park přímo ve městě – Ekoparken.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17072 (novesluzby.cz#21462)


Přidat komentář