Skalní města Českého ráje

Přemýšlíte, kam vyrazit na dovolenou, či prodloužený víkend? Už jste byli v Českém ráji, který nabízí rozmanitost přírodních krás a bohaté historické památky? Vydejte se s námi do skalních měst, které Vám nabízejí daleké rozhledy z jejich vrcholů.

Hruboskalské skalní město

Skalní město nabízí jedinečné zážitky pro turisty, horolezce na více než 400 věžích, kdy nejvyšší dosahuje až do výše kolem 50 metrů. Hruboskalské skalní město se nachází mezi hradem Valdštejn a zámkem Hrubá Skála nedaleko Turnova v Českém ráji. Celé území je velmi atraktivní a točilo se zde několik filmů. Hruboskalsko vzniklo usazením pískovců na dně druhohorního moře a podobně jako další skalní oblasti Jičínské pahorkatiny je tvořeno mladšími měkčími pískovci. Díky tomu je ve skalách k vidění mnoho zajímavých útvarů. Celá oblast je významná geologicky, po stránce botanické a zoologické. Reservace byla zřízena v roce 1998 na ploše 220 ha.

Můžete se těšit například na Legendární Dračí skály, Osudovou věž. K oblíbeným místům patří skalní vyhlídky a arboretum Bukovina. Na tomto skalním městě můžeme najít také masiv Čertovy ruky, kde jsou bohatá archeologická naleziště z pravěkého hradiště. Hruboskalské skalní město je rozděleno do tří hlavních oblastí: Dračí skály a Zámecká rokle, Kapelník, Maják a Údolíčka. Tyto oblasti jsou propojeny sítí značených turistických cest. Nejznámější z nich je vrcholová cesta zvaná Zlatá stezka Českého ráje.

Kromě malebného Hruboskalského skalního města určitě navštivte zámek Hrubá skála, Lázně Sedmihorky, hrad Valdštejn.

Prachovské skály

Jedná se o nejznámější skalní město. Je to pískovcové skalní město na jižním okraji Českého ráje v zalesněném terénu. Prachovské skály byly osídleny lidmi již v mladší době kamenné. Geologická minulost Prachovských skal je poměrně pestrá - počátky pískovcových skalních masivů se datují do druhohor, kdy byla celá oblast zaplavena mořem. Prachovské skály jsou státní přírodní rezervací a takto chráněny již od roku 1933. Prachovské skály o výměře 262,2 ha leží necelých 10 km severozápadně od Jičína, na území CHKO Český ráj. Skalní útvary** ** Prachovských skal dosahují výšky až 40 metrů. Silně rozčleněná plošina vznikla z usazenin pískovců, slínovců a opuk v druhohorách. Křídovými horninami pronikly v neogénu drobná vulkanická tělesa a přispěly tím k rozrušení celistvosti plošiny, která se začala působením vody a větru rozpadat na jednotlivé skalní bloky, věže, sloupy.

Můžete se těšit na nejrůznější vyhlídky, například: Rumcajsova vyhlídka, Vyhlídka Českého ráje, Myší díra, Šikmá věž, Vyhlídka míru, Všetečkova vyhlídka. K nabídce máte velký a malý prohlídkový okruh. Velký okruh skýtá délku kolem 5 km, tj. cca 2 hodiny. Na velkém okruhu uvidíte vyhlídky: Pechova vyhlídka, Šikmá věž, Vyhlídka míru, Hlaholská vyhlídka, Rumcajsova a Hakenova vyhlídka, Schlikova vyhlídka a Všetečkova vyhlídka. Malý okruh skýtá délku kolem 1,5 km, tj. cca 45 minut. Na malém okruhu uvidíte vyhlídky: Vyhlídka Českého ráje, Vyhlídka míru. V celých Prachovských skalách je velmi hustá síť značených stezek.

Otevírací doba do Prachovských skal

  • Duben až říjen: pondělí až neděle od 8,00 do 18,00 hod.

Vstupné do Prachovských skal

  • Dospělí: 50 Kč, studenti, senioři: 30 Kč, zvýhodněné vstupné: 30 Kč.

Suché skály

Suché skály jsou často nazývané České Dolomity, z dálky připomínají hřbet draka. Na hřebenu mezi Malou Skálou a Železným Brodem nad levým břehem řeky Jizery se monumentálně tyčí do výše ostře rozeklaný pískovcový hřbet skal nazývaný dle svého typického vzhledu Suché skály. Suché skály tvoří významnou krajinnou dominantu maloskalska, která nápadně vysoko vyniká nad okolní lesní porosty. Pískovec je stáří Cenomanského (nejstarší období svrchního křídového útvaru stáří cca 100 milionu let). Suché skály byly vyhlášeny v roce 1965 přírodní památkou. Suché skály jsou krajinářsky velmi atraktivní, pískovcový, ostře rozeklaný hřeben, který je hojně vyhledáván horolezci.

Nejhezčí pohled na Suché skály se naskýtá z vyhlídky pod Sokolem nebo z vesnice Líšný. Převládají i zde v okolí skal jehličnaté porosty s převahou smrku ztepilého a borovice lesní. Také zde najdeme v podrostu borůvku černou, metličku křivolakou, vřes obecný, hasivku orličí.

Klokočské skály

Přírodní rezervace nacházející se asi 4 km od Turnova. Klokočské skály tvoří asi 1,5 km dlouhá souvislá skalní hradba s množstvím jeskynních dutin a se zříceninou skalního hradu Rotštejn. Zdejší skály, ač nejsou tak mohutné, jako v jiných skalních městech, jsou bohaté na množství různých skrýší, převisů, skalních průchodů, puklin a jeskyněk.

Klokočské skály spolu s nedalekými Betlémskými skalami tvoří od roku 1985 základ přírodní rezervace. Klokočské skály jsou tvořeny prvohorními svrchnokřídovými pískovci o mocnosti až 60 m, které byly vyzdviženy do plošiny zakončené asi 1600 m dlouhou skalní stěnou. Kromě pro pískovcové oblasti typických skalních měst, která se vytvářejí na okrajích pískovcových masivů, se v této oblasti vytvářejí útvary, které jsou označovány jako pseudokras. Dochází zde ke zkrasovatění, tedy vytváření jeskyní a dutin a s nimi spojených povrchových krasových jevů, jako jsou například závrty. Ve zdejších kaňonech a soutěskách se nachází i největší pseudokrasová jeskyně Českého ráje, jeskyně Postojna, někdy nazývaná Amerika.

Nejstarší osídlení v Českém ráji bylo nalezeno v Jíslově jeskyni, která se rovněž nachází v Klokočských skalách. Jedná se o nástroje z doby kamenné staré okolo padesáti tisíc let.

Významnou památkou zdejší oblasti je skalní hrad Rotštejn, ze kterého se Vám do dnešní doby zachovala pouze zřícenina. Hrad byl založen v polovině 13. století. K hrádku Rotštejnu i Klokočským skalám se váže i množství pověstí. Povídá se o pokladech ukrytých ve skalách, tajné chodbě vedoucí z Rotštejna do Postojny.

Pokud se z rozcestí nad Klokočskými průchody vydáte po žluté značce, můžete dojít buď přes Zelený důl k jeskyni Postojna, nebo přes skály po můstcích a schodištích na skalní hrádek Rotštejn.

Betlémské skály

Jedná se o rozsáhlý masiv pískovcových skal severozápadně od Turnova nad vsí Klokočí. Betlémské skály jsou součástí přírodní rezervace Klokočské skály. Jedná se o severní výběžek Klokočských skal ukrývající největší pseudokrasovou jeskyni na Turnovsku zvanou Postojná. Betlémské skály se rozkládají na okraji plošiny mezi řekou Jizerou a Klokočským potokem. Mezi nejznámější místa Betlémských skal patří útvar zvaný Trojnožka či Děravec - skála hřibovitého tvaru se dvěma skalními branami. Výborný výhled do okolí skýtá 10 m vysoká Zdenčina skála. Za ideálních podmínek můžeme ze Zdenčiny vyhlídky spatřit i Ještěd. Skalní vyhlídka byla pojmenována podle mladé dívky z přilehlé obce, která se, unesena nešťastnou láskou, odhodlala k sebevražednému skoku.

Skalní město tvoří hluboké kaňony a jen zřídka se zde setkáte se skalními okny či jinými bizarními útvary.

Díky Betlémským skalám lze pozorovat, jakým způsobem se pískovce ukládaly na dně křídového moře. Z geologického hlediska je zajímavé, že na ploše přibližně 3 km2 jsou soustředěny téměř všechny známé pískovcové geomorfologické útvary. Můžete se těšit na nádherné výhledy na kopec Kozákov a do údolí Jizery, a to z okrajů skal. Z jednotlivých vyhlídek Betlémských skal na vrcholech lze pozorovat nádherná panoramata krajiny v okolí řeky Jizery. Skály nabízejí také nespočet zajímavých horolezeckých výstupů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16887 (novesluzby.cz#20557)


Přidat komentář