Sázavský klášter - cestování po ČR

Sázavský klášter je národní kulturní památkou spravovanou Národním památkovým ústavem a také poutním místem ke sv. Prokopovi. Udělejte si výlet na Sázavský klášter a dozvíte se nejen něco o historii, ale také o mnišském způsobu života.

Sázavský klášter

Kníže Oldřich nechal klášter založit roku 1032 na ostrovu v ohybu Sázavy a opatem byl ustanoven sv. Prokop. Z původní románské stavby zbyly jen základy, podoba současného kláštera pochází ze 14. století a z doby kolem roku 1860 kdy probíhaly jeho rekonstrukce.

Jak se na Sázavský klášter dostat

Sázavský klášter se nachází, jak již název napovídá, ve městě Sázava, okres Benešov ve Středních Čechách. Z Prahy je to do Sázavy přibližně 74 km a z Brna přibližně 142 km. Adresa kláštera je Správa kláštera v Sázavě, Zámecká 72, 285 06 Sázava. Pokud se rozhodnete jet do kláštera vlakem, můžete vystoupit jak na zastávce Sázava – zastávka, nebo Sázava – Černé Budy. Z obou zastávek je to totiž do kláštera přibližně stejně daleko, a to 15 minut chůzí. V případě cesty autem, můžete využít neplaceného parkoviště nedaleko kláštera. V blízkosti kláštera se také nachází autobusová zastávka.

Stručná historie Sázavského kláštera

Koncem 11. století byla zahájena románská přestavba původně dřevěného kostelíka z počátku 11 století. Stavba ovšem zůstala nedokončená. Po vyhnání slovanských mnichů se zde usadili mniši latinští, kteří pokračovali v přestavbě a v polovině 12. století již byly přestaveny všechny dřevěné budovy areálu na kamenné budovy. Ve 2. polovině 13. století klášter začal procházet gotickou úpravou a změnila se celá podoba kláštera. Během husitských válek byli mniši roku 1421 z kláštera vyhnáni. Znovu rozmach kláštera začal až v polovině 17. století díky Benediktýnům. Roku 1785 byl klášter zrušen Josefem II. a stal se spolu s panstvím světským majetkem. Majitelé poté klášter přestavovali v duchu zámeckém. Posledním opatem kláštera byl od roku 1763 Leander Kramář.

Prohlídkové trasy a vstupné – Sázavský klášter

Při prohlídce Sázavského kláštera navštívíte současně poutní místo ke sv. Prokopovi. Prohlídková trasa s průvodcem zahrnuje jak exteriéry – Severní zahradu, tak interiéry kláštera.

Navštívíte barokní kostel sv. Prokopa a kryptu, kde je uložena relikvie jeho těla, dále gotickou kapli Panny Marie a expozici „Staroslověnskou Sázavu" se středověkými rukopisy ve slovanském, latinském i českém jazyce. Můžete si také prohlédnout archeologické nálezy jak ze Sázavského kláštera, tak celé Velké Moravy a jejich fotografie.

  • V případě špatného počasí prohlídka nezahrnuje exteriéry a v případě konání Mše sv. není kostel součástí prohlídky.

Plné vstupné na okruh s průvodcem činí 70 Kč, děti od 6 do 15 let, studenti, senioři a ZTP platí snížené vstupné 45 Kč. Můžete využít i rodinné vstupné pro 2 dospělé a až 3 děti do 18 let ve výši 180 Kč. Děti do 6 let mají vstupné zdarma.

Severní zahrada Sázavského kláštera

Severní zahrada je veřejnosti volně přístupná v provozní době kláštera. Ve středu zahrady se nacházejí základy kostela sv. Kříže z 11. století, které byly odkryty teprve nedávno, a to v 70. letech 20. století. Po zrušení kláštera roku 1785 byla zahrada upravena na francouzskou a poté zpustla. Obnovena byla až v 80. letech 20. století.

Provozní doba – Sázavský klášter

Duben: víkendy a svátky – 9:00 – 15:00

Květen - srpen: úterý – neděle – 9:00 – 17:00

Září: úterý – neděle – 9:00 – 16:00

  • Polední přestávka trvá od 12:00 do 13:00

  • Klášterní zahrada je veřejnosti přístupná v provozní době Sázavského kláštera.

Kdo je to sv. Prokop, jemuž je Sázavský klášter zasvěcen?

Svatý Prokop, zakladatel Sázavského kláštera byl na začátku 13. století oficiálně svatořečen. Zajímavosti je, že jeho život nebyl ukončen násilnou smrtí, jak je u svatořečených velmi časté. Sv. Prokop se narodil koncem 10. století v Chotouni u Staré Kouřimi. Na začátku 11. století vytvořil v Sázavě malou poustevnickou kolonii. Tato kolonie byla v klášter přeměněna kolem roku 1032 a sv. Prokop byl ustanoven jeho prvním opatem. Prokop předpověděl svou smrt, která nastala 25. 3. 1053 a pověsti o jeho svatosti se začali velmi rychle šířit. Přemysl Otakar I. Prokopa ustanovil jedním z českých patronů a roku 1204 jeho svatost potvrzuje římský papež. Za života sv. Prokopa se mělo stát velké množství zázraků mezi něž patří i uzdravení nemocných.

Pro více informací o Sázavském klášteru a farnosti sv. Prokopa navštivte oficiální webové stránky.

  • Sázavský klášter je ideálním místem pro výlet. V areálu kláštera se také konají různé kulturní akce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16999 (novesluzby.cz#21159)


Přidat komentář