San Marino - nejstarší republika na světě

Historické centrum San Marina je plné turisticky přitažlivých památek. Nenechte si ujít tři pevnosti na hřebenu Monte Titano, památku Bazilica del Santo, budovu Vládního paláce a řadu dalších zajímavých míst.

San Marino – základní informace o zemi

Název: republika San Marino

Státní zřízení: republika

Rozloha: cca 61 km2

Počet obyvatel: cca 28 tisíc

Hlavní město: San Marino

Ostatní významná sídla: Serravalle, Borgo Maggiore, Domagnano

Nejvyšší bod: Monte Titano

Úřední jazyk: italština

Měna: euro (dříve italská lira, sanmarinská lira)

Náboženství: římskokatolické

Sousedící státy: Itálie

Mezinárodní poznávací značka: RSM

San Marino leží na východě Apeninského poloostrova, nachází se uprostřed Itálie. San Marino je malou nezávislou republikou. Země si udržela svou nezávislost přes 1700 let, přičemž poskytovala azyl uprchlíkům z různých koutů světa.

Republika byla založena v r. 301 křesťanským poustevníkem jménem Marino. Od r. 885 je nezávislé a ve 14. století se ze San Marina stala republika. Ústava, která pochází z r. 1263, je jedna z nejstarších na světě.

San Marino – podnebí

San Marino se nachází v subtropické oblasti Středozemního moře. V San Marinu panují suchá a horká léta a mírné a deštivé zimy. Nejteplejším měsícem je červenec, kdy se průměrná teplota pohybuje kolem 26 stupňů. Nejchladnějším měsícem je leden s průměrnými teplotami kolem – 2 stupňů. Obvykle se každoročně objeví sníh, ale dlouho se neudrží.

Do San Marina můžete zamířit po celý rok, protože jsou tu mírné zimy. Pokud cestujete v létě, lze výlet zkombinovat s koupáním v nedalekém Jaderském moři.

San Marino - hospodářství

Příjmy plynou hlavně z cestovního ruchu (60%) a z vydávání známek (10%). Rozvoj turismu začal v polovině padesátých let a do té doby bylo San Marino jen chudým státem, kdy se lidé živili hlavně zemědělstvím a pastevectvím. Dnes už není zemědělství nijak významné a v tomto sektoru pracují asi jen 2 % obyvatel.

Mezi zemědělské plodiny patří ječmen, pšenice, ovoce, vinná réva a zelenina. Chová se skot a vepři. V San Marinu se těží jediné nerostné suroviny - kámen a cement. Tradiční profese kamenictví už také ustupuje do pozadí. Produkty jsou keramika, kožené výrobky, textil, papír, cement a suvenýry. Exportuje se vlna, víno, keramika a nábytek.

San Marino – lidé

Někteří obyvatelé, státní příslušníci San Marina, žijí v Itálii, ovšem mají zachované volební právo. Občanství San Marina se dědí jen v mužské linii. Jestliže se žena provdá za cizince, tak o občanství sice nepřichází, ale její potomci ho už nezískají. Toto opatření bylo zavedeno v důsledku malé rozlohy státu.

Sociální systém a zdravotnictví mají vysokou úroveň. Existuje zde i podpora v nezaměstnanosti, ovšem samotná nezaměstnanost je nízká (jen asi 3%). Je zavedeno základní osmileté vzdělání pro děti od 8 do 15 let. V San Marinu je několik základních a tři střední školy. Vysokoškolské vzdělání probíhá na zahraničních univerzitách.

San Marino – příroda, fauna a flóra

San Marino leží asi 30 km od přímořského města Rimini. Dominantou kopcovité krajiny země je hora Monte Titano, na níž leží hlavní město.

San Marino je hustě zalesněné. Rostou zde převážně borovice, duby, kaštany, olivovníky a nejrůznější křoviny. Ze zástupců fauny můžeme jmenovat lišky, králíky, zajíce, kuny, srnce a lasičky. Je zde bohaté zastoupení různých ptáků (žluvy, stehlíci, hrdličky, orli, jestřábi, sokoli aj.). Řeky jsou domovem sladkovodních ryb jako pstruzi, štiky apod.

San Marino – nakupování, suvenýry

Cestovatele okouzlí v San Marinu mnohé krásy, a tak se budou určitě poohlížet po nějakých originálních suvenýrech, které jim později tuto zemi připomenou. Zakoupit si zde můžete takřka cokoliv – tradiční řemeslné výrobky, brnění, drátěné košile, kožené výrobky, parfémy, lahvičky zajímavých tvarů,.. Z bohaté nabídky si každý jistě vybere svůj nejmilejší suvenýr. V San Marinu lze samozřejmě zakoupit i luxusnější zboží jako šperky a značkové oblečení.

Nenechte si ujít v San Marinu

Palazzo Pubblico

Palazzo Pubblico, budova Vládního paláce, leží na náměstí Svobody. Plác postavili zdejší kameníci v letech 1884 – 1894, a to dle projektu římského architekta Franceska Azzuriho. Průčelí budovy zdobí znaky obcí republiky a uvnitř budovy se nachází socha sv. Marina. Na vrcholu budovy je cimbuří a zvonice. Vstupní hala je ozdobena erby a pamětními nápisy. Po kamenném schodišti se dostanete do šlechtického patra, kde je mimo jiné sál Velké generální rady s 60 křesly v gotickém stylu. Spatříte také dubový dvojtrůn a nad ním obraz sv. Marina. Terasu zdobí socha Svobody, darovaná v r. 1876 šlechtičnou z Berlína.

Veřejný palác stojí na místě bývalé budovy paláce Domus Magna ze 14. století, který se již nepodařilo rekonstrukcemi zachránit, a tak byl nahrazenou novou stavbou.

Bazilica del Santo

Bazilika vznikla v letech 1826 – 1838 a je vybudována na místě starého farního kostela z 5. století, jedné z nejstarších křesťanských památek.

Před oltářem baziliky jsou k vidění části ostatků sv. Marina. Lebku ukrývá tzv. Svatá skříňka ze zlata a stříbra z r. 1602. V bazilice je regentský trůn z r. 1600, interiér zdobí korintské sloupy a na schodišti jsou sochy .

Napravo od baziliky leží kostel sv. Petra, kde se do r. 1713 nacházely ostatky sv. Marina. K vidění je mimo jiné mramorový oltář a socha sv. Petra.

Hora Monte Titano

Z hradebních zní ční tři tvrze – La Cesta, La Rocca a La Montale. Právě těmto obranným věžím vděčí obyvatelé za svou svobodu, protože nikdy nedošlo k jejich dobytí.

Věž La Rocca vznikla v 10. století. Tvrz tvoří dvě hradby. Uvnitř pevnosti jsou umístěna děla, která dodnes fungují a při slavnostních příležitostech se odtud ozývají salvy. Dříve se věž využívala jako vězení, dnes e tu výstava, kde se můžete dozvědět o historii opevnění.

K pevnosti La Cesta se dostanete kamennou uličkou. Věž se datuje do 13. století a byla již několikrát přestavěna – naposledy, v r. 1925 získala opět svůj středověký ráz. Věž se tyčí nad propastí obrácenou k moři, což zajišťovalo její nedobytnost. V této době zde najdete muzeum s více než 1500 kusy starých zbraní (ukázky od středověku až do konce 19. století).

Lesní stezka vás zavede až k věži La Montane, pocházející přibližně ze 14. století. Věž má pětiúhelníkový půdorys.

Některá další zajímavá místa v San Marinu

Městečko Borgo Maggiore založené ve 12. století - ve městě lze navštívit Poštovní, filatelistické a numismatické muzeum, Muzeum historických vozidel, sbírku Maranello Rosso

Centrum San Marina – je zde reptilárium a akvárium, muzeum kuriozit, moderních zbraní a muzeum voskových figurín.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17124 (novesluzby.cz#21693)


Přidat komentář