První let - rady a tipy

Možná využíváte leteckou dopravu často a nepředstavuje to pro Vás žádný problém. Možná Vás však čeká Váš první let a hledáte informace a rady, jak vše bez problémů zvládnout. A to nejen v průběhu letu, ale zejména před nástupem a po výstupu z letadla.

Než vyrazíte na letiště – obsah zavazadel

V dnešní době je kvůli různým bezpečnostním opatřením nutné dávat si pozor na to, jaké věci si balíte do svých zavazadel. Jako první si zjistěte, zda neexistují nějaká omezení dovozu ze strany státu, do kterého cestujete (např. povolené množství alkoholu na osobu). Pak zkontrolujte webové stránky přepravní společnosti, jejímž letadlem cestujete. Zde najdete pravidla vztahující se k obsahům zavazadel. Tato pravidla bývají společná pro všechny lety, takže je také najdete na webových stránkách společností, jež provozují letiště.

Co nesmí být v běžném zavazadle

Neexistují nikterak velká omezení o tom, co si zabalit do zavazadla, jež cestuje v nákladním prostoru letadla. Avšak jsou zde klasická bezpečnostní opatření. V zavazadle nesmíte mít nebezpečné věci jako např. výbušniny, zbraně, repliky střelných zbraní apod. Také byste v zavazadle neměli mít křehké věci či věci velmi drahé (fotoaparát, notebook, peníze, šperky a podobně). Avšak u tohoto zavazadla si dejte spíše pozor, abyste nepřesáhli váhový limit.

Co nesmí být v příručním zavazadle

Pro příruční zavazadlo (hand baggage) však platí přísnější pravidla. V tomto zavazadle se kromě klasických nebezpečných předmětů (ostré předměty, zbraně apod.) nesmí nacházet tekutiny, gely či aerosoly. Jedná se zejména o nápoje, krémy, rtěnky, parfémy, gely, zubní pasty apod. (přesný výčet lze najít na stránkách jakéhokoliv letiště či dopravní společnosti). Pokud chcete v příručním zavazadle tyto věci přepravovat, můžete využít možnost umístit je do opakovaně uzavíratelného plastového sáčku o objemu max. 1 litru. Přičemž žádná z těchto věcí nesmí mít více jak 100 ml (tzn. vodu na pití si přes letištní kontrolu bohužel nepronesete).

Včasný příchod na letiště

První věc, kterou zdůrazňují veškeré letecké společnosti i společnosti provozující letiště, je včasný příchod na letiště. Je doporučeno dostavit se na letiště zhruba 2 hodiny před odletem. Je pravda, že pokud vše půjde jak má, budete nakonec alespoň hodinu bloumat po letišti a čekat. Avšak pokud letíte poprvé, nelze nic ponechat náhodě.

Terminál

Terminálem je míněna budova – tzn. letištní hala. Vždy si tedy zjistěte z jakého terminálu Váš let odlétá a buďte si jisti, že víte, kde se tento terminál nachází. Často bývají terminály průchozí a dobře značené, avšak na některých letištích se může stát, že jsou celkem odlehlé a pokud byste přišli do špatného, zbytečně byste si přidělali stres pobíháním mezi terminály. Rozhodně se však nebojte, že byste se na letišti ztratili (zejména na těch velkých), jelikož vše bývá velmi přehledně značené.

Odlety - departures

Poté, co najdete správný terminál si dejte pozor, zda jste v odletové hale. Zejména na ruzyňském letišti je velmi zřetelné, že jste na špatném místě. Avšak hůře se hledá, jak se dostat na správné (např. odletová hala v terminálu 2 se nachází v první podlaží). Může se Vám stát, že poprvé neodlétáte z České republiky, ale z jiné země. Odlety jsou vždy označeny na směrových panelech příslušným obrázkem (vzlétající letadlo) a nápisem "departures".

Odbavení - check-in

Poté, co najdete odletovou halu, zkontrolujte si na informační tabuli, zda je možné se již pro Váš let odbavit (tzn. získat palubní vstupenku a odevzdat zavazadla). Na informační tabuli bude napsáno číslo přepážek, kde probíhá odbavení. Pokud zde nic napsáno není, znamená to, že odbavení ještě nezačalo.

Až se Vám podaří vystát frontu na odbavení, předložíte pracovníkovi osobní doklad (pas či občanský průkaz – záleží na cílové destinaci) a letenku (zde záleží na tom, s jakou společností letíte a jakými způsoby lze let zakoupit). Pracovník pak označí Vaše zavazadlo a vydá Vám palubní vstupenku (boarding pass), na které již může být napsáno z jaké brány letadlo odlétá.

Self check-in

Na některých letištích je možné odbavit se sám pomocí samoodbavovacích kiosků. Tento způsob lze doporučit zejména lidem, kteří mají pouze příruční zavazadlo, avšak je možné zde odbavit i běžné zavazadlo, které pak musíte odevzdat na příslušné přepážce. Odbavení na takovém kiosku je velmi snadné. Zvolíte jazyk, kterému rozumíte, identifikujete příslušný let (nejčastěji skenováním čárového kódu na letence), potvrdíte počet zavazadel a kiosek Vám vytiskne palubní vstupenku, případně štítky, kterými označíte zavazadla.

Co předchází bezpečnostní kontrole

Poté, co obdržíte Vaši palubní vstupenku, můžete pokračovat dále k bezpečnostní kontrole. Často jí předchází kontrola palubních vstupenek a pasů. Zde je nutné zdůraznit, že do té doby, než jimi projdete, můžete u sebe mít libovolné množství tekutin i osob, které Vás doprovází. Avšak při kontrole již tekutiny mít nesmíte a lidé bez palubní vstupenky do dalších prostor letiště přístup nemají.

Bezpečnostní kontrola – security control

Při bezpečnostní kontrole položíte Vaše příruční zavazadlo na pás, stejně tak jako kabát či jiné svrchní oděvy. Dále musíte z kapes vyndat mobilní telefon, fotoaparát či sundat pásek a položit jej do plastové bedýnky. Pokud máte v příručním zavazadle notebook, je nutné vyjmout jej z obalu. Při této kontrole také předkládáte sáček s tekutinami (viz. výše – co nesmí být v příručním zavazadle). Poté, co odložíte veškeré výše zmíněné předměty do plastové bedničky, projdete sami bezpečnostním rámem. Pokud „zapípáte“, pracovník k tomu určený Vás zkontroluje, a poté můžete pokračovat dále.

Čekání

Pokud všechno stihnete velmi rychle, nečeká Vás nyní nic jiného, než únavné čekání. V prostorách letišť, kam projdete po bezpečnostní kontrole, bývají často různé obchody, které Vám mohou čas ukrátit.

Nápisy na informačních tabulích

Zde se patří zmínit se o nápisech na informačních tabulích. Tyto nápisy bývají ve všech zemích v angličtině, a jelikož ne všichni tento jazyk ovládají, je nutné zapamatovat si některá důležitá slovíčka.

  • Gate – brána, místo v hale odkud letadla odlétají (značeno např. A22, B14 apod.)
  • Boarding – právě probíhá vstup cestujících do prostor letadla
  • Go to gate – podobné jako předchozí, výzva „jdětě k bráně“
  • Last call/closing – poslední výzva; je nutné se urychleně dostavit k bráně
  • Closed/departed – let byl uzavřen, již není možno nastoupit
  • Cancelled – let byl zrušen
  • Delayed – let je opožděn (často se na tabuli objeví nový čas odletu)

Dále si při kontrolování tabulí pečlivě kontrolujte nejen cílovou destinaci, ale i číslo letu a gate. Často mohou totiž ze stejného letiště odlétat dvě linky do stejné destinace, případně se může změnit gate.

Go to gate

Ve chvíli, kdy se na tabuli objeví „to gate“, dostavte se k příslušné bráně. Lidé však často před danou bránou čekají ještě před jejím otevření, v tom případě je vhodné kontrolovat zda se brána nezměnila. Před tím než Vás pracovníci pustí do letadla, musíte ukázat Váš palubní lístek.

Nástup do letadla a průběh letu

Po nástupu do letadla najdete Vaše sedadlo, umístíte příruční zavazadlo do zavazadlového prostru nad Vaší hlavou, sednete si a podle pokynů se připoutáte. Letušky mají povinnost dát Vám před odletem instrukce pro případ havárie či nouzového přistání. V průběhu letu pak nabízí jídlo či pití (zda je zdarma závisí na tom, jakou společností letíte a na ceně letenky).

Přílety – arrivals

Poté, co přistanete si vezmete svoje příruční zavazadlo a pokračujete podle značení. Nejčastěji následujete šipky „arrivals“, případně výdej zavazadel „baggage claim“. V prostoru, kde se zavazadla vydávají bývají opět informační tabule, na kterých zjistíte u jakého pásu se budou Vaše zavazadla vydávat (dle města, odkud jste letěli).

Pokud jste se bez úhony dostali až sem, zvládli jste úspěšně svůj první let a příště to pro Vás již nebude nic složitého.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17121 (novesluzby.cz#21676)


Přidat komentář