Pronájem jachet v Chorvatsku

Češi rádi tráví svou dovolenou u moře. Některým stačí koupání a slunění na pláži, jiní preferují plavby po něm. Pronajmout si jachtu není nic neobvyklého. Tento způsob cestování nám umožní poznat i místa, která nebývají přeplněna turisty.

Dovolená na moři

Mnoho lidí má rádo moře, ale ne všichni z nich se spokojí s dovolenou strávenou poleháváním na přeplněných plážích. Roste proto poptávka po okružních plavbách. Pokud nevlastníte vlastní plavidlo, tak se na ně lze vydat s posádkou na předem určenou nebo sjednanou trasu či si loď pronajmout. Půjčovny plachetnic a motorových člunů najdete v mnoha letoviscích, kde si lze udělat kapitánský průkaz. Ten je nezbytný pro řízení lodi.** Kapitánský kurz**, který jeho vydání předchází je zpravidla v rozsahu jednoho týdne. Obsahuje seznámení s terestrickou a elektronickou GPS navigací, námořním právem, teorií plavby a obsluhy lodní radiostanice. Naučíte se v něm rovněž zacházet s lodními zařízeními a lany, přistávací manévry, vést plavidlo a manévrovat s ním za použití motoru i bez něj při využití plachet. Součástí kurzu je také nacvičování muže přes palubu a administrativa v přístavech. Pokud už máte nějakou zkušenost s řízením lodě, můžete si vybrat zkrácený termín.

Jachta a její historie

Pojmem** jachta** dnes označujeme široké spektrum malých lodí. Původně se však jednalo o malá vojenská plavidla, dnes jsou to především rekreační a sportovní lodě. Název jachta má svůj základ v holandském slově jacht, které znamená lov. První lodě tohoto typu byly vyrobeny v 17. století. Měly délku 15 - 23 metrů a výtlak od 100 do 200 tun. Vybaveny byly až 10 lehkými děly. V minulosti byla tato plavidla využívána v boji s piráty.

Jachty v Chorvatsku

Jachtu si lze zapůjčit na mnoha místech po celém světě. Oblíbené Chorvatsko není výjimkou. Tato země je obzvlášť zajímavá pro milovníky tohoto druhu dovolené, protože kromě rozmanitého pobřeží nabízí množství nádherných ostrovů.

Informace o Chorvatsku

Samostatné Chorvatsko vzniklo rozpadem bývalé Jugoslávie v roce 1991. Předtím bylo jednou z šesti jejich svazových republik. Počátek nezávislosti byl ve znamení bojů především na územích obývaných Srby - Východní Slavonie, Srbská Krajina a poblíž hranic s Republikou srbskou, Srbskem a Černou Horou. Tyto nepokoje utichly až v roce 1995.** Chorvatsko** zabírá největší část pobřeží bývalé Jugoslávie a patří k němu většina tehdejších jugoslávských ostrovů. Jeho hlavním městem je Záhřeb s 900 000 obyvateli. Od roku 2013 je Chorvatsko členem EU. K cestám do této země nám proto vystačí občanský průkaz. Měnovou jednotkou zde je kuna dělící se na 100 lip. Většina turistů se do Chorvatska vydává vlastním vozem. Je proto dobré vědět, že v poslední době tady došlo k výstavbě nových úseků dálnic hlavně směrem na jih podél pobřeží. Jejich průjezd je však zpoplatněn. Platí se za něj podle ujetých kilometrů na dálničních branách.

Istrie

Nejbližší chorvatské pobřeží je pro našince na poloostrově Istrie. Jeho rozloha činí 3700 čtverečních km a částečně zasahuje i do Slovinska a Itálie. Největším městem Istrie je Pula a bohatou historií datující se od 1. století před naším letopočtem. Tehdy zde Římané založili osadu Colonia Pitas Iulia Pola. Tuto dobu připomíná ve městě mnoho památek. Mezi ně patří například amfiteátr, Herkulova brána nebo Vítězný oblouk rodiny Sergiů. Po Římanech se v Pule vystřídali Vizigóti, Frankové a Benátčané. Až teprve v 7. století přišli Slované. Od Roku 1813 byla součásti Rakouska - Uherska. Po jeho rozpadu byla součásti Itálie a až roku 1945 připadla Jugoslávii. Je několik zajímavých muzejních expozicí. Z nich za zmínku stojí Historické muzeum Istrie a Archeologické muzeum s antickými exponáty. Ty také najdeme v Muzeu antické plastiky v Augustově chrámu.

Rijeka

Rijeka je přístavní město v Kvarnerském zálivu. Se svými 128 000 obyvateli je třetí největší chorvatské sídlo. Již v římské době zde byla osada. Ve středověku ji ovládli aquilejští patriarchové a pak od roku 1471 byla majetkem Habsburků. Po rozpadu Rakouska  - Uherska se její obyvatelstvo vyslovilo pro připojení k Itálii. Dnes je Rijeka oblíbené** turistické letovisko**. Její návštěvníci tu najdou Chrám sv. Víta a Jeronýma, paláce z 19. století a zbytky římského osídlení.

Dalmácie

Dalmácie je jižní část chorvatského pobřeží, která přechází na jihu do Černé Hory. Jedná se o pás území, který se směrem k jihu postupně zužuje. Bosenské pobřežní město Neum ji dělí na dvě části. Největším městem Dalmácie je Split. Tento významný přístav byl založen římským císařem Diokleciánem již ve 3. století. Ten si zde postavil svůj palác, do kterého se po jeho smrti nastěhovali obyvatelé okolních obcí. Split byl i po vpádu Slovanů nadále pod byzantskou kontrolou. Od 11. století byl součástí Chorvatského království. Poté podobně jako celé Chorvatsko byl od 17. do 19. století rakouský. Za návštěvu ve Splitu stojí Diokleciánův palác, který je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. V severní části Dalmácie najdeme Zadar. Jeho historie je spjata s Římskou říší. Tuto dobu nám připomíná tamní chrám, fórum a bazilika. Do historické části města se dostaneme Pevninskou bránou, která je pozůstatkem městského opevnění. Historické náměstí Pěti studní je z roku 1574. Oblíbeným cílem turistů ve střední Dalmácii je Makarská. Kromě nádherných pláží tady turisté uvidí kostel sv. Marka a františkánský klášter s malakologickým muzeem. Jihu Dalmácie vévodí Dubrovník. Ve středověku zde byla bohatá dubrovnická republika, která natolik dobře prosperovala z obchodu, že jako jediný východojadranský stát dokázala konkurovat Benátkám. Od roku 1979 je Dubrovník na seznamu UNESCO. Staré město je obehnané hradbami a turisté se mohou proházet spletitými úzkými uličkami. Tady také uvidí zvonici, Pilskou bránu, středověké paláce, starý přístav a pevnost Lovrijenac. Z významných muzeí lze jmenovat Bukovacovo muzeum s bohatou sbírkou jeho kreseb, Dominkánské, Františkánské a Židovské muzeum. V Dubrovníku a okolí se nachází překrásné pláže Lapad a Banje. Dobré možnosti ke koupání jsou rovněž na přilehlém ostrově Lokrum. V létě město hostí Dubrovnický letní festival s mnoha koncerty a divadelními představeními.

Chorvatské ostrovy

K území Chorvatské republiky patří četné ostrovy. Největším v jadranském moři je ostrov Cres. Má hornatý povrch a na jeho území se nachází Vranské jezero. Nedaleko něj je ostrov Krk, který je známý pěstováním vína a mnoha druhy ptáků. V jižní Dalmácii leží Korčula, kde se každoročně koná barokní festival. Ostrov Mljet je znám jako nejzalesněnější a turisté zde mohou navštívit místní národní park.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17183 (novesluzby.cz#24427)


Přidat komentář