Parkovací sloupky

Chcete si pořídit parkovací sloupek a nevíte podle čeho se při výběru rozhodnout? Jaké jsou typy parkovacích sloupků? Jaké jsou jejich rozměry, vzhled a ceny? Čtěte dále a dozvíte se vše důležité.

Když potřebujete zabezpečit Vaše parkoviště, pěší zónu nebo soukromý pozemek před vjezdem nežádoucích aut, můžete využít parkovací sloupky. Parkovací sloupek vám zajistí, že Vaše parkovací místo bude vždy připravené pro Váš volný vjezd. Kromě parkovacích sloupků, můžete využít i jiné parkovací zábrany. Pojďme se podívat na to, jaké parkovací sloupky si můžete zakoupit.

Parkovací sloupky

Můžeme říci, že základní rozdělení parkovacích sloupku je na parkovací sloupky pevné a sklopné. Výrobci parkovacích sloupků se musí držet technických požadavků na rozměry sloupku, viditelnost, stabilitu atd.

Základní parkovací sloupky

Základním typem jsou parkovací sloupky sklopné. Sklopné parkovací sloupky mohou být vyrobeny z ocelové konstrukce. Rozměry sloupků jsou např. 60x60x80mm. Uzamčení sloupku je automatické při vztyčení sloupku. Pro lepší viditelnost sloupku se používá retro reflexní fólie. Sloupy se mohou vyrábět v úpravě žárovým zinkem nebo v bílé barvě s postřikem. Cena tohoto základního typu parkovacího sloupku se pohybuje od 1 000 do 3 000 korun.

Sklopné parkovací sloupky v provedení "motýlek"

Dalším typem parkovacích sloupků jsou sklopné parkovací sloupky s rameny. Tyto parkovací sloupky se mohou prodávat v následujících rozměrech: ocelová konstrukce o profilu 60x60mm, výška 800 mm, šíře ramen 600 mm, zinková základna 190x190mm se 4 otvory pro kotevní šrouby. Sloupky se mohou kotvit přímo pomocí kotevních šroubů nebo s použitím montážní patky. Tento typ sloupků se odemyká pomocí zámku. Uzamčení je i zde automatické po vztyčení sloupku. I zde můžete využít reflexní folii pro zvýšení viditelnosti. Tyto sloupky se vyrábí v úpravě žárovým zinkem nebo v bílé barvě se zinkovým postřikem. Cena těchto sloupků se pohybuje od 1 000 do 3 000 korun.

Parkovací zábrany ve tvaru U

K zajištění Vašeho parkovacího místa nebo vjezdu můžete také využít parkovací zábrany ve tvaru U. Tyto sklopné zábrany se prodávají např. v následujících rozměrech: šířka 600 mm a výška 510 mm. Zábrany jsou uzamykatelné. Dále jsou opatřeny reflexní fólií. Tyto zábrany jsou opatřeny žárovým zinkem nebo bílým práškovým lakem. Samozřejmostí je i protikorozní ochrana. Tyto parkovací zábrany můžete koupit za přibližně 3 000 korun.

Ozdobné sloupky

Především do historických částí města se používají ozdobné sloupky. Tyto sloupky se navrhují do historických částí města, parků nebo jiných míst, kde by klasické sloupky působily nepatřičně. Ozdobné sloupky se vyrábí v pevné variantě, ale také ve vytahovací nebo sklopné. Se vztyčením sloupků dojde k automatickému uzamčení. Cena ozdobných sloupků se pohybuje od 2 000 do 3 000 korun.

Elektromechanické parkovací zábrany

Když chcete mít kontrolu nad vjezdem automobilů do určitého místa, může Vaše rozhodnutí padnout na elektrické parkovací zábrany. Před pořízením těchto ochranných systémů je však nutné promyslet, kolik do výrobku chcete investovat. Elektromechanické výsuvné parkovací zábrany si můžete pořídit s dálkovým ovládáním.

Tyto elektrohydraulické výrobky slouží k maximální ochraně jakéhokoliv vstupu. Sloupy se vyrábí ze silné oceli. Po zasunutí nevyčnívá žádná část sloupu nad povrch. Během zasouvání a vysouvání jsou sloupy vybaveny blikajícími světly. A co budete dělat v případě, že dojde k výpadku elektrického proudu? V takové chvíli je možné sloup runě odblokovat. Jaké jsou výhody těchto elektrických sloupů? Tyto elektrické sloupy se zasunou pod povrch během 6 sekund, žádná část sloupu po zasunutí nevyčnívá nad povrch. Výhodou je také rychlá montáž. A k bezpečnosti zasouvání a vysouvání sloupu slouží výstražné blikání. Cena elektrických zásuvných sloupů se pohybuje od 40 000 do 50 000 korun.

Parkovací zařízení a technické podmínky

A jak se k parkovacím sloupkům a zábranám vyjadřuje zákon? Parkovací zábrany by vždy měly splňovat určité technické podmínky. I na parkovací zařízení se vztahuje zákon a to zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Posuzování shody parkovacích zařízení se v ČR provádí dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Parkovací sloupky jsou zde popsány jako dopravní zařízení, ve tvaru sloupu, které lze sklopit na povrch vozovky, sloužící k vyhrazení parkovacího stání v době, kdy stání není obsazeno vozidlem, případně k zamezení vjezdu vozidel do vyhrazených míst. Může také bránit nežádoucímu odjetí (zcizení) zaparkovaného vozidla.

Parkovací zábrany jsou pak definovány jako dopravní zařízení, které má stejnou funkci jako parkovací sloupek, zaujímá větší plochu ve směru příjezdu vozidla na stání, je tvořena zpravidla rámem.

Parkovací sloupky a parkovací zábrany

Parkovací sloupky a parkovací zábrany jsou chápana jako zařízení, které slouží k zajištění vyhrazeného parkovacího stání v době, kdy stání není obsazeno vozidlem, případně slouží k zamezení vjezdu osobních vozidel do vyhrazených míst. Může také bránit nežádoucímu odjetí (zcizení) zaparkovaného vozidla. Hlavním znakem parkovacího sloupku nebo zábrany je možnost sklápění na povrch vozovky a jištění zámkem.

Jaké jsou technické požadavky na parkovací sloupky

Firmy, které vyrábějí parkovací sloupky či zábrany se musí držet přesně formulovaných požadavků. Parkovací sloupek má mít tvar sloupu výšky 700 až 1100 mm, šířky 50 až 200 mm. Tvar parkovacího sloupku není přesně stanoven. Může mít např. tvar písmene T, obráceného písmene U nebo ležatého E. Výška zábrany má být 500 až 900 mm, šířka do 1000 mm, parkovací zábrana ve tvaru jednostranné nebo oboustranné závory umístěné na sloupku musí mít délku břevna závory 800 - 1200 mm, a břevno musí být ve výšce 700 - 1100 mm. Dále je také definováno, že sloupek nebo zábrana nesmí mít ostré hrany a rohy, aby nedošlo ke zranění kolemjdoucích chodců, hrany vyčnívajících částí musí být zaobleny poloměrem min 3,5 mm.

Důležité je i další vybavení sloupku. A to především viditelnost. Viditelnost musí být zajištěna ve dne i v noci. Sloupek musí mít světlé barvy (bílá, hliníková, zinková) a musí mít červenou retroreflexní fólii.

Dále se také popisují požadavky na pevnost a stabilitu sloupků.

Parkovací sloupky na závěr

Parkovací sloupky využijete tam, kde budete chtít zabránit volnému průjezdu automobilů. Využít je můžete na parkovištích, u parku nebo na soukromých pozemcích. Zakoupit si můžete parkovací sloupky pevné, ty slouží k trvalému vsazení do betonového základu. Pevné parkovací sloupky se však mohou snadno demontovat. Dalším řešením jsou parkovací sloupky sklopné. A nakonec se můžete rozhodnout také pro parkovací sloupky výsuvné. Parkovací sloupky se prodávají v různých tvarech. Důležité je však to, aby splňovaly technické podmínky, které definují jejich rozměry, viditelnost a stabilitu. Nyní máte základní informace, které se týkají parkovacích sloupků a zábran. Více informací se jistě dozvíte u samotných prodejců. Při výběru Vás může ovlivnit vzhled parkovacích sloupků a jejich cena.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17182 (novesluzby.cz#24401)


Přidat komentář