Nejkrásnější ostrovy Středomoří - dovolená

Ostrovy to jsou světy samy pro sebe, ze kterých nemůžete nikam utéct. Nabízejí moře všude kolem a dobrodružné výlety do vnitrozemí. Jenže který z nich si zvolit, abychom si užili dovolenou podle svých představ.

Sicílie - krásná místa pro aktivní odpočinek

Největší ostrov Středozemního moře. Najdete zde starověké chrámy, divadla a amfiteátry.

Údolí chrámů** ** je plné monumentálních staveb.** ** Dórský chrám nesmrtelného Hérakla z 6. století před Kristem.** ** Chrám svornosti, který je nejzachovalejším antickým chrámem v celé Itálii.** ** Diův chrám, stavba, která byla vystavěna na ploše 60x120 m, ale leží již po staletí v rozvalinách.** **

V Taormině, malebném městečku v kopcích najdete jedno z** ** nejzachovalejších antických divadel, z kterého je vidět až ke slavným Syrakusám, v nichž pět set let před Kristem žilo půl milionů lidí.** **

Sicílie nabízí vedle vzpomínek na antiku nekonečné množství dalších zážitků. Stále zůstává živým „mafiánským“ ostrovem v němž se za padesát let téměř nic nezměnilo.

Tip na výlet: sopka Etna*** ** ***

Etna je se svými 3350 metry nejvyšší činnou sopkou Evropy

Obvod základny měří 200 kilometrů a je stále přístupný. Při cestě vzhůru minete nejprve rozlehlé pomerančovníkové plantáže, pak stovky hektarů vinic až dorazíte ke spodní stanici lanovky, která vás vyveze do výše 2600 metrů. Odtud můžete jet terénním autem těsně pod vrchol.** ** Další variantou je cesta po stezce z jemného černého popela. Z centrálního parkoviště budete pěšky na vrcholu za dvě hodiny.*** ** ***

Sardinie

Je druhý největší ostrov ve Středozemním moři, velký skoro jako Morava. Romantické pobřeží s tisíci zátokami lemují divoká a neschůdná skaliska. Na vyhlášeném Smaragdovém pobřeží se pohupují stovky luxusních jachet. Všechny pláže mají jedno společné – čistou a průzračnou vodu. ** **

Nuragů – tajemné příbytky z doby bronzové

Nemusíte je hledat, jsou všude. Větší či menší, zachované či polorozbořené a porostlé nepropustnými křovisky macchie, kamenné věže, jež připomínají obrácené vědro. Nevíme z jakých důvodů staří Sardové obrovské monumenty postavili. Jejich původ je dosud zahalen tajemstvím. Snad sloužily jako ochranné tvrze při nájezdech mořských národů. Nejvýznamnější „nuragská“ vesnice Barumini pochází z 16. století před Kristem, a je tak ještě o mnoho století starší než starobylé památky antického Řecka.** ** Nedaleko Barumini leží podivuhodné místo, kde dosud žijí stáda divokých koní, nazývané „ostrovem na ostrově“- náhorní plošina Giara.*** ** ***

Malta - průsečík námořních cest Středomoří

Má rozlohu 246 kilometrů čtverečních a je průsečíkem všech významných vodních cest ve Středozemním moři. Najdete zde památky z doby megalitických kultur (asi 7000 let staré), stopy po Kartagincích, Féničanech, Římanech, Byzantincích a Arabech.

Maltézští rytíři v roce 1530 (poté co byli osmanskou říší vypuzeni z Rhodu) přebudovali Maltu na jednu velkou důmyslnou pevnost. Hlavní město Malty Vallettu zdobí malebný přístav. Na ostrově můžete navštívit zachovalé katolické chrámy a kostely, těch je zde 364, kochat se středověkými uličkami Valletty nebo Mdiny, nebo prozkoumávat četné strážní věže na pobřeží. Také si můžete půjčit auto. Vzdálenosti jsou zde minimální. Cestou mezi městy se zastavte u některé z prastarých olivových plantáží, kde se po staletí lisuje mimořádně kvalitní olej.

Na severozápadním cípu ostrůvku Gozo najdete nejlepší přírodní pláž.  A až budete na Gozu, nezapomeňte navštívit megalitické chrámy s jedinečnou atmosférou, která vás nabije energií na dlouhé měsíce dopředu.

Kréta - největší řecký ostrov

Největší řecký ostrov. Protáhlý kus země měří na délku 250 kilometrů. Mezi Pobřežími leží vysoká horská pásma, je tu nejdelší roklina v Evropě, stovky pláží i archeologická naleziště. Starobylá mínójská kultura dala vzniknout řeckým bohům i civilizaci, ale sama podlehla opakovaným vlnám zemětřesení.

O Krétě se traduje, že je spíše pevninou než ostrovem. Její obyvatelé jsou patrioti, kteří říkají, že jsou v první řadě Kréťané a teprve poté Řekové.

Sever ostrova je hodně turistický, ale na jihu dosud najdete opuštěné skalnaté pláže a rybářské vesničky s nádhernými plážemi. Na Krétě bývá větrno od poloviny července do poloviny srpna. Má to své výhody i nevýhody. Pokud fouká vítr ze soutěsek, není tu takové teplo a neobtěžují komáři. Zvířený písek ale trochu vadí při slunění na pláži.

Tip: pěkný** ** jednodenní výlet je cesta soutěskou Samaria, kolem níž se rozkládá nejznámější krétský národní park. ** **

Rhodos - ostrov dvou moří**

**

Řecký Rhodos je největším z ostrovů Dodekanéského souostroví. Je to ostrov dvou moří. Na východní straně je klidné Středozemní moře, na západní rozbouřenější Egejské. Místo, kde se stýkají, se jmenuje Prasonisi.  Jedná se vlastně o kopec, ke kterému dojedete po prašné cestě autem. Cestu lemují dvě pláže, ležící naproti sobě. Každá patří jinému moři.

Na severu ostrova panuje čilý cestovní ruch a jedno město tu plynule přechází v druhé. Metropole Rhodos je středověké město obehnané hradbami. Bývá často srovnáváno s Jeruzalémem a je zapsáno na seznamu UNESCO.

Tip na výlet: na jihozápadě ostrova je vesnice Monolithos. Ohromný skalní monolit se tu tyčí nad okolními lesy až do výšky 236 metrů a svažuje se téměř kolmo do moře. Na vrcholku skály stojí hrad z 15. století. Cesta k vrcholu je náročná a ne úplně bezpečná, ale naskytne se vám odtud nádherný pohled na moře.*** ** ***

Korfu - věčně zelený ostrov**

**

Na věčně zeleném ostrově je nejkrásnější nudistická pláž v Řecku – Mirtiotissa. Nezapomenutelný romantický ráz jí propůjčuje obrovská kolmá skála, u které pláž leží. ** **

Lesbos - ostrov erotiky**

**

Vám poskytne obraz typického řeckého života s tradičními tavernami, rybářskými vesničkami a divokým opuštěným pobřežím. Je domovem slavné básnířky Sapfó, která svými verši plnými erotiky a chvály ženské krásy, ostrov proslavila široko daleko. ** **

Zakynthos - ostrov Karety obecné **

**

Třetí největší ostrov v Jónském moři si za své útočiště vybrala chráněná želva kareta obecná, která se rozmnožuje v zátokách Laganas a Gerakas, na jejichž pláže klade v noci vajíčka. ** **

Santorini - souostroví Kylklady**

**

Romantický ostrůvek je nejjižnější částí řeckého souostroví Kyklady. Najdete tu typické bílé domy s modrými střechami a s plážemi s drobným černým pískem. Na jihu ostrova je vulkanický kráter. ** **

Mykonos - uprostřed Egejského moře - místo celebrit**

**

Leží uprostřed Egejského moře a i on je součástí souostroví Kyklady. Ostrov je oblíbeným místem odpočinku řady světových celebrit, které sem připlouvají na jachtách. Své domy si tu pořídili i bohatí Řekové. V hlavním městě ostrova, pro jehož přístavní čtvrť se vžilo označení „Malé Benátky“, najdete butiky a klenotnictví se zbožím věhlasných značek. ** **

Kypr - třetí největší ostrov - vůně orientu**

**

Je po Sicílii a Sardinii třetím největším ostrovem ve Středozemním moři. Geograficky náleží k Asii, kulturně však k Evropě. Na bazarech a v mešitách okusíte vůni Orientu i koupání v nejteplejší části Středozemního moře. ** **

Ischia - ostrov termálních pramenů a lázní**

**

Ostrov vulkanického původu, láká turisty místními termálními lázněmi. Vyvěrá tu více než 100 pramenů o různé teplotě a je zde nespočet míst ke koupání v minerální a termální vodě. ** **

Džerba - Tunis a písečné pláže**

**

Je největším ostrovem severní Afriky, jedním z mála míst v Tunisku, kde se stále mluví berbersky. Turisty láká svými písečnými plážemi a vlídným počasím. ** **

Menorca - pěkná příroda a klid**

**

Je druhým největším ostrovem v souostroví Baleáry, náležející Španělsku. Charakterizuje ho jedinečná příroda, malý turistický ruch a naprostý klid. ** **

Ibiza - party na plážích**

**

Je třetí největší baleárský ostrov, ideální místo pro milovníky hudby a tance. Nabízí mnoho festivalů elektronické taneční hudby. Party na plážích jsou samozřejmostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16917 (novesluzby.cz#20760)


Přidat komentář