Moravský kras - cestování po CHKO ČR

Kam se ztrácejí řeky vlévající se do chráněné oblasti Moravského kraje? Proč dostala naše nevjětší propast jméno Macocha? Jakou zajímavou trasu pro turisty zde připravili?

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Unikátní příroda i výjimečné kulturní a historické památky byly důvodem, proč byl Moravský kras již v roce 1956 vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí - je to druhá nejstarší CHKO v České republice.

Rozloha chráněného území je 92 km²

Moravský kras je nejvýznačnější krasovou oblastí České republiky. Známe zde více než 1000 jeskyní a na objevení čekají další. Systém jeskyně Amatérské s téměř 34 km je nejdelším podzemním systémem a Rudické propadání je nejmohutnějším ponorem v České republice.

Množstvím a hustotou závrtů nemá Moravský kras v republice srovnání. Architektonickým skvostem je barokní chrám stavitele Santiniho ve Křtinách. Zcela unikátní jsou doklady dávného života zvířat a našich předků uchované v jeskynních sedimentech. Hodnotu území zdůraznilo zařazení podzemního systému Punkvy v roce 2004 mezi mezinárodně významné lokality Ramsarské úmluvy.

Krasové jevy - V důsledku geologických (horninový materiál a tektonika) a klimatických podmínek se postupně vytvořil rozvinutý krasový reliéf. Moravský kras je dnes nejrozsáhlejším a nejvíce zkrasovělým územím České vysočiny.

Z hydrografického a hydrologického hlediska se Moravský kras výrazně odlišuje od okolního území. Původní vody, přitékající z nekrasových části Drahanské vrchoviny, se na geologické hranici s devonskými vápenci téměř** okamžitě ztrácejí do podzemí**, přičemž hydrologický režim těchto vod je velmi složitý a do dnešní doby dosud ne zcela známý. Původní toky v Moravském krasu prakticky chybí.

Řeka Punkva

Hlavním vodním tokem severní části Moravského krasu je řeka Punkva, jejímiž zdrojnicemi jsou Sloupský potok a Bílá voda. Sloupský potok se propadá do podzemí ve Starých skalách u Sloupsko-šošůvských jeskyní. V hloubce 70–100 m vytváří Sloupský koridor, který je součástí systému Amatérské jeskyně. Bílá voda se ztrácí v ponorech Nové Rasovny.

Po průtoku podzemními prostorami Holštejnské větve Amatérské jeskyně vzniká soutokem Bílé vody se Sloupským potokem Punkva. Ta protéká z velké části neznámými koryty až do propasti Macocha, odkud teče Punkevními jeskyněmi k vývěru. Převážná část systému Amatérské jeskyně, dlouhého asi 34 km, je tvořena chodbami, kudy podzemní vody protékají jen za povodňových situací.

Ministerstvo životního prostředí Vás zve na výlet

Moravský kras patří k turisticky nejvyhledávanějším oblastem České republiky. Turistům je zpřístupněno pět jeskyní, které se liší jak svým charakterem, tak i délkou prohlídky. Nejnavštěvovanější Punkevní jeskyně s plavbou na podzemní Punkvě a prohlídkou dna propasti Macochy ročně zhlédne téměř** 200 000 turistů**.

Jeskyně Kateřinská zaujme největším zpřístupněným dómem, jeskyně Balcarka zase barevnou krápníkovou výzdobou. Mohutné chodby a podzemní propasti s vyhlídkovými můstky uchvátí ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. Součástí prohlídky je světově známá archeologická lokalita jeskyně Kůlna.

Turistům je zpřístupněna i jeskyně Výpustek u Křtin. V prostorách této jeskyně fungovala na konci 2. světové války podzemní továrna, později zde československá armáda vybudovala podzemní protiatomový a protichemický kryt. Tomu, kdo raději vyhledává klid, lze prohlídku jeskyní doporučit mimo prázdninové období. Jeskyni lze navštívit i v zimě, neboť Punkevní jeskyně jsou otevřeny celoročně.

Koho láká procházka atraktivní krasovou krajinou, může navštívit některou ze sedmi naučných stezek. Nejnavštěvovanější je naučná stezka Macocha – stezka Jana Šmardy. Na okruhu dlouhém cca 6 km je instalováno 13 informačních panelů. Od Skalního mlýna, kde stezka začíná, pokračujete k veřejnosti přístupné jeskyni Kateřinské. Poté stezka stoupá po lesní cestě ke Křenkovu pomníku a Korálovému závrtu.

Veřejnosti nepřístupná jeskyně v Korálovém závrtu má nejen velmi zajímavou krápníkovou výzdobu (připomíná mořské korály), ale je i místem neúspěšného pokusu prof. Absolona objevit předpokládané jeskyně mezi Kateřinskou jeskyní a propastí Macochou. Po jednom kilometru dojdete k** propasti Macocha**, kterou si můžete prohlédnout ze dvou vyhlídkových můstků. Seznámíte se nejen s historií výzkumů propasti, ale i navazujícími jeskynními systémy.

Odbočka na Koňský spád uchvátí vyhlídkou do 130 m hlubokého Pustého žlebu. Serpentinami Salmovy stezky dojdete na dno Pustého žlebu k Čertově brance. Schematický řez žlebem a obrázky rostlin vás seznámí s vegetací rezervace. Kolem Punkevních jeskyní budete pokračovat zpět na Skalní mlýn. Na úseku necelé 2 km dlouhém Vás informační panely seznámí s dalšími krasovými jevy např. nepřístupnou jeskyní Štajgrovkou a živočichy tohoto zajímavého území.

  • NPP Červený kopec
  • NPP Jeskyně Pekárna
  • NPP Rudické propadání
  • NPP Stránská skála
  • NPR Býčí skála
  • NPR Habrůvecká bučina
  • NPR Hádecká planinka
  • NPR Vývěry Punkvy

Proč propast Macocha dostala toto jméno?

Podle pověsti - Vdovec sedlák se oženil a s druhou ženou měl dalšího synka, brzy si však všiml, že jeho prvorozený Martin se má u nové mámy zle. Tajně mu přilepšoval, ale nahlas si netroufal před ženou nic povědět, myslil si: Nač dělat v chalupě rozbroje? Žena je pracovitá, pořádná, však se to nějak samo srovná.

Jednou v létě jel hospodář do města na trh a mladšího synka vzal s sebou. Doma zůstala panímáma sama s Martinem. Řekla mu: "Víš co? V lese je plno jahod, vezmeme si hrnky a nasbíráme si jich." Chodili po lese, až najednou se dostali do míst, kam si málokdo z vesnice troufl. Černala se tu propast, temná, studená a hlubokánská, až se tajil dech a v té propasti se zelenalo jezero a o tom si lidé vykládali, že nemá dno.

Macecha si všimla, že na srázu propasti roste jahodí a v něm se červenají jahody, pěkné a veliké, až se smály. Bleskla jí hlavou hrozná myšlenka. Rozhlédla se, jestli jsou v lese sami, a řekla Martinovi na oko laskavě: "Podívej se na ty pěkné jahody! Natrhej je, byla by to věčná škoda, nechat je být." Martin se bál, ale odepřít maceše, to si taky netroufal.

Naklonil se nad okraj propasti a tu do něho selka strčila, až zavrávoral, pustil hrnek a padal do hlubiny. Macecha se otočila a prchala od propasti, ještě pořád slyšela, jak Martin vykřikl. Bloudila po lese, jako by ji někdo štval, a stále jasněji si uvědomovala, co provedla. Copak by jí to mohl někdo odpustit? Mohla by ještě spokojeně žít? Jako by ji nohy samy donesly znovu k propasti, zakryla si oči a skočila dolů.

Sedlák se po svém návratu od sousedů dověděl kam šli. Chodil křížem krážem, volal a poslouchal, všecko nadarmo. V tom se spustila, divoká bouřka, vítr ohýbal stromy a hrom bil, jako by se nebe hroutilo. Poslouchal a zdálo se mu, jako by v tom rachocení slyšel slabý pláč.

Mnoho metrů pod ním visel na větvích borovice jeho Martin nad propastí "Drž se, jen ještě chvilku se drž, doběhnu pro lano, vytáhneme tě!". Běžel zpátky do vesnice, svolal sousedy, pobrali provazy a žebříky a spěchali cestou necestou k propasti. Přišli ještě včas. Od těch dob se propasti říká Macocha. A za bouřlivých dnů, když se po lese honí vítr a bije hrom, bývá slyšet z propasti pláč. To prý v ní naříká nešťastná macecha.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16900 (novesluzby.cz#20626)


Přidat komentář