Lotyšsko - charakteristika, zajímavosti

Lotyšsko je země, která Vás může zaujmout nekonečnými lesy, historickými památkami či zajímavými dějinami. Máte-li chuť dozvědět se o něm něco více, následující článek Vám může pomoci. Nejvíce se však dozvíte, pokud tuto zemi osobně navštívíte.

Kde se Lotyšsko nachází

Lotyšsko leží na západě Východoevropské nížiny a jedná se o jednu ze tří pobaltských zemí - přesněji řečeno o tu prostřední. Hraničí tedy s Litvou na jihu a s Estonskem na severu. Dále má společnou hranici s Běloruskem na jihovýchodě a s Ruskem na východě. Západní břeh země pak omývá Baltské moře.

Historie Lotyšska

Od prvního osídlení po založení Rigy

Území Lotyšska bylo předky dnešních obyvatel osídleno cca v první polovině 3. tisíciletí př. n. l. Avšak zajímavější byl vývoj po 10. století n. l., kdy zde vznikly různé kmeny a území bylo často napadáno kvůli své strategické poloze. Důležitým rokem byl rok 1201, kdy něměčtí křižáci založili dnešní hlavní město Rigu.

Lotyšsko - okupovaná země

Avšak podobu dnešního Lotyšska určují až dějiny několika posledních století. Lotyšsko bylo každou chvíli pod nadvládou jiných států, ať již  Švédska či Polska v dávné historii, tak pak zejména Ruska (od 18. století). Po první světové válce vyhlásili Lotyši na Rusku nezávislost, ta však trvala jen do druhé světové války. Poté bylo Lotyšsko okupováno armádou SSSR a velká část obyvatelstva byla povražděna či deportována na Sibiř.

Znovuzískání nezávislosti

Důležitá událost se stala 23.8.1989, kdy na sebe pobaltské státy upozornily ve věci okupace a vytvořily 600 km dlouhý lidský řetěz, který vedl z Tallinnu až do Vilniusu. Nezávislost byla vyhlášena 4.5.1991 a od SSSR bylo Lotyšsko odděleno v září roku 1991.

Lotyšsko dnes

Lotyšsko je dnes členem různých mezinárodních organizací či aliancí jako např. NATO (vstup 2004), Rada Evropy či EU. Do EU vstoupilo s ostatními 9 státy v roce 2004 a od té doby se velmi snaží o rozvoj mezinárodních vztahů. Lotyšsko je také od roku 2004 členem Schengenského prostoru, tzn. byly zde zrušeny hraniční kontroly.

Obyvatelstvo Lotyšska

Počet obyvatelstva v Lotyšsku není nikterak vysoký, jedná se pouze o necelé 2,3 miliony obyvatel. Vzhledem k historii tohoto státu nebude žádným překvapením, že se na jeho území nachází velké procento jiných národností (zejména Rusů). Lotyši tvoří pouze necelých 60 % populace, Rusové necelých 28 %, Bělorusové 4 %, Ukrajinci 3 %, Poláci 2 % a Litevci 1 %. Více než dvě třetiny obyvatelstva žije ve městech, zbytek na venkově.

Povrch Lotyšska

Podobně jako v ostatních pobaltských zemích i zde převládají nížiny a roviny. Až na výjimku, kterou tvoří východ země, kde můžete narazit na pahorkatiny. Nadmořská výška ve většině případů nepřesahuje 200 m a nejvyšší vrchol Gaizinkalns se nachází v nadmořské výšce pouhých 311, 6 m.

Lotyšská příroda

Skoro polovina lotyšského území je pokryta lesy, ve kterých žije velké množství rozmanité zvěře. Mezi nejběžnější patří losi, vlci, medvědi, vydry, bobři či kanci. Lotyši si své přírody váží, o čemž také svědčí dva národní parky, 5 přírodních rezervací a další chráněná území. Také zde lze najít velké množství řek, jezer či močálů (dohromady pokrývájí až jednu desetinu rozlohy státu). Největšími řekami jsou Daugava či Venta, zajímavým jezerem je pak jezero Lubāns.

Přírodní krásy – národní park Gauja

Jedním z míst, kde můžete obdivovat přírodní krásy této země je národní park Gauja. Ten leží na severovýchodě Lotyšska a je pojmenován podle řeky Gauji, která protéká údolím parku. Jeho rozloha ho řadí k jednomu z největších v pobaltí – 90 000 ha.

Lotyšské podnebí

Území Lotyšska se nachází v mírném klimatickém pásmu, kde nejsou tak velké změny teplot v průběhu roku. Léta jsou zde chladná (do cca 20 °C) a zimy mírné (do cca -5 °C). Podobně jako v ostatních pobaltských zemích i zde jsou teplotní výkyvy větší ve vnitrozemí. Území je také bohaté na srážky.

Lotyšská měna

Ač je Lotyšsko členem EU a má povinnost zavést euro, používá stále vlastní měnu (jako většina zemí přistupujících v roce 2004). Touto měnou je lotyšský lat (v množném čísle lati, desetina pak santīms/santīmi), jehož kód je LVL. Současný kurz se pohybuje okolo 1 LVL = 35 CZK. Mince jsou vydávány v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 santīmi a 1 a 2 lati. Bankovky jsou pak vydávány v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100 a 500 lati. Lotyšsko plánuje vstoupit do EMU nejdříve v roce 2012 a nahradit tak svou měnu eurem.

Státní zřízení Lotyšska

Lotyšsko je od svého založení demokratickou republikou, ve které se dělí pravomoc mezi parlament a prezidenta. Parlament, jež se nazývá Sejm, je zde jednokomorový a tvoří jej sto členů. Prezident je volen parlamentem a v současnosti je jím Valdis Zatlete, který je ve funkci od roku 2007.

Průmysl Lotyšska

Elektrotechnika, strojírenství, papírenství, ale i dřevozpracující průmysl je jedním z hlavních odvětví lotyšského průmyslu. Dále zde má důležité zastoupení potravinářský, textilní, chemický či papírenský průmysl. Města Riga, Daugavpils či Jūmalaje jsou jedním z důležitých průmyslových středisek. Zajímavostí průmyslu je doprava zboží z Ruska do dalších zemí světa přes lotyšské přístavy.

Zemědělství Lotyšska

Vzhledem k tomu, že skoro polovinu území pokrývají lesy, moc prostoru na orné půdy nezbývá. Pokrývají tedy jen jednu čtvrtinu z rozlohy země. Pastviny pro zvířata pak pokrývají cca jednu šestinu půdy. Co se týče zemědělství, má větší význam živočišná produkce, kde převládá zejména chov skotu a prasat. Dále se zde pěstuje žito, brambory, zelenina či ječmen.

Riga – hlavní město Lotyšska

Hlavní město Lotyšska bylo již od pradávna důležitou obchodní křižovatkou kvůli svému strategickému umístění. Leží u Baltského moře v místě, kde ústí řeka Daugava do Rižského zálivu. Město samotné má přes 750 tisíc obyvatel a řadí se tak mezi největší města pobaltských států. Co se týče památek, naleznete jich tu velké množství, o čem svědčí zařazení historického centra na Seznam kulturního dědictví UNESCO.

Riga –  památky v centru

  • Nejstarší a nejzajímavější památky najdete v Rize v části zvané Staré město (Vecriga), jež se nalézá na východním břehu řeky Daugavy. Je zde např. největší kostel Pobaltí, tzv. Rižský dóm, jehož stavba započala na počátku 13. století.
  • Na náměstí Pils laukums si můžete prohlédnout sídlo prezidenta, které se nachází v přestavěném zámku, jehož první část (hrad) byla postavena ve 13. století.

  • Další velmi starou památkou je kostel sv. Jékaba, který pochází ze začátku 13. století. Jeho zajímavostí je, že jako jediný z rižských kostelů má zvon zavěšený mimo věž.

  • Na okraji Starého města si také můžete prohlédnout budovu Národního divadla ze začátku 20. století, ve kterém byla 18. listopadu 1918 vyhlášena Lotyšská republika. Město disponuje dalšími několika divadelními budovami.
  • Dalším kostelem je kostel sv. Petra, jež také pochází z počátku 13. století. Tento kostel má 120 m vysokou věž a z jejího ochozu je krásný výhled na centrum města.
  • Zajímavou památkou je také Švédská brána, jež byla postavena v 17. století v průběhu švédské nadvlády.

Riga – muzea

Jako každé hlavní město i Riga disponuje nespočetným množstvím muzeí. Můžete zde najít např. muzeum dějin literatury, zahraničního umění, mořeplavectví, dějin lékařství, dějin Lotyšska, architektury, motorů či muzeum války a mnoho dalších. Další zajímavostí je také skanzen, který byl založen v první čtvrtině 20. století a v němž můžete najít typické vesnické domy z 16.-19. století, v sezoně navíc s ukázkami tradičních řemesel.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17125 (novesluzby.cz#21694)


Přidat komentář