Londýn - Velká Británie

Většinu památek nacházejících se v Londýně najdeme na sever od řeky Temže (Thames). Londýn (London) se skládá z několika čtvrtí, z nichž každá má svou zvláštní atmosféru. Například Bloomsbury a Jižní Kensington jsou centrem umění.

Historie - Londýn

Na počátku vzniku Londýna stojí tři čtvrti, jde o City, Westminster a Southwark. City je nejstarší částí. Londýn má v současnosti 33 obvodů, které se dále dělí na 12 městských a 20 vnějších čtvrtí.

City

V oblasti City se objevily archeologické vykopávky z předkřesťanského keltského období. Roku 43 po Kr. zde Římané založili město Londinium. Dále postavili most London Bridge a opevnili City hradbami, jejichž zbytky se dochovaly na několika místech až do dnešní doby. Po odchodu Římanů se Londýn musel bránit mnohým dobyvačným útokům. Roku 883 měst z velké části zničené obnovil král Alfred Veliký. Londýn nakonec dobyl dánský panovník Knut a roku 1016 se nechal korunovat králem.

Barbican Centre

Barbican Centre vzniká po konci 2. světové války. Jde o obrovský komplex. Žijí zde dvě třetiny obyvatel celého City. V místní Barbican Hall má stálé sídlo Londýnský symfonický orchestr a také zde nalezneme divadlo Royal Shakespeare Company.

Katedrála sv. Pavla

Roku 604 zde byl postaven první křesťanský kostel. Ve 12. a 13. století zde stál jeden z nejbohatších kostelů na světě. Kostel byl zničen velkým požárem Londýna roku 1666. Dnešní katedrála je zasvěcena patronu Londýna. Sídlí zde londýnský biskup. Katedrála je inspirována kupolí chrámu sv. Petra v Římě a je dílem architekta Christophera Wrena.

Fleet Street

V této ulici stál první tiskařský lis na konci 15. století a roku 1702 zde vyšly první anglické noviny Daily Courant.

Tower of London

Pevnost Tower of London se nachází na východní straně City. První budovu White Tower nechal v 11. století postavit Vilém Dobyvatel a o dvě stě let později za vlády Jindřicha III. byla obílena. Jindřich III. zde také nechal postavil kolem vnitřního nádvoří zeď s třinácti věžemi. Tower měl několik funkcí. Sloužil jako ochrana hlavního města, zabezpečoval lodní dopravu po Temži a zajišťoval bezpečnost královského paláce, sloužil jako pokladnice, zbrojnice i státní vězení. Konaly se zde také známé popravy, které připomíná pamětní deska nalevo od White Tower.

Centrální Londýn

Do centrálního Londýna se řadí čtvrtě Kensington, Knightsbridge, Chelsea, Marylebone, Islington, City of London a Westminster.

Westminster

Westminster Bridge je 130 let starý železný most a naproti němu stojí charakteristické znamení Londýna Big Ben. Nejde ovšem o jméno věže, ale o název zvonu, který váží 16 tun. Za ním se podél Temže táhne budova parlamentu, která byla postavena v polovině 19. století. Zasedání sněmoven parlamentu jsou veřejná.

St. James

Jde o vládní čtvrť a nachází se zde sídlo královské rodiny Buckinghamský palác. Přítomnost královské rodiny se oznamuje vyvěšením standarty přes den a v noci pomocí osvětlení. Střídání stráží probíhá denně v 11:30, kromě zimy, kdy se koná jednou za dva dny. V srpnu a září mají také návštěvníci možnost prohlédnout si osmnáct místností paláce. Královská rodina totiž tradičně tyto měsíce tráví na dovolené ve Skotsku. Po celý rok mají ovšem návštěvníci přístup do Queen’s Gallery (Královské galerie) v jižním křídle paláce a také si mohou prohlédnout královské kočárové koně ve stájích Royal Mens.

Trafalgar Square

Toto náměstí leží v centru West Endu. O Vánocích zde stojí tradiční ozdobený vánoční strom. Náměstí dominuje tzv. Nelson’s Column. Jde o žulový sloup dosahující výšky 50 metrů, který zde stojí na počest admirála Nelsona. Stojí zde také budova National Gallery (Národní galerie).

Covent Garden

Tržnice Covent Garden byla postavena roku 1828 na místě bývalé klášterní zahrady. Každou sobotu se před tržnicí koná Jubilee Market, zaměřený na umělecké řemeslo. Na ulici Bow Street stojí Royal Opera House, postavený před 150 lety.

Soho

Čtvrť Soho se nachází severně od Trafalgar Square a západně od Covent Garden. Dříve se zde rozprostíraly lovecké revíry Jindřicha VIII. V Soho se nachází náměstí Leicester Square založené roku 1670.

Notting Hill

Koncem srpna se zde koná karneval Notting Hill Carnival, který se pořádá od roku 1966. Karneval trvá tři dny a pořádají jej přistěhovalci z karibské oblasti.

Okrajové čtvrti Londýna

V Greenwich se nachází nultý poledník a narodil se zde Jindřich VIII. Nachází se zde také trh Greenwich Market, kde se dají koupit umělecké výrobky, knihy a starožitnosti. Hranice mezi východní a západní polokoulí probíhá v Old Royal Observatory (Stará královská observatoř), která se skládá z šesti budov.

Na západě a jihozápadě Londýna se nacházejí panská sídla a parky, téměř všechna jsou položena u Temže. Nachází se zde například Chiswick House postavený podle vzoru Palladiovy Villy Capry, dále Hogarth’s House, v němž Virginia Woolfová s manželem založili nakladatelství. Asi 25 kilometrů jihozápadně od Lodnýna nalezneme překrásný zámek Hampton Court Palace, jež začal stavět na počátku 16. století kardinál Wolsey. Palác byl několikrát rozšiřován a sloužil jako královské sídlo až do roku 1839.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16896 (novesluzby.cz#20618)


Přidat komentář