Litva - charakteristika, cestování

Litva, pobaltská země, která Vás může okouzlit svou kulturou, přírodou a starobylými památkami. Chcete-li se vydat do této vlídné země, jistě hledáte základní informace, jež Vám tento článek může nabídnout.

Základní údaje o Litvě

Litva, stejně jako Lotyšsko a Estonsko, je řazena do pobaltských zemí. Hlavním městem tohoto státu je město Vilnius, které leží na jihovýchodě země a žije v něm okolo půl milionu obyvatel. Území Litvy má rozlohu 65 200 km2 a celkem jej obývá 3,4 milionů obyvatel.

Kde se Litva nachází

Litva je jednou z mnoha zemí, které sousedí s Baltským mořem a jednou ze tří zemí, jež jsou řazeny mezi pobaltské státy. Hraničí se čtyřmi státy: s Lotyšskem sdílí svou severní hranici, s Polskem a Ruskem (Kaliningradskou oblastí) sdílí jihozápadní a s Běloruskem jihovýchodní.

Historie Litvy – od pravěku do 2. sv. války

Území Litvy bylo patrně osídleno již v pravěku. V první polovině 13. století vzniklo Velkoknížectví litevské a na konci 14. století se Litva spojila s Polskem a vytvořila Krevskou unii, stejně jako v roce 1569, kdy vznikla Lublinská unie. Tato unie vydržela až do roku 1795, kdy Litva zanikla a většinu jejího území získalo Rusko. Za první světové války byla Litva obsazena německými vojsky, avšak po jejím skončení získala své území zpět.

Za druhé světové války byla Litva okupována ze začátku ruskými vojsky, následně pak německými.

Novodobá historie Litvy

Litva jako samostatný stát vznikla 11.3.1990 (vyhlásila nezávislost na SSSR), avšak i následně jí provázely problémy s uznáním její samostatnosti ze strany Ruska.

V roce 2004 vstoupila Litva do NATO a dne 1.5.2004 spolu s dalšími 9 státy i do Evropské unie.

Podnebí Litvy

Pokud jedete navštívit Litvu, připravte se na chladnější počasí a častější srážky než jsou v ČR. Avšak záleží na období a místě, které chcete navštívit. Na pobřeží nejsou v průběhu roku tak velké rozdíly v teplotách (-3 °C v zimě, do 18 °C v létě) a prší zde daleko častěji (zejména v létě). Ve vnitrozemí jsou naopak větší výkyvy teplot (cca -7 °C v zimě a 20 °C v létě). Na území Litvy také často sněží (většinou v období říjen-duben) a mohou zde nastat i teplotní extrémy – jak v zimě, tak i v létě a obzvláště ve vnitrozemí.

Litevská příroda

Co se týče přírodních zajímavostí, je nutné zmínit lesy a jezera. Lesy zde pokrývají cca 30 % z území Litvy. Nejčastějšími stromy jsou klasické smrky, borovice či břízy. Jezer tu můžete napočítat přes 3 000, z nichž největší je jezero Drükšiai, jehož část patří Bělorusku a nejhlubší Tauragnas s hloubkou 60,5 m.

Litva – rovinatá země

Jelikož se jedná o převážně rovinatou zemi, nemůže se Litva pyšnit žádnými vysokými horami. Většina území nepřesahuje nadmořskou výšku 100 m, avšak existují zde výjimky. Jednou z nich je např. nejvyšší vrchol Aukštojas, který leží v nadmořské výšce 293,84 m.

Obyvatelstvo a jazyk Litvy

Jak již bylo zmíněno, na území Litvy žije necelých 3,4 milionů obyvatel. Z toho tvoří přes 80 % Litevci, dále necelých 7 % Poláci a necelých 6,5 % Rusové. Jako úřední jazyk byla schválena pouze litevština. I když zde můžete zaslechnou ruštinu, polštinu či žemaitštinu. Dalším důležitým prvkem je zde církev, jelikož skoro 80 % obyvatel se hlásí ke katolické církvi. Ateisté tvoří pouze necelých 15 % obyvatel.

Litevská měna

Oficiální litevskou měnou je litevský litas (množné číslo litai nebo litu, haléře pak centai). Kód této měny je LTL a její kurz se pohybuje okolo 7,2 CZK = 1 LTL. Mince jsou vydávány v hodnotách 1, 2, 10, 20 a 50 centai a 1, 2 a 5 litai. Bankovky pak mají hodnoty 10, 20, 50, 100, 200 a 500 litai. Tyto mince a bankovky však již nebudou v oběhu moc dlouho, jelikož Litva, stejně jako ostatní státy, které vstoupili do EU, má povinnost zavést euro. Tuto povinnost bere velmi odpovědně a zhruba do roku 2013 by mohla euro zavést.

Průmysl

V Litvě, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, převažuje průmysl nad zemědělstvím. Nejdůležitějšími průmyslovými středisky jsou města Vilnius a Kaunas. Hlavními odvětvími je strojírenský, elektrotechnický, chemický či dřevozpracující průmysl. Litva je jednou ze zemí, která nemá velké množství surovin pro získávání tradičních zdrojů energie. Z toho důvodu je nejvíce energie získáváno z jaderných elektráren (např. Ignalinská jaderná elektrárna produkovala před svým odstavením až 80 % elektrické energie státu).

Zemědělství

Co se týče zemědělství, převládá zde živočišná produkce nad pěstováním plodin. Nejčastěji se zde chovají prasata, drůbež, skot a koně. Typickými plodinami jsou pšenice, ječmen, žito, brambory či cukrová řepa.

Politické uspořádání Litvy

Litva je demokratickou republikou, ve které se moc dělí mezi jednokomorový parlament a prezidenta. Prezidentkou této země je od roku 2009 po následujících 6 let Dalia Grybauskaité. Litevský parlament tzv. Seimas se skládá ze 141 poslanců, kteří jsou voleni na 4 roky.

Vilnius - hlavní město Litvy

Vilnius, hlavní město Litvy, které bylo založeno na začátku 14. století, leží na jihovýchodě této malé země u soutoku řek Neris a Vilnia. Vzhledem k dlouholeté historii města zde můžete najít velké množství památek, o čemž svědčí i zapsání historického centra na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1994. V roce 2009 získal Vilnius (spolu s rakouským Lincem) i titul Evropské hlavní město kultury.

Památky Vilniusu – centrum

Centrum Vilniusu, které leží na jižním břehu řeky Neris, je plné zajímavých památek. Stojí zde např. bílá katedrála s věží a sochami knížat Litvy, která byla postavena v klasicistním stylu. Vnitřek katedrály je plně zachován, až na kaple po stranách, které byly upraveny v 18. století. Další zajímavostí centra Vilniusu jsou krásné uličky Starého města, které byly vystavěny v 15. a 16. století a jež navozují starodávnou atmosféru.

Památky Vilniusu – vrch Gediminas

Tento vrch je považován za symbol města. Na jeho vrcholu se nachází věž z červených cihel ze 13. století, poslední pozůstatek z Gediminasova hradu (hrdina, podle kterého je vrch pojmenován). V této věži můžete v současnosti najít hradní muzeum.

Vilnius – další památky

Důležitým místem nového města je Gedimino prospektas, tedy rušná ulice, ve které se nachází různé obchůdky, hotely, úřady či banky. Dále pak stojí za návštěvu např. budova parlamentu či Stará radnice, která stojí na Radničním náměstí a pochází z počátku 16. století. Velmi navštěvovaným místem je také Vrch tří křížů ze 17. století, které jsou zde na památku tří ukřižovaných mnichů. Novodobější památkou je pak televizní věž, která měří 326 m a na začátku 90. let v ní položilo život několik lidí při střetu se sovětskou armádou.

Vilnius – město kostelů

Toto starobylé město bývá často nazýváno městem kostelů. A není se čemu divit, jelikož na jeho území se jich nachází 56. Můžete zde najít kostely různých architektonických stylů (zejména barokní) či náboženských kultur (římskokatolické, pravoslavné kostely či synagogy). Za návštěvu např. stojí kostel sv. Kazimíra, kostel sv. Anny, kostel sv. Ducha, sv. Terezy či kostel sv. Michala.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17115 (novesluzby.cz#21617)


Přidat komentář