Královské město Slaný

Pověst pojednává o objevení slaného pramene a údajném pojmenování města. Také Vás seznámíme s pohnutou historií Slaného a pozveme na květnové slavnosti, které jsou nazvány "Napoleonské bitvy v Čechách"

Královské město Slaný

Leží cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok. Město má přibližně 15 500 obyvatel. Václav Hájek z Libočan píše ve své kronice o založení osady Slaný vrch už roku 750 – jedná se o pověst objevení slaného pramene a vzniku názvu města.

Pohnutá historie

První vážná písemná zmínka o Slaném je z roku 1262, kdy se Přemysl Otakar II. Zmiňuje o městě a jeho poplatcích klášteru sv. Jiří na Pražském hradě. Na přelomu 13. a 14. století král Václav II. město obdařil právem magdeburským a povýšil jej někdy ve 13. století na město královské s právem užívat znaku s figurou dvouocasého stříbrného Iva se zlatou korunkou a zbrojí v červeném poli.

Období husitské revoluce

patří mezi nejzajímavější dějinné okamžiky Slaného. I když hnutí skončilo neslavně a městu přineslo spíše neštěstí, bylo to poprvé, kdy se město výrazněji zapsalo do historie. Roku 1421 otevřelo město brány Pražanům a vstoupilo do jejich městského svazu. 13. srpna 1436 se slánští poddali Zikmundovi, za což byli později odměněni potvrzením městských privilegií a majetků.

Těžce potrestáno v pobělohorských konfiskacích bylo Slaný

a dáno roku 1623, jako jediné královské město, do zástavy a roku 1638 bylo prodáno hraběti Jaroslavu Bořitovi ze Smečna do dědičného vlastnictví Martiniců. V poddanství zůstalo Slaný dlouhých 156 let. Vyvázáno bylo až 1794 dědičkou Marií Annou Martinic.

Židovská synagoga

Magdeburské právo, nedovoloval židům se ve městě usadit, nesměli ve městě přenocovat, za vstup a povolení obchodovat museli platit zvláštní poplatek. To se změnilo až roku 1850 a počet židovských obyvatel narůstal. V roce 1939 žilo ve Slaném 170 Židů, většinu kterých odvlekli za války do koncentračních táborů. Po válce sloužila synagoga jako skladiště a od sedmdesátých let až do dnes jako archiv.

Další památky - město Slaný

  • Navštivte památky Černá bašta = pozůstatek opevnění města Slaného
  • Kostel sv. Gotharda = raně středověký jednolodní kostel, přestavěn na pozdně gotický
  • Kostel Nejsvětější trojice = původně protestantský, dnes sídlem řádu Bosých karmelitánů
  • Modletický dům = renesanční stavba se sochou sv. Jana Nepomuckého a dvěma anděly
  • Vlastivědné muzeum = budova byla postavena jako kaple piaristické koleje
  • Městská radnice = Císař Karel IV. dne 23.června 1378 daroval Slanému do užívání radnice
  • Velvarská brána = jeden z několika málo zbytků opevnění
  • Klášter bosých karmelitánů = komunitu v současné době tvoří asi deset bratrů.

Aquapark Slaný

Ke sportovním aktivitám, rekreaci a odpočinku můžete využít Aquapark Slaný, který vám poskytne zábavu a relaxaci v každém ročním období za každého počasí.

V areálu najdete tobogán dlouhý 87m, pětidráhový bazén, dětský bazén, divoké koryto, whirpool, masážní lůžka, protiproud a pánskou a dámksou páru. K dispozici je i tzv. "mokrý bufet" přístupný zákazníkům v plavkách. Na webových stránkách aquaparku najdete i další služby zákazníkům, jako je například kondiční plavání, plavání při intimním osvětlení apodobně.

Plochá dráha ve Slaném

Plochá dráha byla a stále je nejvýše postaveným sportem ve Slaném. V roce 1988 byla dokončena stavba kryté tribuny s kapacitou 1000 míst. V současné době se klub věnuje mladým jezdcům a jako raritu zde mají i jednu mladou slečnu závodnici.

Městská hvězdárna

Byla otevřena roku 1963. Kopule o průměru 5,8 m je jednou z dominant Slaného. V ní se nachází dalekohled s průměrem zrcadla 50 cm a primárním ohniskem 2 700 mm, typ Cassegrain s odnímatelným sekundárním zrcátkem. Na jeho místo je možné instalovat CCD kameru (SBIG ST-9E), kterou hvězdárna disponuje. Dalekohled je ovládán dvěma krokovými motory a je vybaven elektronickými čidly polohy.

Okolí Slaného

Muzeum veteránů v Hobšovicích, asi 10 km od Slaného najdete zde auto-moto-cyklo veterány.

Vojenský skanzen najdete ze Slaného směrem na Kladno asi 7 km v obci Smečno.

Slánská hora je naučná stezka, začíná na jižní straně hory v ulici Pod horou a má 7 zastávek.

Hrad Okoř zříceninu gotické památky hledejte ze Slaného směrem na Prahu

Skanzen Mayrau je věnovaný těžbě uhlí na Kladensku a Slánsku cca 9 km v obci Vinařicee

Pozvánka na festival Slaný

„Napoleonské války v Čechách“ festival v rámci 12. městských slavností a Husitských slavností ve Slaném 2010. Od čtvrtka 6. května až do neděle 9. května jsou vítáni všichni návštěvníci. Slaný je členem mezinárodního Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí.

Program 12. městských slavností ve Slaném

Čtvrtek 6. května 2010

17.00 Zahájení olympiády dětí a mládeže

Pátek 7. května 2010

9.00 Olympiáda dětí a mládeže – disciplíny na náměstí

15.00 Totální nasazení 18.00 Vyhlášení výsledků Olympiády dětí a mládeže

19.30 Dubia Fortuna 21.00 Ohňový průvod vojsk a diváku na Slavoj

21.30 Ohňové variace a jezdecké představení

Sobota 8. května 2010

10.00 Historický průvod městem

10.30 Projev Jana Roháče z Dubé a starosty města Slaného

11.00 Představení armády koaliční pěchoty a jezdectva

11.30 Péro za klouboukem

12.15 Žonglérské vystoupení Vojty Vrtka

12.45 Pohádka divadla Já to jsem

13.30 Zahájení turistické sezóny

14.00 Nástup ruské armády

14.00 Hrají Kladenští heligonkáři

15.30 Sándor Varga

15.30 Koncert country kapely Minaret

16.00 Buzgaši

16.30 Nástup jednotek a přehlídka

17.00 Rytířské klání pro malé i velké

18.00 Výcvik koaliční pěchoty a dělostřelectva

18.30 Žonglérské vystoupení Vojty Vrtka

18.30 – 19.00 Položení věnce u pomníku B. de Tolly

19.30 Kryštof a Richard Krajčo

21.00 Klání husitských měst

21.45 Ohňostroj

Slánský výtvarný salón

10.00 – 18.00

Sobotní program pro děti

Speciální program pro děti (Ostrov Slaný)

Koutek plný her pro děti (Agentura Pranýř)

Neděle 9. května 2010

10.00 Mše svatá

11.00 Koncert duchovní hudby

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16860 (novesluzby.cz#20249)


Přidat komentář