Kazachstán - kam v Kazachtánu

Kazachstán je v pořadí devátý nejrozlehlejší stát na světě a je největší zemí střední Asie. V Kazachstánu najdeme překrásnou přírodu, rozlehlé pláně, mnoho historických památek nebo třeba proslulý kosmodrom Bajkonur. Vítejte v Kazachstánu!

Kazachstán – základní informace o zemi

Název: Republika Kazachstán

Státní zřízení: republika

Hlavní město: Astana

Jiná významná sídla: Almaty, Karaganda, Šymkent, Pavlodar

Rozloha: cca 2,7 milionu km2

Počet obyvatel: cca 15 milionů

Úřední jazyk: kazaština

Měna: tenge

Nejvyšší bod: Talgar

Nejvýznamnější řeky: Syrdarja, Irtyš, Ural, Išim

Náboženství: převážně islám a křesťanství (pravoslavné)

Kazachstán leží na severu Střední Asie. Je dle rozlohy v pořadí devátou největší zemí na světě.

Vlajka Kazachstánu je modrá se zlatým sluncem a orlem uprostřed. Levou stranu vlajky lemuje svislý pruh žlutých ornamentů.

Kazachstán sousedí s Ruskem, Čínou, Kyrgystánem, Uzbekistánem a Turkmenistánem.

Pokud cestujete do Kazachstánu, rozhodně byste neměli vynechat následující místa: město Almaty, Turgenský kaňon, a Kaňon Čaryn, jezera** Köl-Say**, poutní město Turkestán, místa Otrar a Taraz, starověká nekropole Saků Bes-Šatyr, kosmodrom Bajkonur, túry v Borovoji a Altaji, Kaspické moře a také jezero Balchaš.

Kazachstán – podnebí

Podnebí Kazachstánu vychází z polohy státu uvnitř kontinentu, daleko od oceánu. Panují zde studené zimy a sníh se v průměru drží až sto dní v roce. Léta jsou horká.

Kazachstán – kultura

Převážnou část území zabírají stepi – jejich neúrodnost a klimatické poměry znemožňovaly dosáhnout takové úrovně zemědělství, se kterou by bylo schopné uživit rodiny. Původní kazašská kultura je nomádská a kazašský národ byl pastýřský.

Pro Kazachy tvořila v minulosti životní prostor především rodina. Kladli velký důraz na rodinu a rodinnou hierarchii. Velké rodiny tvořily až čtyři generace zároveň. Život mimo tuto rodinu znamenal stav ohrožení a záhubu. Jakmile se dostala k vládě sovětská moc, byla násilím tato kultura takřka zničena. Navzdory tomu, rodina a rodinný život jsou pro Kazachy jedny z nejvyšších hodnot dodnes.

V době stalinské vlády byly v Kazachstánu pracovní tábory, tzv. gulagy – zde se násilím dovážely lidé, kteří nevyhovovali režimu. Vzhledem k tomu zde žije přes 100 různých národností.

V Kazachstánu je zvykem, že ženich před svatbou platí rodině své nastávající něco jako výkupné (tzv. kalym). Může jít i o částku, kterou si dotyčná osoba vydělá za několik let.

Kazachstán – kuchyně

Tradičními pokrmy jsou kazi, suret a bešparmak (bešpermak je pečené skopové či koňské maso).

Dalším obvyklým jídlem je šašlik, což je maso grilované nad ohněm (zpravidla skopové) .K šašliku se většinou jí nekvašený chléb lepjoška a cibule.

V celé střední Asii se také připravuje plov – něco jako rizoto (rýže, skopové maso, zelenina apod.). Z dalších skopových jídel lze zmínit manty (kuličky z těsta plněné masovou nádivkou). K rychlým jídlům se řadí samsy a čebureki (opečené těsto s masovou nebo zeleninovou nádivkou).

Z nápojů je nejrozšířenější čaj. Můžete si zakoupit třeba pivo, vodku, brandy či šumivé víno. České turisty jistě potěší skutečnost, že ve velkých městech je k dostání  české pivo!

Tradiční specialitou je však kumys - kvašené kobylí mléko. Kumys je nedílnou součástí jídelníčku zejména na venkově (spolu s plackami ze pšenice a ovčím sýrem). Pokud budete mít potíže se zácpou, jistě vám kumys pomůže. V oblasti pouští je obdobou kumysu tzv. šubat – velbloudí mléko.

Kazachstán – co navštívit

Almaty

Almaty jsou největším a nejlidnatějším městem celého Kazachstánu. Bylo založeno r. 1854 jako pevnost v době, kdy byli Kazaši ještě nomádi. Do r. 1988 to bylo dokonce hlavní město státu. Město leží v údolí pohoří Ťan-šan, a tak se město potýká s problémem v podobě smogu. V horách, které obklopují město, však panuje svěží čistý vzduch.

Zajímavé budovy ve městě: Lázně Arasan, hotel Otrar, katedrála Cobor v parku Panfilov, Prezidentský palác, Kazašské muzeum,

Je nutné zmínit také lyžařský areál Chimbulak, což je jedno z nejlépe vybavených středisek střední Asie. Je zde také velký bruslařský stadion Medeu.

Okolí:

Kaňon Čaryn – rozprostírá se asi 200 km na východ od Almaty. Kaňon je hluboký 150 – 300 m. Můžete zde obdivovat překrásnou přírodu a barevné skalní útvary. Do kaňonu lze podniknou jednodenní výlet, ale i dvou až tří denní exkurzi.

Jezera Köl-Say – jedná se o tři nádherná jezera, která leží ve strmých zalesněných kopcích pohoří Küngej Alatau. Nachází se ve vzdálenosti asi 110 km na východ od Almaty.

Turgenský kaňon – je situován cca 90 km od Almaty. Kaňon dosahuje hloubky až 1 km a v oblasti je spousta vodopádů – například Medvědí vodopád.

Jezero Issyk – nachází se přibližně 60 km od Almaty a řadí se k nejkrásnějším horským jezerům Kazachstánu. Právě na tomto místě byla objevena hrobka muže, který byl pohřben ve zbroji ze zlata (tzv. Zlatý muž) – jeho napodobenina je vystavena v Historickém muzeu Almaty.

Velké Almatinské jezero - můžeme pozorovat, jak jezero mění svou barvu.

Jižní Kazachstán – oblast s řadou historických památek

Turkestan – středověké centrum vzdělanosti a obchodu, nyní významná památka a poutní místo

Arystan Bab - mauzoleum

Otrar – starověké město které zaniklo na konci 13. století, dnes významné archeologické naleziště

Taraz – jedno z nejstarších měst Kazachstánu; na seznamu UNESCO je zapsána zdejší hrobka královen Babadži-Chatun a Ajša-Bibi

Bes – Šatyr – řadí se k největším starověkým nekropolím Saků; typické jsou pohřební kameny – kurgany.

Kosmodrom Bajkonur – místo, odkud odletěl první kosmonaut J. Gagarin. Kazachstán pronajímá kosmodrom Rusku, a to za několik milionů dolarů ročně.

Severní a střední Kazachstán

Astana

Jedná se o hlavní (od r. 1988), ale v pořadí až druhé největší město Kazachstánu. Zajímavosti: Prezidentský palác, umělá řeka, Věž Baj – terek (místními nazývána Chupa Chups díky svému vzhledu podobnému lízátku. Je to stavba futuristické architektury, měří 105 metrů a díky tomu poskytuje pěkný výhled na město. V budově je také galerie, restaurace a akvárium).

Borovoje („Kazašské Švýcarsko“)– hlavní turistická oblast středního Kazachstánu. V oblibě jsou především túry na horu Kokšetau, odkud můžete spatřit spoustu překrásných jezer.

Altaj – oblast pro trekingovou turistiku

Jezero Balchaš – jeho délka je více než 600 km. Toto pozoruhodné jezero tvoří jak sladké (na západě), tak slané vody (na východě) a obě části jsou odděleny úzkým průlivem.

Park Aksu-Zhabagly

– přírodní rezervace se nachází v západní části pohoří Ťan - šanu. Je nejstarší chráněnou oblastí v celé střední Asii. V parku roste několik set druhů rostlin, žije několik desítek druhů savců a rozmanité ptactvo. Unikátem je orbis horský a ťanšanský bílodrápí medvěd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17050 (novesluzby.cz#21361)


Diskuze a zkušenosti

Ivo Kohoutek | 31.01.2011 14:27
Oprava Talgar není nejvyšší horou (má jen něco málo přes 5000 m) Nejvyšší hora Kazachstánu je Chan Tengri (v překladu „Pán nebo Vládce nebes“, hora bývá nazývána také jako Khan Tangiri Shyngy, Kan-Too Chokusu nebo Hantengri Feng) je se 6995 m (s vrcholovým ledovcem 7010 m. Naposledy v roce 2004 tam zahynulo několik českých horolezců :-( Bešparmak je vařené, nikoliv pečené maso. Primárně koňské, ale také kuřecí, hovězí, viděl jsem i z ryby.... Bešparmak znamená 5 prstů.


Přidat komentář