Itálie - Pompeje

Kdo by neznal Pompeje, město pohřbené popelem z erupce sopky Vesusu v roce 79? Město nám tak nabízí jedinečný pohled na život v 1. století. Následující článek obsahuje informace o samotném městu, Vesuvu a také informace o tom, jak se do Pompejí dostat.

Pompeje – Město pohřbené v popelu

Pompeje, italsky Pompei leží v italské provincii Napoli nedaleko Neapole v Neapolské zátoce v regionu Kampánie. Spolu s Pompejemi výbuch Vesuvu v roce 79 n.l. zničil i Herculaneum, Stabii, Oplontis a Boscoreale. V roce 1997 byly Pompeje zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.

Pompeje historie

Město bylo založené v 7. stol.př.n.l. Zpočátku bylo pod řeckým a etruským vlivem. Od roku 310 př.n.l. ovšem Pompeje patřily k Římské říši. Pompeje byly důležitým obchodním centrem pro celou Římskou říši a největší rozmach zažívaly právě v 1. stol.n.l. 5. února roku 62 zničilo více než polovinu města prudké zemětřesení. Město bylo ale velmi rychle znovu postaveno.

Zkáza města

Obyvatelé Pompejí věřili, že Vesuv je vyhaslý, pravděpodobně proto nevěnovali pozornost varovným signálům jako jsou drobné otřesy, plyny stoupající z Vesuvu či vyschnutí všech studen ve městě na začátku srpna 79, jen několik dní před samotným výbuchem sopky. Vesuv vybuchl 24. srpna roku 79 a šlo o velmi silnou erupci. Díky očitému svědku, kterým nebyl nikdo jiný než Plinius mladší si dnes můžeme věrně představit jak erupce probíhala. Plinius vše popsal ve svém dopise Tacitovi. Tacitus byl jeden z nejvýznamnějších antických dějepisců, významný římský právník a senátor.

Z Pliniových dopisů Tacitovi

Plinius se v osudný den nacházel Misenu spolu se svou matkou a strýcem. Kolem jedné hodiny po poledni nejdříve zpozorovali mohutný mrak vznášející se na obloze. Zanedlouho začali do lodi padat popel. Z Vesuvu šlehaly plameny a vysoké ohnivé sloupy. Ze dne se stala noc. I ve Stábiích, padal popel, budovy se třásly otřesy. Moře bylo rozbouřené, byl cítit sirný zápach. Rozednělo se teprve třetí den od výbuchu.

Mohutná erupce trvající tři dny způsobila, že město bylo pokrytou popelem sahajícím do výšky až 6 metrů a bylo zničeno území od Herculanea až po Stabie. Po výbuchu zde skupina vyslaná císařem Titem nalezla jen pláň pokrytou černou hmotou, která se táhla od Neapole až ke Stabiu. Císař rozhodl, že se města vykopávat nebudou. S prvními vykopávkami měst se začalo až za vlády císaře Alexandra Severuse na začátku 3. století, vykopávky však byly zanedlouho ukončeny a na Pompeje se zapomnělo.

Objevení Pompejí

Silná vrstva popela Herculaneum a Pompeje ukryla tak dobře, že města byla objevena teprve v 18. století, Herculaneum roku 1738 a poté Pompeje roku 1748. Během vykopávek byly nalezeny dutiny ve vrstvě popela obsahující lidské pozůstatky, pomocí sádry se tak získala věrná podoba lidí a také jejich zděšení. Popel jejich těla dokonale konzervoval, stejně jako celé Pompeje. Překvapivě dobře zachováno bylo i forum, lázně a mnoho domů. Pompeje jsou tak jediným starověkým městem, které nebylo postupem času přebudováno a jeho topografie nebyla změněna. Dnešní návštěvníci se tak prochází po pravé římské dlažbě staré 2 000 let a obdivují skutečný život v římské říši 1. století.

Cesta do Pompejí

Do Pompejí je nejjednodušší přijet příměstskou železnicí Circumvesiviana. Cesta vlakem z Neapole do Pompejí trvá jen půl hodiny a výhodou je, že vstup do archeologické lokality leží hned u zastávky. Cesta také nabízí překrásný pohled na Vesuv a Neapolský záliv, sedněte si tedy k oknu. Vystupte na zastávce Pompei Scavi, někdy také nazývané Villa dei Misteri. Vlakové spojení mezí Pompejemi a Neapolí je poměrně časté.

Archeologická lokalita Pompejí

Veřejnosti je v současnosti přístupná zhruba 1/3 Pompejí. Denně Pompeje navštíví více než 4000 návštěvníků.

Otevírací doba:

Listopad – březen 8:30 – 17:00 (poslední vstup do areálu v 15:30)

Duben – říjen: 8:30 – 19:30 (poslední vstup do areálu v 18:00)

  • Pompeje jsou zavřeny 5. ledna, 1. května a 25. prosince.

Vstupné:

Vstupné do areálu činí 11 EUR na 1 den a každý návštěvník ke vstupence dostane mapku areálu. Poloviční vstupné je 5,50 EUR a platí pro občany EU ve věku 18 – 24 let, kteří se prokáží občanským průkazem, nebo pasem. Pod 18 let a nad 65 let je vstup zdarma.

Vstupné pro Herculaneum, Pompeje, Oplontis, Stabiae a Boscoreale (města také zničená Vesuvem) s platností 3 dny stojí 20 EUR, snížené potom 10 EUR.

Pro více informací o Pompejích, archeologickém areálu a vstupném navštivte oficiální stránky.

Prohlídka Vám pravděpodobně zabere až 4 hodiny, vyhraďte si tedy na ni dostatek času.

Prohlídka Pompejí

Do Pompejí vstoupíte branou Porta Marina. Napravo od brány jsou zbytky Venušina chrámu, který byl zničen zemětřesením. Pokračujete po ulici Strada della Marina na které stojí dům Romula a Rema a Apollův chrám až dojdete na forum, kde se nachází politické budovy. Dále si prohlédnete baziliku, mnohé domy a honosné vily, lázně, tělocvičnu, Velké divadlo, Malé divadlo a honosný Amfiteátr. Pompeje pustíte branou Nuceria a dostanete se do obydleného nového města Pompeje.

Speciální noční prohlídky Pompejí v roce 2010

Speciální noční prohlídky Pompejí začali letos v květnu a pokračovat budou až do konce října. Jde o prohlídky trvající hodinu, které mají synchronizovaný zvukový doprovod, světelnou show a zvuky okolí s výkladem průvodce. V centru města se potom bude konat rekonstrukce výbuchu Vesuvu.

  • Pokud se na prohlídku Pompejí chystáte, doporučuji vypravit se do Pompejí hned ráno, protože počet návštěvníků se během dne neustále zvyšuje a pokud jde o letní měsíce zvyšuje se i teplota. Ráno jsou Pompeje klidné a můžete si je v klidu prohlédnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16992 (novesluzby.cz#21125)


Přidat komentář