Irák - památky, cestování

Oblast mezi řekami Eufrat a Tigris je kolébkou nejstarší civilizace. V Iráku jsou zanechány četné památky z dávných dob. Zajímavé je město Babylon, Bagdád, Basra a Mosul. Irák je však místem pro dobrodružné cestovatele a zajisté se nehodí pro každého.

Irák – základní informace o zemi

Název: Irácká republika

Státní zřízení: republika

Rozloha: cca 440 tisíc km2

Počet obyvatel: cca 25 milionů

Hlavní město: Bagdád

Nejvýznamnější řeky: Eufrat, Tigris

Úřední jazyk: arabština

Měna: irácký dinár

Časový posun: oproti Česku +2 hodiny

Irák se rozkládá v jihozápadní Asii u Perského zálivu

Na západě a jihozápadě je poušť, na severovýchodě hory.

Irácká vlajka má červený, bílý a černý pruh. V bílém pruhu jsou zobrazeny tři zelené hvězdy (symbol tří arabských států) a mezi hvězdami je nápis Allah Akbar (Bůh je veliký).

Irák hraničí s Íránem, Kuvajtem, saudskou Arábií, Jordánskem, Sýrií a Tureckem.

Lesy v Iráku zabírají pouze asi 3 % celkové plochy státu. Na severu jsou charakteristické travnaté polopouště a nízké křoviny, na západě trnité traviny, na jihu pak poušť. Na jihu se vyskytují bažiny, kde rostou traviny a rákosí, z nichž si zdejší obyvatelé vytváří obydlí.

Zemí prošlo hned několik civilizací, které tu zanechaly své stopy - Babyloňané, Sumerové, Řekové, Asyřané, Peršané, Římané a Arabové. V důsledku toho je možné vidět pozůstatky mnoha civilizací.

Před cestou do Iráku je třeba se informovat o aktuální situaci v zemi, protože zde probíhají často boje a nepokoje a varování před cestami do Iráku nejsou ničím výjimečným.

V Iráku je možné obdivovat četné památky, například Bagdád, biblické město Babylón, Citadelu v Erbilu, pěkný přístav aj. Pokud si však potrpíte na luxus, moderní hotely, stoprocentní čistotu a vytříbené jídlo, nebude pro vás Irák tou správnou volbou.

Irák – podnebí

Klima státu se pohybuje od mírného na severu, až po subtropické na jihu a východě. V Bagdádu jsou chladné zimy, ale horká léta. Srážky se vyskytují v malém množství a nejvíce deštivo je od prosince do dubna.

Irák – některá zajímavá místa

Město Babylon, starověké město mezopotámie

Rozvaliny starověkého města leží u města Hillah. Město bylo zbudováno už ve 3. tisíciletí př. n. l. a rozprostíralo se na řece Eufrat. Schodové nábřeží chránilo před povodněmi.

Prvotní zmínky o Babylonu se tedy datují do 3. tisíciletí př. n. l. Zikkurat (první chrámová věž) a Babylonská věž, se však vystavěly až kolem roku 1780 př. n. l. Stavba se konala na popud krále Chammurapiho. Chammurapi je pevně spjat s historií Babylonu, ale i celého světa – dokázal si podmanit Mezopotámii, podnítil rozvoj práva, umění a kultury. Kdo by neznal slavný Chammurapiho zákoník! Městu v této době dominovaly mohutné hradby a bohatě zdobené chrámy. Po smrti Chammurapiho začal Babylon ztrácet na významu a v 6. st. př. n. l. ho dobyli Peršané.

Na přelomu 19. a 20. století byl Babylon znovu objeven a byly nalezeny některé pozůstatky a cenné předměty z tohoto starobylého města.

Dle odhadů byl Babylon v období 1770 – 1670 před Kristem, se svou populací 200 tisíc lidí, jedním z největších světových měst.

Město Bagdád

Bagdád je hlavním městem Iráku. K vidění jsou krásné stavby, kopule a minarety, paláce, mešity, muzea, typická tržiště, úzké uličky a pěkné zahrady.

Teprve koncem 90. let 20 .století byly objeveny četné zapomenuté artefakty dávné doby. Dnešní hlavní město už se se starověkým Bagdádem zajisté nemůže srovnávat, ale i tak se zde řada památek.

Bagdád leží na obou březích řeky Tigris. Východ představuje čtvrť Rusafah, západ čtvrť Karkh. Obě poloviny jsou spojeny jedenácti mosty. Ve středu Bagdádu se rozprostírá náměsté Tahrir a odtud vedou hlavní ulice.

Dříve bylo v Bagdádu hodně muzeí, dnes už jich však podstatně ubylo. Spousta cenných památek a expozic byla zničena válkou. Několik zajímavých muzeí se však zachovalo i do dnešní doby. Tak například ve čtvrti Karkh je Irácké muzeum – má celkem 30 galerií a široko daleko je to největší muzeum. Vaší pozornosti jistě neujde křišťál starý 10 000 let! Na křišťálu je patrno 12 hlubokých rýh – jednalo se totiž o starodávný kalendář.

V muzeu můžete vidět ukázky sumérské architektury staré několik tisíc let.

Nutno podotknout, že některé vystavené exponáty v muzeích jsou napodobeniny, jelikož originály jsou uchovány v některých zahraničních muzeích (například v Paříži, v Londýně).

V Bagdádském muzeu je zachycen tradiční život ve starém Bagdádu. V muzeu lidového dědictví se nachází sbírka původních bagdádských domů a můžete vidět i ukázku tradičních řemesel jako tkaní koberců či zhotovování předmětů ze dřeva.

Významnou památkou je škola Mustansiriyah, která vznikla ve 13. století za vlády Mustansira Billaha a uběhlo několik let, než se z ní stala univerzita.

Další pamětihodností ze stejného období je palác Abbasid – z paláce je výhled na řeku Tigris.

Můžeme si také povšimnout budovy Khan Murjan ze 14. století. Tato budova byla nejprve využívána jako zájezdní hostinec pro lidi na obchodních cestách a pro studenty. Hlavní sál budovy je vysoký více než 13 metrů. Na stavbě jsou zajímavé cihlové arkády a dělená okna. Dnes už je budova zrekonstruovaná a je využívána jako restaurace.

V Bagdádě najdeme řadu krásných mešit. Významná je zejména mešita Al-Khadhimai se zlatou kopulí a minarety.

Město Basra

Basra je druhým největším městem Iráku a současně i námořním přístavem s dlouhou historií. Basra byla založena v r. 637 Caliphem Omarem. V průběhu 16. století se město stalo jakýmsi výchozím bodem pro arabské lodě, které mířily na Dálný východ. V Basře se v minulosti soustřeďovali i významní myslitelé a básníci.

Město Mosul

Mosul je třetí největší město Iráku. Zejména poblíž řeky jsou vystavěny krásné staré domy a parky. Ve městě jsou hrady, minarety, kostely, kláštery, mešity a jiné náboženské stavby.

Asi největší památkou je křesťanský kostel Chamoun al Safa ze 13. století. Součástí stavby jsou podzemní nádvoří, vysoké zdi a přilehlý hřbitov.

Nejstarší mešita je Al Kabir a datuje se do 10. století. Poblíž stojí 52 metrů vysoký minaret Al – Hadba, který je šikmý podobně jako známá věž v Pise.

Město Arbil

Považuje se za nejstarší nepřetržitě obydlené město na světě.

Věděli jste, že…

… starý název Iráku byl Mezopotámie – v překladu Meziříčí?

… biblická Rajská zahrada údajně ležela na soutoku Eufratu a Tigridu?

… sumerská říše, která se kdysi nacházela na území dnešního jižního Iráku, byla nejstarší světovou civilizací?

… v 80. a 90. letech byl Irák druhým největším producentem ropy na světě?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17023 (novesluzby.cz#21233)


Přidat komentář