Hrady Pardubického a Olomouckého kraje

V České republice můžete navštívit přes dva tisíce dochovaných hradů a zámků. Vydejte se s námi do Pardubického a Olomouckého kraje a poznejte neopakovatelné kouzlo a umělecko-historickou hodnotu hradů Kunětická hora, Litice, Bouzov, Šternberk.

Hrad Litice

Otevírací doba hradu Litice

 • Duben, září, říjen: sobota, neděle, svátek od 9,00 do 16,00 hod.
 • Květen, červen, červenec, srpen: úterý až neděle + svátky od 9,00 do 17,00 hod.

Vstupné do hradu Litice

 • Dospělí: 40 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 30 Kč, rodinné vstupné: 120 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.

Hrad Kunětická hora

Kunětická hora byla osídlena již v období pravěku. Je doloženo osídlení mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné. Kunětická hora zaujímá výjimečné místo v dějinách hradní architektury výstavbou opevnění, které využívalo mohutných zemních valů a kruhových rondelů. Ve středověku získal hrad novou siluetu v podobě kamenného hradu. Rozsáhlý hradní komplex stál na Kunětické hoře již v druhé polovině 14. století. Kunětická hora se do širšího povědomí dostala za husitských válek. V letech 1491 až 1548 dochází k největší přestavbě hradu, a to za Viléma a jeho synů Vojtěcha a Jana. Hradní obydlí se postupně změnilo v několika stavebních úpravách, pozdně gotických i renesančních, a to v zámecké sídlo. Hradní nádvoří jádra, do jehož organismu se zapojila válcová věž, se otevíralo portálem datovaným rokem 1509. Svoji strategickou úlohu měla Kunětická hora za třicetileté války. Roku 1645 dobylo hrad švédské vojsko. Vypleněný a vypálený objekt podléhal rychle zkáze. Přes všemožné snahy se v průběhu 19. století však nepodařilo zajistit záchranu velkolepých zřícenin. V roce 1917 si Kunětickou horu pronajal a roku 1919 zakoupil pardubický muzejní spolek. V roce 1953 přešel objekt do majetku státu. Pro nedostatečnou údržbu a následný špatný stav byl v 70. letech uzavřen. Po provedení oprav paláce byl znovu zpřístupněn v roce 1993. Opravy v hradním areálu probíhají průběžně až do dnešních dnů.

Můžete se těšit na dva prohlídkové okruhy, I. prohlídkový okruh Vás zavede do Paláce a věže zahrnující: interiéry hradního paláce, expozici parforsních honů, Rytířský sál, zbrojnici, sklepení s archeologickou expozicí, výstavou historických pohlednic a vyobrazení hradu, výstavou „Zločin a trest v českých dějinách", věž s výjimečnou vyhlídkou do dalekého okolí. II. prohlídkový okruh Vás zavede do Hradní kaple.

Otevírací doba hradu Kunětická hora

 • Duben: sobota, neděle, svátek od 10,00 do 16,00 hod.
 • Květen, červen, červenec, srpen: úterý až neděle od 9,30 hod do 17,30 hod.
 • Září: sobota, neděle, svátek od 10,00 do 17,00 hod.
 • Říjen: sobota, neděle, svátek od 10,00 do 16,00 hod.

Vstupné do hradu Kunětická hora

 • I. prohlídkový okruh. Dospělí: 60 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 40 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
 • II. prohlídkový okruh. Jednotné vstupné: 20 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
 • I. + II. prohlídkový okruh. Dospělí: 70 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 50 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma

Státní hrad Bouzov

Hrad byl založen na počátku 14. století. Dnešní podobu získal hrad Bouzov po rozsáhlé přestavbě v letech 1895 až 1910. Hrad je plně zařízen a vybaven. Mobiliář pochází převážně ze soukromých sbírek arcivévody Evžena Habsburského, částečně ze sbírek Německého řádu. Novodobé zařízení pak bylo vyrobeno speciálně pro objekt.

Můžete se těšit na IV. prohlídkové trasy: Hrad se představuje, Hrad Bouzov, Jak se staví středověký hrad, Hrad z ptačí perspektivy.

Pokud máte rádi originalitu a plánujete sňatek, můžete si říci společné „ANO" přímo na hradu Státním hradu Bouzov. Svatební obřad je možný uskutečnit v prostředí rytířského sálu, který vytvoří tu nejlepší kulisu a podmanivost k prožití Vaší významné události.

Otevírací doba hradu Bouzov

 • Březen, listopad: pondělí až pátek od 9,00 do 14,00 hod.
 • Duben a říjen: pondělí až pátek od 9,00 do 14,00 hod.

Vstupné do hradu Bouzov

 • Trasa „Hrad se představuje". Dospělí: 100 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 70 Kč, rodinné vstupné: 300 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
 • Trasa „Hrad Bouzov". Dospělí: 150 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 100 Kč, rodinné vstupné: 450 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
 • Trasa „Jak se staví středověký hrad". Dospělí: 150 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 100 Kč, rodinné vstupné: 450 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
 • Trasa „Hrad z ptačí perspektivy". Dospělí: 50 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 40 Kč, rodinné vstupné: 150 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.

Státní hrad Šternberk

Hrad Šternberk byl původně obranné středověké sídlo, byl založen v polovině 13. století. První písemný záznam o hradu je z roku 1269. V 16. století proběhla renesanční rekonstrukce hradu, kdy byl hrad rozšířen po rozsáhlém požáru o renesanční křídlo s unikátními hráňovými klenbami. Historie hradu Šternberk je spjata s rodem Šternberků. V roce 1886 bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci hradu v duchu romantického historismu.

Můžete si vybrat ze tří prohlídkových tras. 1. trasa Vám představí Liechtensteinské sbírky, 2. trasa Vás provede Zaniklými šlechtickými sídly Severní Moravy, 3. trasa spojuje první a druhou trasu.

Po prohlídce hradu nezapomeňte zavítat i do zámeckého lesoparku.

Pro nezapomenutelnou atmosféru Vám nabízí hrad Šternberk uzavření sňatku v hradní kapli nebo Hodovním sále či na hradním nádvoří a v parku.

Otevírací doba Státního hradu Šternberk

 • Duben: sobota, neděle, svátky od 10,00 do 17,00 hod.
 • Květen a září: úterý až neděle od 10,00 do 17,00 hod.
 • Červen až srpen: úterý až neděle od 10,00 do 18,00 hod.
 • Říjen: sobota, neděle, svátky od 10,00 do 17,00 hod.

Vstupné do Státního hradu Šternberk

  1. trasa. Dospělí: 90 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 60 Kč, rodinné vstupné: 240 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
  1. trasa. Dospělí: 70 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 50 Kč, rodinné vstupné: 190 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
  1. trasa. Dospělí: 130 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 80 Kč, rodinné vstupné: 340 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16890 (novesluzby.cz#20579)


Přidat komentář