Hrady Karlovarského a Plzeňského kraje

V České republice můžete navštívit přes dva tisíce dochovaných hradů a zámků. Vydejte se s námi do Karlovarského a Plzeňského kraje a poznejte neopakovatelné kouzlo a umělecko-historickou hodnotu hradů Loket, Vildštejn, Švihov, Horšovský Týn.

Hrad Loket

Hrad Loket leží ve stejnojmenném městečku. Místo kde hrad stojí, bylo osídleno již od pradávna. Nacházelo se zde staré slovanské hradiště, zvané starý Loket. Prvá písemná zmínka o Lokti pochází z roku 1234, kdy v Českém státě vládl Přemysl Otakar I.

Hrad Loket

Prohlídka hradu Loket nabízí pohled na stavební vývoj hradu, s prvky ranně gotickými a pozdně gotickými a renesančními přístavbami. Tvoří ho komplex budov na oválném půdorysu, dominantou je hranolová věž z poloviny 13. století. Východní část tvoří palác se dvěma křídly a s baštami z 16. století. Po prohlídce hradu, která trvá zhruba 45 minut, se můžete občerstvit v hradní restauraci, která je otevřena denně od 11,00 do 22,00 hod. Můžete si v restauraci pochutnat na staročeském jídle.

Pokud plánujete uzavření sňatku, hrad Loket Vám nabízí hned čtyři verze svatebního obřadu. V patře východního křídla hradu lze ze slavnostního sálu sestoupit do obřadní síně. Tu zdobí zachovalá nástěnná malba stráže a detail hořící loketní hlavní brány z počátku 17. století. Stěny sálu lemují obrazy s historickými osobnostmi.

Otevírací doba hradu Loket

 • Listopad, prosinec, leden, únor, březen: pondělí až neděle od 9,00 do 15,30 hod.
 • Duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen: pondělí až neděle od 9,00 do 16,30 hod.

Vstupné do hradu Loket

 • Dospělí: 90 Kč, děti, studenti, ZTP: 60 Kč, senioři: 75 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.

Hrad Vildštejn

Hrad byl založen v roce 1166 v románském stylu. K původnímu románskému hradu z konce 12. nebo počátku 13. století patřila pouze severní část dnešního třípatrového hradu (tj. necelá polovina plochy), zbytek této budovy byl postaven až v 15. století, kdy se hrad dostal do rukou chebského patriciátu. Pro veřejnost je hrad zpřístupněn od roku 2001.

Malý a velký rytířský sál v historicko-gotickém stylu Vám nabízí přímo královské hodování, kdy hrad disponuje bohatou kuchyni s rytířským menu. Otevřeno je denně od 11,00 do 22,00 hod.

Pokud toužíte po nevšedním místě svatebního obřadu, nabízí Vám hrad Vildštejn, abyste si přímo na hradě řekli svoje „ANO".  Kromě samotného obřadu můžete využít i zajištění svatební hostiny, a to v klasickém, reprezentativním i historickém duchu.

Vstupné do Muzea hradu Vildštejn

 • Jednotné vstupné: 25 Kč.

Vstupné do Muzea hasičské techniky Vildštejn

 • Jednotné vstupné: 50 Kč.

Hrad Švihov

Hrad byl založen počátkem 14. století. Tvrz hradu byla opevněna vodními příkopy. Během obléhání husity, tvrz o příkopy přišla, kdy voda z nich byla vypuštěna a tvrz následně dobyta. Monumentální dílo hradu bylo dokončeno v roce 1530. Roku 1598 se dostal hrad do majetku významného českého rodu Černínů z Chudenic, kteří jej vlastnili až do roku 1945.

Můžete se těšit na dvě prohlídkové trasy. I. prohlídková trasa se týká „Hradu", II. prohlídková trasa se týká „Kuchyně".

Pokud plánujete svatbu, nabízí Vám hrad Švihov uspořádání svatebního obřadu v prostorách této jedinečné kulturní památky. Pro uzavření sňatku si můžete vybrat Hradní kapli Nanebevzetí Panny Marie nebo skvostný Taneční sál ve druhém patře jižního paláce. Tento neméně okázalý prostor má neobyčejný dar nádherné akustiky.

Otevírací doba hradu Švihov

 • Duben, říjen: sobota, neděle, svátky od 9,00 do 15,00 hod. Polední přestávka od 12,00 do 13,00 hod.
 • Květen, září: úterý až neděle, svátky od 9,00 do 16,00 hod. Polední přestávka od 12,00 do 13,00 hod.
 • Červen, červenec, srpen: úterý až neděle, svátky od 9,00 do 17,00 hod. Polední přestávka od 12,00 do 13,00 hod.

Vstupné na hrad Švihov

 • I. prohlídková trasa. Dospělí: 70 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 45 Kč, rodinné vstupné: 200 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.
 • II. prohlídková trasa. Dospělí: 50 Kč, děti, studenti, ZTP, senioři: 35 Kč, rodinné vstupné: 140 Kč. Děti do 6 let: vstupné zdarma.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn

Horšovský Týn byl původně biskupský hrad, který byl založen před polovinou 13. století. Na skalnatém ostrohu v blízké kupecké osadě zvané Týn - později Horšovský - jedním z pražských biskupů vystavěn opevněný raně gotický hrad kastelového typu. V roce 1547 vyhořel a byl následně přestavěn v monumentální renesanční sídlo. Státní hrad a zámek Horšovský Týn patří k nejvíce zpřístupněným objektům v České republice. Hrad a zámek Horšovský Týn je cenný tím, že po renesanční přestavbě v 16. století nebyl již později přestavován, až na drobné úpravy na zadním nádvoří při poslední rekonstrukci na konci 19. století. V roce 1996 byl celý areál pro svoji nesmírnou historickou hodnotu prohlášen Národní kulturní památkou. Do tohoto areálu patří hlavní zámecká budova, budova purkrabského paláce a téměř čtyřiceti hektarový přírodně krajinářský park s Glorietem, Loretánskou kaplí a Vdovským domem.

V hlavní sezóně nabízí Státní hrad a zámek Horšovský Týn

návštěvníkům šest návštěvních okruhů s celkovou dobou prohlídky přes 5 hodin. I. prohlídková trasa zahrnuje „Hrad". Můžete zhlédnout sklepení, loveckou halu, hodovní síň, pracovnu, velký sál, předkaplí, hradní kapli a hradní zbrojnici. Prohlídka trvá zhruba 60 minut. II. prohlídková trasa zahrnuje „Zámek". Můžete zhlédnout jižní schodiště, velkou renesanční halu, alkovnu, červený salón, pánský salón, taneční sál, malou jídelnu, malou renesanční halu, zelený salón, knihovnu, rytířský sál, salón grafiky a východní schodiště. Prohlídka trvá zhruba 60 minut. III. prohlídková trasa zahrnuje „Kuchyni". Můžete zhlédnout dětskou expozici, osobní potřeby, osvětlovací tělesa, porcelán, historické nádobí a lapidárium. Prohlídka trvá zhruba 40 minut. IV. prohlídková trasa zahrnuje „Purkrabství". Můžete zhlédnout jízdárnu, ochozovou chodbu, kuchyni a ložnici v 1. patře, 3 místnosti v 2. patře. Prohlídka trvá zhruba 50 minut. V. prohlídková trasa zahrnuje „Erbovní sál". Prohlídka trvá zhruba 60 minut. VI. prohlídková trasa zahrnuje „Mitsuko". Prohlídka trvá zhruba 40 minut.

Po prohlídce určitě nevynechejte návštěvu zámeckého parku

Původně renesanční zahrada byla v roce 1905 přebudována v přírodně krajinářský park o rozloze 40 ha. Zámecký park je také volně přístupný z města.

Přemýšlíte-li, kde si řeknete ve Váš významný den společné „ANO", již nemusíte hledat. Státní hrad a zámek Horšovský Týn Vám nabízí uzavřít sňatek hned ve třech místnostech: ve Staré kapli, v Erbovním sálu nebo v Tanečním sálu.

Otevírací doba Státního hradu a zámku Horšovský Týn

 • Duben, říjen: sobota, neděle, svátky od 9,00 do 16,00 hod. Polední přestávka od 12,00 do 13,00 hod.
 • Květen, září: úterý až neděle od 9,00 do 16,00 hod. Polední přestávka od 12,00 do 13,00 hod.
 • Červen, červenec, srpen: úterý až neděle od 9,00 do 17,00 hod. Polední přestávka od 12,00 do 13,00 hod.
 • Prosinec (26.12 až 31.12.): pondělí až neděle od 10,00 do 15,00 hod. Polední přestávka od 12,00 do 13,00 hod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16892 (novesluzby.cz#20586)


Přidat komentář