Gibraltar - informace na dovolenou

Přestože je Gibraltar miniaturním státem s rozlohou pouhých 6 km2 , najdete zde spoustu zajímavostí. Lákadlem je především přírodní rezervace a jeskyně sv. Michala. A co takhle pohladit a nakrmit jediné volně žijící opice v Evropě, opice makak magot?

Gibraltar – základní informace o zemi

Název: Gibraltar

Státní zřízení: závislé zámořské území Spojeného království VB a Severního Irska

Rozloha: cca 6,5 km2

Počet obyvatel: cca 28 tisíc

Úřední jazyk: angličtina (běžně se užívá také španělština)

Hlavní město: Gibraltar

Ostatní významná sídla: Catalan Bay

Náboženství: převážně římskokatolické

Mezinárodní poznávací značka: GBZ

Gibraltar leží na Pyrenejském poloostrově. Jedná se o poslední závislé území v Evropě, je zámořským územím Velké Británie. V čele státu stojí královna Alžběta II., která je reprezentována gibraltarským guvernérem. O Gibraltar mělo v minulosti zájem i Španělsko, ale nakonec jeho správu zajišťuje Velká Británie.

Území Gibraltaru tvoří z velké části vápencová skála - Rock of Gibraltar (426 m). Uvnitř skály jsou opevněné tunely - Great Siege of Gibraltar. Skála je přírodní rezervací a je domovem asi 250 opic magota bezocasého (jediná divoce žijící opice v Evropě).

Gibraltar sousedí se Španělskem.

Na Gibraltaru se vyskytuje hned několik národností, a to Britové, Španělé, Indové, Židé, Marokánci, Italové, Portugalci, Malťané a jiní.

Gibraltar nemá armádu, obrana je zajištěna Velkou Británií. Na Gibraltaru nenajdeme žádnou univerzitu – za studiem se odchází často do Velké Británie, Španělska a USA.

Gibraltar – pohled do historie

Historie země je bohatá, k čemuž přispívá i samotná poloha Gibraltaru. Gibraltar lidé znali už v antice a nazvali jej Calpe. Pojmenování se váže s jeskyněmi, které tu mořeplavci objevili. Gibraltarským průlivem proplouvali Féničané a posléze Mykéňané. Řekové a Římané se na Gibraltar však neodvážili plout, protože byl považován za jeden z Herkulových sloupů. V r. 711 začali Pyrenejský poloostrov dobývat Mauři – velitelem byl náčelník Tárik ibn Sijád, podle něhož byla pojmenována skála (v překladu Tárikova hora) a posléze se odvodil i název Gibraltar. Tárik zde nechal vybudovat pevnost, ovšem jinak zde až do r. 1160 neexistovala žádná osada. Maurové měli Gibraltar v moci více než 750 let.

V r. 1462 získali Gibraltar Španělé. V r. 1704 anglicko – holandská flotila obsadila území a Gibraltar byl přisouzen Britům. Důležitým dokumentem v této souvislosti je tzv. utrechtský mír. Španělé se sice ještě pokusili Gibraltar dobýt, nicméně nakonec byl podepsán versailleský mír, Španělsko se Gibraltaru vzdalo a dobývání bylo ukončeno.

Gibraltar hrál významnou roli během světových válek

Druhá světová válka bohužel poznamenala zdejší překrásné zahrady, hřiště a závodiště a místní obyvatelé museli být evakuováni do Británie, na Jamajku a Madeiru. Ve vápencové skále byly vybudovány tunely a pod zemí vzniklo město s elektřinou, telefonem, skladem potravin, nemocnicí apod.

V r. 1946 se na Gibraltaru poprvé demokraticky zvolila vláda. Španělé v roce 1963 opět řešili otázku o znovuzískání Gibraltaru a návrhy předložili komisi OSN. V důsledku toho bylo uspořádáno referendum, ale naprostá většina obyvatel si přála setrvat pod Velkou Británií. V důsledku těchto událostí byla Gibraltaru přisouzena nová ústava, která zajišťuje samosprávu obyvatel – velká Británie nesmí Gibraltar přenechat bez souhlasu místních obyvatel. Španělsko reagovalo uzavřením vstupu na Gibraltar, přerušili telefonní spojení a britským letadlům bylo zakázáno létat nad Španělskem. Tyto kroky měly negativní dopad jak na Británii, tak na Španělsko (město La Línea). V r. 1985 byly hranice znovu otevřeny.

Rozhovory o Gibraltar mezi Velkou Británií a Španělskem však neskončily…

Gibraltar – klima a přírodní podmínky

Ať už cestujete na Gibraltar po moři nebo po souši, už z dálky zahlédnete mohutnou skálu, která vyčnívá do mořského průlivu a s pevninou je spojena písečnou kosou.

Na Gibraltaru panuje středomořské subtropické podnebí. Nejchladnější měsíc je leden, nejteplejší srpen. Většinu dní v roce svítí slunce, sníh zde v podstatě neexistuje.

Na Gibraltar se můžete vydat kdykoliv v průběhu roku, protože jeho výhodná poloha se postará o příjemné klimatické podmínky takřka po celý rok. Pokud chcete úplně ideální dobu, vsaďte na jarní a podzimní měsíce.

rostlinstva se zde setkáme s palisandry, palmami, levandulí jasmínem, zimolezem, buganvílií a dalšími. V minulosti žili na Gibraltaru rozmanití živočichové, což dokazují kosterní nálezy (nosorožci, medvědi, leopardi aj.). Dnes už není zastoupení živočichů tak bohaté. Na Gibraltaru odpočívají ptáci při jejich cestě na jih a následně zpět, a proto zde byly zřízeny ornitologické stanice pro jejich pozorování.

Snad nejznámějším gibraltarským zvířetem je opice makak magota, jediná volně žijící opice v Evropě. A jak se na Gibraltar dostali? Buď byly dovezeni Berbery, nebo zde žili již před oddělením Evropského a Afrického kontinentu. Opice žijí v přírodní rezervaci na skále nad městem, všechny jejich narození a úmrtí se sledují a každé nové mládě má své jméno.

V mořských vodách žijí nejrůznější ryby, chobotnice, ústřice a podél pobřeží můžete spatřit hejna delfínů.

Gibraltar – místa k navštívení

Hlavní ulicí Gibraltaru je Main Street. Tato ulice je typicky britská – červené telefonní budky, platí se v librách, anglické puby, strážníci v přilbách atd.Turisty jistě zaujmou výhodné ceny alkoholu, cigaret a elektroniky.

Významná místa na Main Street:

  • Konvent – původně františkánský klášter
  • Anglikánská a katolická katedrála
  • Hřbitov vojáků padlých ve válce u Trafalgaru

Když zamíříte z Main Street směrem na jih, uvidíte staré pevnosti, ze kterých se Gibraltar bránil útokům vedeným z moře. V jedné z pevností je dochováno i dělo, které je stále funkční. Dostřelí až na vzdálenost 8 mil a vyžadovalo si obsluhu 35 vojáky.

Když dojdete až k Europa Point, naskytne se vám pohled na Středozemí moře, Atlantický oceán, africké břehy vzdálené 20 km a maják pocházející z roku 1841. Než byl tento maják vystavěn, lodě se orientovaly podle světla z kaple Panny Marie Evropské.

Turisticky nejzajímavější je přírodní rezervace ve skalnaté oblasti Gibraltaru. Neměli byste vynechat návštěvu jeskyně s vápencovými krápníky, Jeskyně sv. Michala. Jeskyně je opředena pověstí o existenci podmořského tunelu mezi Evropou a Afrikou.

V r. 1848 se v jeskyni nalezly 40 tisíc let staré pozůstatky člověka. V průběhu 2. světové války byla jeskyně i záložní nemocnicí a hloubily se tunely. Tehdy byla objevena další jeskyně s jezírkem a dostala název Dolní jeskyně sv. Michala. Dnes je možné na tomto místě shlédnout různé koncerty a představení.

Poblíž jeskyně leží nejvyšší bod Gibraltaru, odkud je pěkný výhled do okolí. Krásný výhled poskytuje i zdejší lanovka. Nedaleko odtud můžete shlédnout známé opice makaku. V severní části rezervace se rozprostírá komplex obranných tunelů. Při cestě zpět do města navštivte Maurský hrad.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17059 (novesluzby.cz#21405)


Přidat komentář