Andorra - malý evropský stát

Andorra je oblíbena lyžaři, vysokohorskými turisty a je známá pro možnost levných nákupů. Je také vyhledávaná pro své léčivé termální prameny, románské kostelíky, překrásné přírodní scenérie, ledovcová jezírka, zajímavou architekturu starých vesnic aj.

Andorra – základní informace o zem

Název: Andorrské knížectví

Státní zřízení: knížectví

Rozloha: cca 470 km2

Počet obyvatel: cca 75 tisíc

Hlavní město: Andorra la Vella

Ostatní významnější sídla: Les Escaldes, Encamp

Nejvyšší bod: Coma Pedrosa

Nejvýznamnější řeky: Valira

Úřední jazyk: katalánština (běžně se užívají španělština a francouzština)

Měna: euro (dříve španělská peseta a francouzský frank)

Náboženství: převážně římskokatolické

Andorra je mini státem Evropy. Leží mezi Španělskem a Francií na východě Pyrenejí. Andorra je země s nejvyšší průměrnou nadmořskou výškou a nejvýše položeným hlavním městem v Evropě (1024 m). V současné době už je Andorra dobře prosperující zemí a zdejší obyvatelé mají vysokou životní úroveň. Andorra je oblíbena lyžaři, vysokohorskými turisty a je známá pro možnost levných nákupů. V létě je Andorra vyhledávaným cílem pro své léčivé termální prameny a románské kostelíky.V Andoře nejdeme překrásné přírodní scenérie, ledovcová jezírka, bohaté lesy, mnoho pastvin, stále zasněžené štíty hor, či zajímavou architekturu starodávných pyrenejských vesnic.

Andorrské knížectví zaujímá asi takovou rozlohu, jako území Prahy. Obyvatelstvo je soustředěno především do údolí, zejména podél břehů řeky Valiry. Během posledních let je patrný rozvoj lyžařské a také nákupní turistiky. A proč nákupní turistika? Dovážené zboží totiž není zatěžováno clem a vztahují se na něj pouze nejnižší daně. Z toho vyplývá možnost levných nákupů a tuto příležitost přirozeně využívají hlavně nejbližší státy – Francie a Španělsko. Můžeme slyšet i o označení „supermarket Evropy“.

Země díky svým podmínkám láká nejrůznější obchodníky i levnou pracovní sílu. V důsledku toho dokonce jednu dobu přistěhovalci převyšovali domácí obyvatele o více než dvě třetiny. Nyní už ale podmínky pro usazení v zemi nejsou zcela jednoduché, čímž se chce předejít pro Andorru takřka neznámému pojmu nezaměstnanost.

Andorra – politický systém a administrativní členění

Andorrský politický systém je parlamentní spoluknížectví – v čele stojí dvě spoluknížata - biskup a francouzský prezident. Jejich úřad je vykonáván prostřednictvím zastoupení (tzv. vikáři).

Andorra se administrativně člení na 7 farností a ty nesou názvy dle svých největších obcí. Jedná se o tyto farnosti: Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Juliá de Loria a Les Escaldes – Engordany.


Andorra – podnebí

Pro Andorru je charakteristické vysokohorské středozemní klima. Teploty závisí na nadmořské výšce, která je hodně proměnlivá, a tak je patrné rozdílné klima v různých částech této malé země. Sníh pokrývá hory až 8 měsíců v roce a v zimě mohou být dokonce některé oblasti zcela odříznuty od okolního světa. Zimy jsou chladné a dlouhé.

Léto je poměrně krátké, nízko položené oblasti jsou ovlivňovány středomořským klimatem a obvyklé jsou teploty nad 30 stupňů.

Andorra – hospodářství

Státu plynou hlavní příjmy z cestovního ruchu. Významná je také zemědělská činnost. Důležitou plodinou jsou brambory a tabák. Exportuje se také nábytek a naopak se importuje spotřební zboží a potraviny. Chovají se ovce a skot. Obchoduje se zejména s dvěmi sousedními zeměmi. Andorra má vytvořenou měnovou unii se Španělskem a Francií Donedávna byla společnou měnou španělská peseta a francouzský frank, od r. 2002 je to euro).

Andorra – příroda, fauna, flóra

V zemi jsou malebná horská jezírka. I v tom nejmenším údolí najdete nějakou horskou říčku či potok. Největší řeka Valira má dvě větve a na jejich soutoku leží hlavní město.

Původně bylo území státu takřka celé porostlé lesy. V důsledku několika tisíc let osídlení se však ráz krajiny hodně změnil, jako je tomu i v jiných částech světa. Charakteristická je středomořská flóra, dubové a piniové háje, jehličnany, červené borovice, černé smrky, jedle, jalovce, rododendrony, horské louky a pastviny.

Civilizace zasáhla i do místní fauny. V současnosti zde žijí například kanci, kamzíci, lišky, jezevci, zajíci, veverky, vydry, orli, supi, bažanti, tetřevi, jelenovitá zvěř a další. Na horských loukách se pase dobytek, skot a koně. V říčkách se daří hlavně pstruhům.

Endemicky se tu vyskytuje vychuchol pyrenejský, podobný krtkovi, který hledá potravu v čistých vodách.

Nenechte si ujít v Andoře

Andora je pohádkovým horským státem, v němž je úchvatná příroda plná lesů, horských jezírek a skalních štítů. Tuto krásu ještě dokreslují malebná městečka, vesničky a osady s typickou architekturou kamenných domů, četnými kostelíky, mosty a dalšími románskými stavbami z 9. – 12. století. V létě láká horská turistika, v zimě lyžování.

Město Andorra la Vella

Jak již bylo zmíněno, toto město je nejvýše položenou evropskou metropolí. Rozkládá se v údolí po horou Enclar a v blízkosti řeky Valira.

Historickým centrem metropole je Stará čtvrť – Barri Antic, kterou tvoří starobylé domy a dlážděné uličky. Za nejpozoruhodnější památku Staré čtvrti se považuje Dům údolí - Casa de Vall, panské sídlo, připomíná spíše pevnost. Budova byla postavena v r. 1508 a několikrát přestavěna, ale jsou zachovány středověké základy. V sídle najdeme kompletní dokumentaci o zemi. Kolem sídla se rozkládá park a nabízí pěknou vyhlídku na město.

Poblíž Cassa de Vall je *kostel Svatého Štěpána - Sant Esteve, z poloviny 12. století. ***

Hlavní tepnu představuje *Avinguda de Meritxell** *** s obchody, restauracemi, bary apod.

V centru města je možné navštívit termální lázně Caldea. V komplexu se nachází termální koupaliště, vířivky, římské lázně, sauny, ledové koupele, ale také tobogány a jiné atrakce.

Na jih od hlavního města leží vesnička Santa Coloma, kde se nachází románský kostelík z r. 839.

Farnost Canillo

Městečko Canillo má starobylý ráz, který utváří křivolaké uličky, domky s dřevěnými balkony a starým mřížovím.

Shlédněte farní kostel Sant Seri z 12. století s jednou z největších zvonic v zemi. Pamětihodností je i kostel sv. Kříže na břehu řeky Montau. Poblíž něj je historická budova mlýna.

V Canillu se nachází moderní sportovní komplex Ledový palác – Palau de Gel d´Andorra.

Na jih od Canilla leží významné poutní místo země Meritxell – každoročně 8. září se zde vzdává hold patronce země a tento den je státním svátkem.

Ordino – starobylé centrum, farnost

Nazývá se také zahrada knížectví. Ve farnosti je přírodní park Sorteny, kde se vyskytuje přes 700 druhů různých rostlin, přičemž 5é z nich roste jen v Pyrenejích.

Ordino je také místem hudebních tradic a konají se zde koncerty, pro které byl vybudován krásný koncertní sál Auditori Nacional. Ve farnosti je Poštovní muzeum nebo Muzeum miniatur.

Oblast Madriu – Perafita – Claror

Jedná se o oblast zapsanou na seznam UNESCO. Obdivujte ledovou krajinu, hluboká údolí a útesy, vodopády a další krásy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id17123 (novesluzby.cz#21692)


Přidat komentář