Změny a úpravy v životním pojištění

Snad úplně každý máme v dnešní době životní pojištění. Toto pojištění nám zaručuje lepší budoucnost. Dává nám jistotu žít mnohem lepší život, ale také dostatečně zajistí vaši rodinu, před nečekanými událostmi.

Možná si, ale neuvědomujeme, že jsou v životním pojištění možné změny a úpravy, během spoření. Ty si můžete sami upravovat i měnit vždy podle možností a podle vaší finanční situace. Proto bychom na toto neměli zapomínat a pravidelně pokud možno každoročně měnit životní pojištění. Podle dané situace v rodině a jakékoliv změny ve vašem majetku.

Pokud budete pravidelně upravovat své pojistné smlouvy, máte tak jistotu, že pojištění plní svůj účel. Ale také můžete ušetřit mnoho peněz ze svého rodinného rozpočtu.  Možná si mnoho z nás říká, jaké mohou nastat změny a kdy je potřebné se snažit o úpravy vašeho stávajícího životního pojištění.

Možné změny v životním pojištění

 • Změna zdravotního stavu – může nastat nečekaný zvrat ve vašem zdravotním stavu, proto je dobré udělat také úpravy v životním pojištění.
 • Změny v zadlužení domácnosti – pokud se ocitnete ve velkém zadlužování, je potřeba upravit pojistné krytí, tak aby velmi dobře odpovídalo vaší životní úrovni.
 • Změny v rodinném životě – jsou to například: svatby, rozvody, narození dítěte. Zde je dobré se zamyslet na dané potřebě životní situace a podle ní buď částky snížit, nebo zvýšit.
 • Změny ve vašich úsporách – pokud máte vysoké úspory, můžete si snížit potřebu finanční ochrany. Je velmi dobré i tuto skutečnost zvážit s ohledem na to, zda dokážete zajistit svými úsporami svou rodinu, či nikoliv.
 • Změny životního stylu – pokud jste vášnivými adrenalinovými sportovci, nebo máte záliby v jakémkoliv sportu, je nutné zvážit vyšší míru životního rizika.
 • Změny v rodinném rozpočtu – jestliže vás potkala změna v zaměstnání. Toto je velmi důležité už z toho hlediska, aby vaše stávající životní pojištění bylo schopné vyřešit výpadek příjmu, třeba i na několik let.
 • Změny na trhu – je velmi vhodné sledovat změny v životních nabídkách pojišťoven. Pokud jste pojištěni dlouho, je to velmi důležité.

Co to je životní pojištění

Životní pojištění vám zaručuje vhodné zhodnocení vašich úspor a vkladů, dluhopisů a akcií. Je to tak zvaný určitý druh kapitálového životního pojištění. Toto pojištění vám dává šanci zcela ovlivnit váš dosavadní a budoucí život. A to nejen vás samotných, ale také celé vaší rodiny. Je to druh formy spoření, které vám dává šanci žít lépe a bez obav z budoucnosti.

Co zahrnuje životní pojištění

Toto pojištění je velmi důležité s ohledem na všechny možná rizika, které vás mohou v životě potkat. Jako jsou například:

 • Živelné pohromy
 • Úmrtí
 • Dožití
 • Důchod

Proto každý pojistitel je povinen při uzavření tohoto pojištění vždy, plnit své závazky pojistného plnění, které jsou dány. Každý pojistník si proto musí uvědomit jakou má představu o pojištění a jaké riziko chce pokrýt daným pojištěním. Druhy životních pojištění, které toto zahrnují:

 • Pojištění pro případ smrti – toto pojištění má několik druhů. Jako jsou například:

Pojištění pohřební – na toto pojištění se vztahuje veškeré úhrady spojené s pohřbem, placení dědické daně, výplaty pro pozůstalé.

Pojištění pro případ smrti – ve většině případů se jedná o zajištění různých úvěrů spojené s nemovitostmi /aby pozůstalí nemuseli dále platit tento úvěr a podobně/.

 • Pojištění pro případ dožití – je to forma spoření. Pokud se dožijete doby danou datem pojistného ukončení, náleží vám výplata pojistné částky. Často se využívají odvozené druhy pojištění, které jsou:

Důchodové

Věnové

Sdružení těchto druhů

 • Důchodové pojištění – je to také forma spoření, která se odvozuje z pojištění pro případ dožití.
 • Věnové pojištění – je určené pro děti, které se dožijí své finanční nezávislosti. Jedná se také o finanční zajištění dítěte, pro případ úmrtí jednoho nebo obou rodičů, jejich invalidity dále jako úrazové pojištění dítěte nebo invaliditě dítěte.
 • Smíšené životní pojištění - zahrnuje možné sdružování určitých jednotlivých pojistných smluv, v jeden celek.
 • Universální životní pojištění – je to tak zvaná úprava smíšeného životního pojištění. Jedná se o tak zvané pružné pojištění. Můžete vždy nakládat s výplatou této pojistné částky podle vašich potřeb a finančních možností. Skládá se ze dvou základních složek:

Spoření – je závislá při dožití daného věku.

Výplaty – z pojistných plnění v případě smrti, úrazu, invalidity a podobně.

Často se zamýšlíme před jakýmkoliv druhem uzavření životního pojištění nad tím, jaké jsou možné výhody a nevýhody. Co se týče výhod a nevýhod jsou zcela pochopitelné. Důvodem je jejich využití a pro jakou danou specifiku jsou určeny. Musíme si také velmi dobře uvědomit, že životní pojištění, není stejné financování, tak jako u podílových fondů. Každé pojištění má své dané kritéria, se kterými bychom se měli vždy velmi dobře obeznámit. Pokud nám budou vyhovovat, potom si dané pojištění uzavřít.

Proč uzavřít životní pojištění

 • Máte pojistnou ochranu – ta je spojená s jakýmikoliv životními riziky, kdy je pojišťovna povinna plnit s vámi uzavřený závazek.
 • Daňové výhody – znamená, že si můžete z daňového základu odečíst až 12.000,- Kč.
 • Zaměstnání – váš zaměstnavatel vám může přispívat až 24.000,- Kč ročně a potom si tuto částku sám odečíst z daní.
 • Volby – toto zahrnuje, že se pojistník může sám rozhodovat, jak má být s jeho penězi zacházeno a jak mohou být zhodnocovány.
 • Možnosti neboli variabilita – své životní pojištění přizpůsobujete té dané situaci, která vás potkává. Můžete je snižovat nebo zvyšovat a podobně.
 • Žádné starosti – u pojištění s garantovaným zhodnocením se nestaráte kde vaše finance investovat. Toto zajišťuje pojišťovna.
 • Vícečlenné pojištění – u některých pojišťoven můžete na jedinou smlouvu pojistit až dva dospělé a čtyři děti.
 • Bonusy – některé pojišťovny vám také rády nabízí možné bonusy a slevy.
 • Rozšiřování – vždy záleží na dané pojišťovně, která vám může rozšířit dané pojištění o úrazové pojištění osob ve vozidle.
 • Dlouhá trať – to znamená, že si bohužel toto pojištění vybíráme v mladém věku, ale můžeme ho využít pouze v určitém věku nebo pouze v dané situaci.
 • Vyšší náklady – ty bývají většinou spojeny v případech zhodnocování vašich financí. Nikdo by si ovšem tuto skutečnost neměl plést s investováním, jako tomu je u podílových fondů.
 • Rychlost – měli bychom také vědět, že peníze uložené v pojištění, nejsou tak velmi rychle dostupné.

Kdy je vhodné uzavřít životní pojištění

Pokud se rozhodneme pro určitý druh životního pojištění, mělo by nám být 18 let. Uzavření životního pojištění je možné do 75 let pojistitele. Toto pojištění se vždy sjednává na minimální dobu 5 let. Pokud se vám narodí potomek, můžete ho pojistit až na dobu 25 let.

Možnosti čerpání peněz z pojištění

 • V případě smrti - tyto peníze jsou okamžitě vyplaceny osobě, kterou pojistitel určil při uzavírání smlouvy.
 • Konec pojistné doby – v této době vám je vyplacena buď celá částka, nebo ve formě důchodu.
 • Průběžně – je možná částečná výplata peněz.

Životní pojištění vám dává šanci pojistit sebe i celou vaší rodinu pro jakýkoliv možný druh, vybraný pouze podle vašeho rozhodnutí. Je to pojištění, které zaručuje novou budoucnost nejen vám, ale celé vaší rodině. Díky tomuto pojištění zaručujete své rodině dokonalý vstup do života, pro případ jakékoliv životní situaci. Ovšem, nikdy bychom neměli zapomínat, i přesto že máte již životní pojištění uzavřené, zjišťovat si různé změny a úpravy. Pokud možno, alespoň jednou za rok. Pomůžete tak nejen sobě, ale celé rodině a ušetříte si nejen starosti, ale také vaše finance.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16769 (novesluzby.cz#22200)


Přidat komentář