Životní pojištění Řepiště, Frýdek Místek

Možná, že i Vás občas telefonicky kontaktujte pojišťovací agent s výhodnou nabídkou na uzavření určitého produktu. Zavěsíte-li, aniž byste ho vyslechli, je to v celku pochopitelné. Na druhou stranu, jste skutečně zajištěni do budoucnosti?

Způsob práce jednotlivých pojišťovacích agentů se může v mnohých ohledech lišit. Někteří „nahání“ své nové potenciální klienty právě telefonickou cestou, jiní přijdou bez ohlášení přímo ke dveřím bytů, domů. Svým způsobem jsou tyto dvě alternativy nepříjemné pro Vás, jako klienta, ale jen do té míry, než Vám předloží možné řešení, respektive si je vyslechnete. Dnešní doba je však také spojená s důvěrou a podvody. Bohužel jsou i případy, a ne že bych jich ubývalo, kdy se jedinec vydává za určitou firmu, ale je na oko a spíše mu jde o vloupání se do bytu a zcizení nějaké té hotovosti. Pokud si nechcete do domova pustit neznámou osobu, ale rádi byste si vyslechli možnosti ohledně Vašeho zajištění, či zajištění Vašich dětí apod., můžete dát na doporučení, reference atd. Obav pak nebude třeba.

Nabídka finančních produktů Řepiště, Frýdek Místek

Možná si říkáte, jestli životní pojištění, penzijní připojištění aj. není tzv. přežitkem a zda Vám vůbec k něčemu bude. Otázka je to rozhodně na místě. Životní pojištění, penzijní připojištění aj., Vám skutečně nemusí přinést to, co od produktů možná očekáváte, či s jakou byly před roky sjednány. Stěžejní tedy je, kdo s Vámi konkrétní finanční produkt sjednal, za jakých podmínek, z čeho vycházel, a zda proběhla v mezičase nějaká konzultační schůzka za účelem úpravy produktu apod. Rozhodně není od věci, abyste si nechali Vaše stávající uzavřené produkty aktuálně zhodnotit, případně si nechat doporučit jiné, jejich úpravu apod. Možná budete překvapeni, jaké změny budete moci dosáhnout.

Životní pojištění, finanční zajištění rodiny

Chcete finančně zajistit Vaše blízké (partnera, děti), kdyby došlo k Vašemu úmrtí? Samozřejmě, nikdo z nás není nesmrtelný. A je i celkem pochopitelné, že nikdo z nás nechce myslet hned na to nejhorší. Jenže, jde o zajištění do budoucnosti, což jistě není radno podceňovat. V případě „jen“ finančního zajištění, si můžete nechat doporučit rizikové životní pojištění. Pokud byste však uvažovali o kombinaci pojistné ochrany spolu se zhodnocením peněz, pak se nabízí investiční nebo kapitálové životní pojištění. Důležité tedy je, co od pojištění očekáváte, jaké parametry byste si přáli apod. V pojištění tápat nemusíte. Vše si můžete nechat podrobně vysvětlit Vámi vybraným pojišťovacím agentem, který Vám doporučí životní pojištění, ale i další případný produkt šitý přímo Vám na míru.

Kapitálové a investiční životní pojištění Řepiště, Frýdek Místek

Pokud bychom se blíže podívali na kapitálové a investiční životní pojištění, pak můžete očekávat hned několik výhod. V prvé řadě je zde již zmíněná pojistná ochrana, kterou bude příslušná pojišťovna při případné pojistné události plnit. Pak je tu zhodnocení Vašich vložených financí, kdy část peněz, které tvoří tzv. spořící složku, se po dobu pojištění zhodnocují. U životního pojištění si také můžete nechat každoročně odečíst z Vašeho daňového základu částku až 12 000 Kč, a to podle zákona o daních z příjmů. V neposlední řadě je zde možnost měnění parametrů, tj. snižovat, nebo naopak navyšovat pojistnou částku, pojistné apod.

Penzijní připojištění Řepiště, Frýdek Místek

K dalšímu, neméně diskutovanému produktu, patří penzijní připojištění. I zde rozhodně nelze hovořit o nějakém přežitku apod. Penzijní připojištění naopak patří v současnosti k jednomu z nejvýhodnějšímu spořícímu produktu, kdy můžete k Vašim vkladům obdržet od státu měsíční příspěvky. Vy sami můžete provádět vklady měsíčně, nebo také čtvrtletně, či ročně, co Vám bude více vyhovovat.

Penzijní připojištění a jeho výhody

Také penzijní připojištění přináší řadu výhod, kromě již zmíněných státních příspěvků. Můžete využít daňových odpočtů, díky kterým ušetříte při ročních vyúčtováních daní. Můžete také využít příspěvků od zaměstnavatele na penzijní připojištění. Není totiž výjimkou, že zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům benefity, z nichž mezi jeden nejčastější patří právě příspěvek na penzijní připojištění. No a samozřejmě, po uplynutí sjednané doby pojištění, budete moci čerpat naspořené a zhodnocené finance, čímž si nemalou měrou polepšíte k důchodu, jako takovému.

Stavební spoření Řepiště, Frýdek Místek

Určitě bychom také měli zmínit stavební spoření, které, ač zaznamenalo změn ohledně výše státní podpory a podmínkám vyplácení úvěru apod., je stále velmi výhodným spořícím produktem. I když nevyužijete možnosti následného úvěru, nebo překlenovacího úvěru pro nákup nemovitosti, přestavbu, rekonstrukci, apod., budete si moci naspořené a zhodnocené investice po patřičné době vybrat a nakládat s nimi dle Vaší libosti. A pokud uvažujete například o renovaci bytového jádra, rekonstrukci kuchyně, nebo pořízení nějaké té nemovitosti, pak pro Vás může být nabídka úvěru, překlenovacího úvěru velmi zajímavá. Rozhodně se Vám vyplatí více, než například klasická spotřebitelská půjčka, který má vyšší úrok aj.

Sjednání hypotečního úvěru Řepiště, Frýdek Místek

Pokud nemáte uzavřené stavební spoření, ani o něm neuvažujete, ale řešíte, jak financovat Vaše nové bydlení, pak se Vám ještě nabízí hypoteční úvěr. V případě hypotečního úvěru je však třeba ručit zástavou, konkrétně pak nemovitostí. O možnostech hypotečního úvěru, o jak velký úvěr si budete moci zažádat, kde si zažádat, u jakého bankovního institutu aj., s Vámi může probrat Váš** pojišťovací poradce**.

Pojištění privátního majetku

Máte uzavřené pojištění domácnosti, nebo se spoléháte na to, že Vás žádná „nevítaná návštěva“ nepřekvapí, či soused nevytopí apod.? Nebo žijete v domnění, že Vám stačí kvalitní bezpečnostní dveře, přes které se zloděj bezpochyby nedostane? Určitě zvažte, zda si přeci jenom nenecháte domácnost pojistit. Byla by jistě velká škoda jen tak přijít o cennosti, vybavení, na které jste dlouhá léta spořili. S vybraným pojišťovacím poradcem můžete prodiskutovat, na jakou výši si necháte vybavení pojistit, co má, a co již ne smysl, apod. Spoléhat se na štěstí, náhodu, určitě není tím nejvhodnějším řešením.

Pojištění podnikatelů

Rádi byste se stali samostatní a přestali být jen zaměstnancem a stali se podnikajícím subjektem? Pak je na místě také zvážit pojištění podnikatelů. V případě pojištění podnikatelů je možné hovořit hned o několika produktech. Například se jedná o pojištění aut, pojištění majetku, pojištění finančních rizik, pojištění všeobecné odpovědnosti za způsobené škody, pojištění přepravovaného nákladu aj. Některá pojištění jsou čistě na Vás, jiná Vám, jako podnikatelům ukládá příslušný zákon. Abyste se náhodou nedočkali nepříjemného překvapení, že jste nesplnili Vaši zákonnou povinnost, informujte se u pojišťovacího agenta, jaké pojištění se Vás týká, které by Vám doporučil apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16817 (novesluzby.cz#24155)


Přidat komentář