Životní pojištění Jihlava

Přemýšlíte, co by Vaše rodina, děti a blízcí dělali, pokud byste přišli o stálý měsíční příjem z důvodu vážné nemoci, úrazu nebo smrti? Děsí Vás tato představa, neboť si uvědomujete, že je na Vás rodina finančně závislá? Pak uzavřete životní pojištění.

Pojišťovací agent Jihlava

Pojišťovacím agentem je subjekt, jehož úkolem je vykonávat zprostředkovanou činnost v oblasti pojištění. Svou činnost vykonává na základě písemné smlouvy, jménem jedné nebo více pojišťoven. Pojišťovací agent má právo uzavírat s klientem za pojišťovnu pojistnou smlouvu. Služby, které pojišťovací agent poskytuje, jsou zcela zdarma. Tak je to zpravidla po celou dobu trvání smluvního vztahu. Za práci si neúčtuje žádné náklady.

Proč mít svého pojišťovacího agenta?

Vedle toho, že Vám pojišťovací agent na základě svých znalostí, schopností, orientaci a dovedností včetně provedené analýzy, nabídne nejvhodnější druh pojištění, ušetří Vám také mnoho času, který byste jinak museli věnovat přípravě podkladů pro uzavření pojistné smlouvy a čas, který byste trávili na různých pojišťovnách. Samozřejmě že konečné rozhodnutí při výběru vhodného pojištění záleží vždy na klientovi samotném. Pojišťovací agent je tu proto, aby Vám předložil profesionálně zpracovanou nabídku, která vychází přesně z Vašich potřeb.

Co je smyslem životního pojištění

Proč si lidé uzavírají životní pojištění? Primárně proto, aby jim byla poskytnuta pojistná ochrana v případě nenadálých životních událostí, kterými se myslí smrt, závažné onemocnění, úrazy, invalidní důchod, atd. V případě, že k takové události dojde, pojišťovna se na základě uzavřené životního pojištění zavazuje pojištěnému vyplatit pojistné plnění. Tím se rozumí buď pojistná částka, nebo kapitálová hodnota. Vždy se vyplácí to, co je vyšší. Některé pojišťovny však vyplácejí to i to. Častou chybou při uzavírání životního pojištění bývá nevědomost pojištěného, který sám neví, na jakou částku by měl životní pojištění uzavřít, na kolik let, apod. Není se čemu divit. Člověk, který se o druhy a možnosti pojištění nezajímá, neboť se zkrátka v daném oboru nepohybuje, nemůže znát podmínky daného produktu a dokázat je porovnat s dalšími nabídkami. Často si pak pojištěný neurčí pojistnou částku tak, aby pokryla jeho skutečné potřeby a aby tedy pro něj mělo životní pojištění nějaký význam. Pojistná částka pro případ, že by pojištěný zemřel, měla u živitele rodiny odpovídat alespoň dvěma jeho ročním platům. Ale pozor – jde o opravdové minimum. Běžně se praktikuje trojnásobek až pětinásobek ročního příjmu.

Kdo by měl uzavřít životní pojištění?

Životní pojištění by měl mít zcela jistě uzavřené ten, kdo si je vědom, že je na jeho příjmech závislý některý z členů jeho rodiny, celá rodina, ten, kdo splácí hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření ve vyšších nebo vysokých částkách. Zde máme na mysli především úvěry sjednané na bydlení. Životní pojištění by měl mít jistě uzavřen i ten, kdo vykonává zaměstnání, které je nebezpečné a při němž hrozí** zvýšené riziko úrazu,** onemocnění nebo úmrtí. Životní pojištění má pokrýt finanční potřeby blízkých v brzkém období poté, co dojde k pojistné události, než se finančně závislé osoby dokážou postavit na vlastní nohy.

Neživotní pojištění - uzavření Jihlava

Neživotní pojištění je zcela jiný druh pojištění, než jsme zvyklí u pojištění životního. Od životního se liší tím, že nefunguje za jinými účely, než je krytí rizika. Nic víc, nic míň. Neživotní pojištění má dosti obsáhlou oblast. Spadá pod něj celá řada různých pojištění, bez nichž se při běžném životě častokrát vůbec neobjedeme. Některá jsou dokonce povinná, jiná jsou dobrovolná, každopádně všechna jsou zajímavá a užitečná.

Jaké druhy pojištění patří do oblasti neživotních pojištění?

Jednoznačně zde najde své místo úrazové pojištění, trvalé následky úrazů, smrt úrazem, pojištění pracovní neschopnosti, pojištění vážných chorob, pojištění invalidity a další. Nyní si pojďme k  některému z nich něco málo říct.

Úrazové pojištění má svůj velký význam. Pojištěný proti úrazu by měl být každý od toho nejnižšího věku. Každému se může stát úraz, ať už zaviněný nebo nezaviněný. Právě ty nezaviněné a nepředvídatelné úrazy jsou velmi časté a dokážou člověku a jeho rodině zničit celý život. Ne všechna rizika, proti nimž je možné se pojistit, mají své opodstatnění pro každého klienta. Pojišťovny mají v nabídce pojištění rizika smrti, trvalých následků a úrazů, které zanechávají trvalé následky. Rozhodně nepodceňujte tento druh pojištění.

Trvalé následky úrazů – tento druh pojištění má rovněž svůj důležitý a nezastupitelný význam na poli pojišťovnictví. Sami si uvědomte, jaký dopad by měla na Vaši rodinu situace, kdyby u Vás došlo ke zranění s trvalými následky, kdy byste byli odkázaní na pomoc druhých, nemohli byste vykonávat své zaměstnání, a tudíž byste byli bez příjmu, na který jste byli až dosud zvyklí spolu s Vaší rodinou. V životě lidí nastávají velmi složité chvíle, kdy živitel rodiny přijde o příjmy a naopak se v důsledku jeho léčby** zvýší výdaje.**

Pojištění drobných úrazů je možné vyřešit hned dvěma způsoby. Tím prvním je možnost denního odškodného, druhou variantou je forma tělesného poškození. U denního odškodného funguje náhrada škody na každý den léčení úrazu. Pojišťovna tak platí všechny dny léčby zpětně, nebo následně do určité doby léčení. U druhé varianty vyplácí pojišťovna pevnou částku u každého úrazu. Záleží však na tom, o jaké poškození se jedná. Lidé raději volí první variantu.

Pojištění vážných chorob - s pojištěním vážných chorob se můžete v některých případech setkat přímo při uzavírání životního pojištění, neboť některé pojišťovny mají tento druh neživotního pojištění zahrnut v tarifu pojištění životního. Pokud nastane jedno z onemocnění, která jsou v pojistné smlouvě vyjmenovaná, pak dochází k pojistnému plnění. Přesto, že se často jedná o onemocnění, která jsou velmi závažná, a mezi které se řadí i nádorová onemocnění, nesení finančního rizika je často diskutabilní. I tato vážná choroba totiž nemusí v každém případě znamenat pro pojištěného trvalý výpadek příjmů. Navíc pojišťovny jsou často víc než opatrné při zkoumání zdravotního stavu při pojišťování těchto rizik. Při uzavírání tohoto druhu pojištění je velmi vhodné poradit se s pojišťovacím poradcem, který Vám vysvětli podmínky kladené pojišťovnami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16827 (novesluzby.cz#24182)


Přidat komentář