Životní pojištění a penzijní připojištění Brno

V životě nás mohou potkat nečekané události, se kterými náš rodinný rozpočet nepočítá. Proti těmto nenadálým výdajům se můžeme bránit. Stačí, když si zvolíme správný druh pojištění, ze kterého můžeme čerpat finance, například v případě havárie.

Pojištění - pomoc při nečekaných událostech

Pojištění nám pomáhá zmírnit finanční dopad v případě nečekaných událostí. Z našich pravidelných příspěvků nám pak pojišťovna vyplatí smluvenou peněžní částku. Může se to týkat silničních nehod, havárií v domácnostech, dlouhodobé nemoci, úmrtí či jiných případů, které mohou mít negativní dopad na náš finanční rozpočet. V současnosti existuje velké množství pojištění lišících se nejen objektem pojistného plnění, ale také jeho rozsahem, podmínkami a výší vyplacené částky.

Sjednání životního pojištění Brno

Zaměstnání je pro většinu z nás zdrojem příjmů. Dlouhodobá pracovní neschopnost, trvalá invalidita nebo úmrtí člena rodiny výrazně ovlivní náš rodinný rozpočet. K eliminování negativních dopadů v těchto situacích nám slouží životní pojištění. Tento moderní a flexibilní způsob zajištění naší životní úrovně zahrnuje případy úmrtí a dožití, invalidity 3. stupně a závažných onemocnění. Mezi ně patří například infarkt myokardu, mozková mrtvice, rakovina, transplantace životně důležitých orgánů, roztroušená skleróza, břišní tyfus, cirhóza jater, slepota nebo hluchota. Životní pojištění nám nabízí možnost zhodnocení námi vložených finančních prostředků ve spořící části, která může převyšovat běžné bankovní úrokové sazby.

Mnohé pojišťovací programy umožňují mimořádné vklady nad rámec pravidelných příspěvků. Tyto finance pak lze vybrat v případě potřeby prakticky kdykoliv, kdy nám budou zapotřebí. Výplata finančních prostředků nastupuje jednorázově v případě uplynutí sjednané doby nebo úrazu, případně formou doživotní renty při trvalé invaliditě. Oproti jiným spořením si můžeme tady každý rok odečíst zaplacené příspěvky od daně z příjmu. Četní zaměstnavatelé také přispívají svým zaměstnancům na tento druh pojištění. Na něj se vztahuje tzv. indexace, která navyšuje jeho zhodnocení v závislosti na inflaci. K tomuto** připojištění** si lze sjednat doplňkové služby. Mezi ně patří připojištění pro případ nezbytné doby léčení úrazu, denní podpory pobytu v nemocnici a jiné.

Pojištění domácnosti, majetkové pojištění Brno

Pro případ havarijních situací v domácnostech slouží majetková pojištění. To se může vztahovat na dům či byt nebo jeho vybavení. Vypláceny jsou škody na stavebních součástech způsobené živelnou událostí, vodovodní havárií, odcizením a vandalismem. Kromě oken, dveří, obkladů a podlah pojistné plnění obsahuje také poškození nebytových prostor, jako jsou sklep, garáž nebo kolárna. Pojišťovny nám také zajistí o řemeslníka, který se postará o opravy.

Pojištění motorových vozidel, havarijní pojištění Brno

Koupi motorového vozidla předchází u mnohých domácností několikaleté šetření. Proto bychom neměli zapomínat ani na jejich pojištění. Ze zákona je naší povinností uzavřít povinné ručení. Jeho ceny se mohou u jednotlivých pojišťoven výrazně lišit, proto si před naší volbou zjistěme co možná nejvíce nabídek. Povinné ručení se vztahuje na odtah motorového vozidla až do vzdálenosti 500 km, zapůjčení náhradního vozidla a vyřízení škody s jinou pojišťovnou. Z něj můžeme čerpat, ať jsme poškozeným nebo viníkem dopravní nehody. K doplnění povinného ručení máme k dispozici havarijní pojištění. To zahrnuje případy havárií, živelných událostí, odcizení, vandalismu a neoprávněného užití motorového vozidla. Vztahuje se na celou Evropu (vyjma Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie) a Turecko.

Pojištění odpovědnosti, zabezpečení proti újmám

V soukromém nebo profesním životě se snadno můžeme dostat do situace, kdy nechtěně způsobíme škodu většího finančního rozsahu. I na takovéto případy však pojišťovny myslí. Jimi nabízený produkt pojištění odpovědnosti se vztahuje na osobní život i výkon povolání. Obsahuje zabezpečení proti újmám na zdraví, majetku nebo financích. Vztahuje se taktéž na další členy domácností včetně domácích mazlíčků. Lze je čerpat nejen při pojistných událostech na území České republiky, ale jeho krytí zahrnuje celou Evropu. Takto se můžeme pojistit při vedení a provozu domácnosti, zábavě a rekreaci včetně rekreačních sportů, chovu drobných zvířat, používání legálně držených střelných zbraní nebo provozu nemotorového vozidla či plavidla. Pro případ námi způsobené újmy zaměstnavateli lze vyřídit pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání. Pojistit se takto dají všechny vykonávané profese včetně těch nejrizikovějších. Toto pojištění se vztahuje na poškození či zničení služební věcí na pracovišti i během služební cesty.

Cestovní pojištění Brno

Často se dostáváme do svízelných situací během naší dovolené. Situace může být o to více komplikovaná, pokud k nim dojde daleko od domova v zahraničí, kde nemáme po ruce rodinu či přátele ochotné nám pomoci a neznáme místní jazyk a zvyklosti. Ke zmírnění negativních dopadů během takovýchto situací se nám nabízí různé druhy cestovního pojištění. V případě soukromých cest zahrnuje ochranu proti nepředpokládaným léčebným výlohám, úrazu, odcizení a odpovědnosti za způsobenou škodu. Obsahem pojistného plnění jsou všechny běžné aktivity a sporty. Pojištění si můžeme sjednat i pro služební cesty či pracovní pobyt. Podle destinace, do které se vydáváme, můžeme volit mezi uzavřením pojistné smlouvy pouze pro evropské země či zahrnující celý svět.

Sestavení finančního plánu Brno

Finanční plán nám umožní správně nakládat s volnými finančními prostředky. Kromě výhodných investičních příležitostí jsou jeho obsahem rady kolik a za jakých okolností si půjčit a doporučení vhodného pojištění. Se** sestavením finančního plánu** nám ochotně pomohou poradci. To probíhá v několika krocích. Během první schůzky uvedeme naše životní plány a cíle naší domácnosti. Finanční poradce nám pak už během druhé návštěvy předá jím vypracovaný finanční plán. Ten si můžeme v klidu přečíst, pouvažovat a domluvit se na třetím setkání, které už je spojeno s podpisem konkrétní smlouvy. Finanční poradce nám může finanční plán aktualizovat podle našich momentálních potřeb a dlouhodobě se nám starat o naše finance.

Důchodové připojištění Brno

Lidé v produktivním věku si chtějí svou životní úroveň udržet i po odchodu na zasloužilý odpočinek. Vždyť právě mnozí z nich se až teprve v důchodě mohou naplno věnovat svým zálibám a koníčkům. Právě produkty důchodového připojištění jsou určeny k dorovnání starobních důchodů na přijatelnou úroveň. Tento způsob spoření je podporován státem. Mnozí zaměstnavatelé rovněž přispívají na tento druh připojištění. Uložené prostředky jsou pravidelně a zajímavě zhodnocovány. V mnoha případech lze díky penzijnímu připojištění čerpat roční daňové úlevy.

Nabídka finančních produktů

Spektrum finančních produktů poskytovaných pojišťovnami je široké. Pojistit můžeme své příjmy pro případ nemoci či úrazu, majetek nebo naše domácí zvířata. Životní pojištění a důchodové připojištění mohou být pro mnohé zajímavé investiční možnosti díky podpoře státu, které se jim dostává. Rovněž je lze odečíst z ročního zúčtování daní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16822 (novesluzby.cz#24164)


Přidat komentář