Zdravotní pojišťovny 1. díl

Každý občan naší republiky má právo na bezplatnou zdravotní péči stejně jako povinnost být zdravotně pojištěn. Jenže některé úkony nebo léky si již hradíme sami. Každá pojišťovna dává klientovi něco navíc, pojďme zjistit co.

Co nabízejí zdravotní pojišťovny?

Každá zdravotní pojišťovna má nějaký preventivní program, kde svému pojištěnci nabízí úhradu za jeho plnění. Většina nám přispěje na očkování proti klíšťové encefalitidě, některé pořádají ozdravné pobyty pro děti trpícím alergiemi, bronchiálním astmatem, atopickým ekzémem, lupénkou a dalšími zdravotními obtížemi. U každé zdravotní pojišťovny najdete také kontakty, pro kontrolu, jaké máte u své pojišťovny plnění.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Program očkování pro pojištěnce do 26 let věku. Ten může čerpat příspěvek až do výše 200,- Kč na jednu z položek očkování.

Program pro dárce krve a kostní dřeně. Vitamíny pro dárce krve a krevní plazmy nebo jako alternativu 35,- Kč. Dárce krevní plazmy obdrží po každém třetím odběru krevní plazmy příspěvek ve výši ceny vitaminového přípravku vydávaného dárcům krve. Ozdravný pobyt pro dárce krve, kostní dřeně a krevní plazmy, 1x ročně příspěvek ve výši 2 300,- Kč na 6-ti denní ozdravný pobyt ve smluvním lázeňském zdravotnickém zařízení.

Program preventivních onkologických vyšetření .Příspěvek až do výše 400,- Kč na jednu z následujících položek.

Léčebné pobyty v čtrnáctidenních turnusech květen, červen a září jednak – vysokohorské a druhé jsou přímořské.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Program Zdravá rodina

Příspěvek na očkování výše maximálně 500 Kč / rok na jeden druh očkování pro jedno dítě.

Příspěvek na bezlepkovou dietu výše maximálně 1800 Kč / rok na jedno dítě s onemocněním celiakie

Mořský koník 2010

Dlouhodobý pobyt u moře s důrazem na zdravý pohyb, klimatoterapii, odpočinek a pravidelné stravování je pro tyto děti velmi přínosný. I v roce 2010 jsou v rámci zvýšeného komfortu přesuny do místa pobytu realizovány letecky. Turnusy celkem 10 třítýdenních turnusů ve dvou přímořských lokalitách v Chorvatsku v hotelovém komplexu Adriatic Vrboska na ostrově Hvar v Řecku v hotelovém komplexu Poseidon Beach na poloostrově Chalkidiki

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

DĚTI balíček Věk: do 15 let Ročník: 1995 – 2010

 • 600 Kč na očkování + pohybové aktivity + program Stob – Stop obezitě do 6 let + sportovní aktivity
 • 4000 Kč – prevence rakoviny děložního čípku u dívek 12 – 17 let
 • 2000 Kč – ortodontická rovnátka do 8 let
 • 2x ročně 100 Kč na preventivní prohlídku** stomatologická prevence** 3 – 12 let

JUNIOR balíček Věk: 16-30 let Ročník: 1980-1994

 • 600 Kč na očkování + pohybové aktivity + program Stob – Stop obezitě do + sportovní aktivity
 • 2000 Kč – ortodontická** rovnátka**
 • 300 Kč - vitamíny pro těhotné
 • 4000 Kč – prevence rakoviny děložního čípku u dívek 12 – 17 let
 • 4000 Kč pro dárce krve
 • 6000 Kč pro dárce kostní dřeně

ŽENY A MUŽI balíček Věk: 31-54 let Ročník: 1956-1979

 • 600 Kč na očkování + pohybové aktivity + program Stob – Stop obezitě + sportovní aktivity + prevence rakoviny prsu + prevence aterosklerózy do 40 let + prevence osteoporózy do 50 let
 • 800 Kč prevence rakoviny** tlustého střeva a konečníku**
 • 300 Kč vitamíny pro těhotné
 • 400 Kč vitamíny pro** dárce krve**
 • 600 Kč příspěvek pro **dárce kostní dřeně
  **
 • 600 Kč stomatologické vyšetření 35 – 40 let
 • 600 Kč mamografické vyšetření 40 – 45 let a nad 69 let

SENIOR balíček Věk: od 55 let Ročník: 1955 a starší

 • 600 Kč na očkování + pohybové aktivity + program Stob – Stop obezitě + sportovní aktivity + prevence rakoviny prsu + prevence aterosklerózy + prevence osteoporózy
 • 800 Kč prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku
 • 4000 Kč příspěvek pro dárce krve
 • 6000 Kč příspěvek pro dárce kostní dřeně

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16722 (novesluzby.cz#20334)


Přidat komentář