Úspora při svícení - výběr zdrojů světla

V každé domácnosti najdeme lustry, lampy, lampičky a jiná nejrůznější svítidla, která mají jedno společné, zdroj světla. Zvolit klasické žárovky, halogenové žárovky, zářivky, LED světla? Přinášíme Vám přehled jednotlivých zdrojů, který Vám volbu usnadní.

Proč klást důraz na výběr zdroje světla

 • Finanční náklady - ekonomická výhodnost světelného zdroje. Dáme-li si tu práci a popřemýšlíme, který světelný zdroj by byl pro danou místnost, svítidlo nejvhodnější, budeme odměněni snížením celkových nákladů na provoz osvětlení.
 • Zdraví - při nevyhovujících světelných podmínkách si můžeme časem vážně poškodit zrak.

Podle jakých parametrů vybírat zdroj světla

 • Ekonomická výhodnost světelného zdroje - nezvažujte jen pořizovací cenu světelného zdroje, ale také životnost daného zdroje, čímž dostanete průměrnou hodnotu ekonomické výhodnosti u jednotlivého zdroje světla.
 • Příkon světelného zdroje
 • Barevná kvalita světla
 • Vyzařovaný světelný tok - jedná se o množství světla, které vyzařuje příslušný světelný zdroj.
 • Délka životnosti zdroje - je udávána v hodinách. Nejkratší délku životnosti má žárovka, naopak nejdelší LED.
 • Rozdělení světelného toku do prostoru - různý světelný zdroj vysílá světelný tok do prostoru v různých směrech a s jinou intenzitou.
 • Provozní vlastnosti - například u kompaktních zářivek je zapotřebí vyčkat, než se rozsvítí naplno.
 • Stabilita světelného toku - například zářivky někdy blikají.
 • Tvar, rozměry, hmotnost světelného zdroje - je důležité nejen vybrat světelný zdroj podle úspornosti, ale také podle tvaru svítidla, zda se do něj bude daný světelný zdroj hodit, zda se do něj vejde apod.
 • Cena za pořízení světelného zdroje - opět ovšem vycházejte i z doby životnosti a energetické úspoře.
 • Celkové provozní náklady pro určitý typ světelného zdroje

Jaké jsou druhy zdrojů světla

 • Klasické žárovky
 • Halogenové žárovky
 • Výbojky - zářivky, kompaktní zářivky, svítící trubice
 • LED

Klasické žárovky

Konstrukce klasických žárovek je velmi jednoduchá a jejich výroba nepožaduje náročné technologické postupy. Optické záření v žárovkách vzniká při zahřátí pevné látky na vysokou teplotu. Povrchová teplota žárovek dosahuje zhruba 250°C.

Rozdělení žárovek - podle účelu (všeobecné účely, zvláštní účely); podle tvaru baňky (svíčkové, obyčejné, reflektorové); podle náplně baňky (kryptonové, halogenové, vakuové); podle provedení vlákna a vnitřní soustavy (otřesuvzdorné); podle napětí a příkonu; podle druhu patice

 • jednoduchá instalace

 • jednoduchá údržba

 • pořizovací cena

 • teplé a příjemné světlo, oproti zářivkám s jasným bílým světlem

 • nízký měrný výkon

 • krátká střední doba životnosti - cca 1000 hodin

Halogenové žárovky, nízkonapěťové halogenové žárovky

Patří, stejně jako klasické žárovky, mezi teplotní zdroje světla, kdy se látka zahřívá na vysokou teplotu a tím vzniká světlo.

Rozdělení halogenových žárovek - halogenové žárovky (jejich výhoda spočívá ve větším měrném výkonu a delší životnosti. Využívají se pro fotografické účely a při scénickém osvětlení); nízkonapěťové halogenové žárovky (jejich výhoda spočívá v úspoře elektrické energie, dlouhé životnosti, jednoduché a bezpečné instalace, nevýhoda spočívá v nutnosti používání transformátoru. Využívají se do pro vnitřní osvětlení).

 • jednoduchá instalace

 • odolnost při častému zapínání

 • dlouhá životnost - cca 2000 hodin

 • nutnost používání transformátoru u nízkonapěťových halogenových žárovek

Výbojky nízkotlaké, vysokotlaké - zářivky, svítící trubice

Jedná se o zdroj světla, ve kterém vzniká optické záření vybuzením atomů plynů nebo par kovů v elektrickém výboji.

Rozdělení výbojek - výbojky rozlišujeme podle velikosti tlaku výbojové trubice, za kterého probíhá výboj na nízkotlaké a vysokotlaké.

Nízkotlaké výbojky

 • Zářivky - skládají se ze skleněné trubice a z patic s kovovými elektrodami. Vlastního světelného efektu je dosaženo luminoforem, což je látka, která po osvícení ultrafialovým zářením sama vyzařuje světelné záření. Zářivky jsou trubičkové s životností do 12000 hodin, trubičkové s životností do 15000 hodin, spirálové, kryté s životností do 10000 hodin, kryté s životností do 15000 hodin. V případě, že budete potřebovat zářivku s rychlým náběhem, například do koupelny, na toaletu, na chodbu, vybírejte zářivku trubičkovou, tj. bez krytu s nižší životností nebo spirálovou. Čím nižší bude výkonnost zářivky, tím bude její náběh rychlejší.

 • dlouhá životnost - cca 8 - 15000 hodin

 • škodí jim časté zapínání

 • kmitání světla

 • Kompaktní zářivky - kombinují vlastnosti zářivek a vzhled žárovek. V zářivkové trubici jsou páry rtuti a argonu doutnavý elektrický výboj v této směsi produkuje ultrafialové záření. Kompaktní zářivky disponují tvarovou rozmanitostí. V současnosti je možné některé úsporné žárovky stmívat, od 100 % do 7 % výkonu. Vyrábějí se dokonce kompaktní zářivky s integrovaným senzorem, který dokáže rozpoznat intenzitu osvětlení v místnosti a podle toho buď kompaktní zářivku automaticky zapne, nebo vypne.

 • dlouhá životnost - cca 15000 hodin

 • řadí se do třídy A energetické účinnosti

 • ušetření až 80 % elektrické energie oproti klasickým žárovkám

 • kompaktní zářivky s předřadníkem bývají zpravidla o něco delší než žárovka, což může být u některých svítidel problematické.

 • Svítící trubice - tyto trubice se používají především pro reklamní účely. Barva světla závisí na plynné náplni.

 • dlouhá životnost - cca 10000 - 20000 hodin

 • Vysokotlaké výbojky - mohou být rtuťové, sodíkové, halogenidové. Rtuťové výbojky se většinou vyrábějí s luminoforem, který zvyšuje jejich měrný výkon a navíc zlepšuje barevné podání. Využívají se pro osvětlení vnějších i vnitřních průmyslových provozů, sportovišť, pro slavnostní osvětlení budov apod. Halogenidové rtuťové výbojky mají navíc příměs halogenidů kovů nebo vzácných zemin. Sodíkové výbojky jsou vhodné pro osvětlení silnic, parkoviště, dálnice, pomníků aj.

 • náběhová doba 3 - 5 minut u rtuťových a rtuťových halogenidových vysokotlakých výbojek

 • doba chladnutí u rtuťových a rtuťových halogenidových vysokotlakých výbojek

LED světla, moderní zdroj světla

Jedná se o speciální polovodičovou diodu, která je schopná vyzařovat ultrafialové, světelné i infračervené záření. Jedná se o moderní zdroj světla založený na jevu: elektroluminiscence. Při něm dochází k vyzařování světla z látky, kterou prochází elektrický proud. Kromě jednobarevných LED se vyrábí také vícebarevné, blikající, infračervené a ultrafialové. Nejběžněji vyráběné jednobarevné jsou pak červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a bílá. LED se používají pro osvětlení přístrojů, pro nouzová osvětlení, pro světla na kola, motorky, auta aj.

 • fungují při malých proudech

 • lepší světelný výkon, než u žárovek

 • odolné vůči nárazům

 • dlouhá životnost - cca 100000 hodin a více

 • možnost častého zapínání a vypínání bez hrozby shoření vlákna

 • nemění svoji barvu ani při snížení napájecího proudu

 • vyšší pořizovací náklady

 • výkon je závislý na teplotě prostředí, kam je umístíte

 • při špatném zapojení, v závěrném směru, se mohou diody poškodit

Typy patic u žárovek

 • Malý Edisonův závit (E14)
 • Edisonův závit (E27)
 • Velký Edisonův závit (E40)
 • Bajonetový uzávěr (B22)
 • GU10
 • G9
 • GX53

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16743 (novesluzby.cz#21131)


Přidat komentář