Účetnictví, daňová evidence - Praha 8 a okolí

Externí vedení účetnictví a daňové evidence poskytuje vždy individuální přístup k požadavkům a potřebám klienta. Takové služby jsou určeny jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby, včetně organizací, a vždy vám poskytnou nespočet výhod.

Externí vedení účetnictví - Praha 8

Vedení externího účetnictví se jeví jako výhodné řešení pro firmy, které nemají zájem, nebo nepotřebují mít svou vlastní účtárnu. Výhodou externího účetnictví je zkušená účetní, která vám dokáže poradit na profesionální úrovni, která chápe klientovi potřeby a vychází mu vstříc, a která svému klientovi poskytuje komplexní ekonomický servis. Externí účetní zpracovává účetní agendu v předem dohodnutých intervalech. Velkou výhodou pro oslovení externí účetní je velmi příznivá cena a kompletní ekonomické poradenství. Každý klient externí účetní získá odhad jeho hospodářského výsledku před koncem roku, a proto má stále dost času provést podstatná a důležitá rozhodnutí, co se týká chodu společnosti. Externí účetnictví zbavuje vedoucí pracovníky nebo majitele starostí s vedením účetnictví souvisejících a ti se tak můžou plně věnovat své podnikatelské činnosti.

Externí účetnictví přináší značné výhody v podobě velmi kvalitní úrovně vedení účetnictví a snížení nákladů, které s vedením účetnictví souvisejí. Velkou výhodou je také nepřetržité zajištění zpracování účetní agendy. Externí účetnictví dále zahrnuje i celkové zpracování účetnictví, kdy celkový postup je v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Výhody externího účetnictví

Hlavní výhodou je, že můžete své starosti o účetnictví a daně přenechat odborníkovi, abyste se mohli plně a nerušeně soustředit na vlastní podnikání nebo na své jiné zájmy. To, že vedení účetnictví, daňovou evidenci nebo jiné služby v rámci účetnictví přenecháte odborníkovi, vám může přinést výhody v podobě snížení rizika dostat pokutu nebo penále, které hrozí každému, kdo se při vedení účetnictví dopustí chyby. V případě, že by se chyby dopustila externí účetní, pokuty vám uhradí, protože ve většině případů je proti takovým rizikům pojištěna. Tím, že využijete služeb externí účetní, snížíte náklady. Vy totiž nakoupíte pouze takové množství služeb, které přesně potřebujete, nic více, nic míně.

Co se týče samotných nákladů, nemusíte platit ani sociální ani zdravotní pojištění účetních, dále nemusíte platit jejich dovolené ani prostoje, nebo investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví, které je k vedení nutné. Externí účetní vám zajistí kvalitu. Vy se již nebudete muset starat o vzdělání vašich účetních, nebudete muset sledovat neustálé změny v předpisech a nebudete muset účetní pravidelně nechávat proškolovat vždy, když dojde ke změně zákonů a jiných právních předpisů. Nebudete již muset dohlížet na zaměstnance firmy, kteří účetnictví vedou, a vaše účetnictví dosáhne podstatně vyšší kvality.

Vedení účetnictví - Praha 8

Vedení účetnictví zahrnuje širokou škálu účetních záležitostí, a pokud máte možnost využít služeb firmy, která nabízí komplexní vedení účetnictví, jistě vám poskytne mimo vedení účetnictví i vedení daňové evidence, dále vám zpracuje účetní závěrku, účetní sestavy a výkazy a poskytne vám účetní poradenství např. o tom, jak správně zaúčtovat, nebo vám pomůže s vytvářením vnitropodnikových účetních směrnic, aj.

Jistě víte, že začátkem roku 2004 došlo ke zrušení jednoduchého účetnictví a toto nahradila daňová evidence. Jestliže se podnikatel nestal účetní jednotkou (a to podle zákona o účetnictví), nemá povinnost vést podvojné účetnictví, ale může vést daňovou evidenci. Jestliže jste podnikatel, a vedl jste jednoduché účetnictví a chcete i nadále uplatňovat výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na dosažení a udržení příjmů, abyste mohl snížit základ daně, můžete vést daňovou evidenci nebo se můžete rozhodnout, že povede účetnictví.

Daňové přiznání a pomoc s jeho podáním - Praha 8

Daňový poradce je schopen vypracovat přímo pro vás všechny typy daňových přiznání. Záleží čistě na vás, jaký druh požadujete. Mezi jednotlivé a nejčastější daňové přiznání patří daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, daňové přiznání k DPH, daňové přiznání k silniční dani, k dani z nemovitosti, k dani z převodu nemovitosti, k dědické dani, k dani darovací, nebo k dani spotřební.

Proč přenechat zpracování daňového přiznání daňovému poradci?

Pokud vám bude** daňové přiznání** zpracovávat daňový poradce, můžete si být jisti, že nebudete platit víc než musíte. Tím, že určité příjmy nezařadíte do správné kolonky daňového přiznání, se můžete připravit o peníze, které byste jinak ani na daních platit nemuseli. Proto pokud si nejste jisti v kramflících při zpracovávání daňového přiznání, přenechejte tuto nepříjemnou práci externí účetní. Dalším důvodem, proč volit daňového poradce je, že díky zpracování daňového přiznání za jeho pomoci se vám prodlouží lhůta pro podání daňového přiznání o celé 3 měsíce.  K tomu, aby byla lhůta prodloužena, plně postačí jen vystavení plné moci daňovému poradci a předání plné moci na finanční úřad**. U daňového poradce** budete mít tu jistotu, že je vaše daňové přiznání odborně vyplněné, že je správné a že se tedy nemusíte obávat žádného postihu, který by vám v opačném případě hrozil. A navíc – pokud přenecháte starosti, které jsou s daňovým přiznáním spojené, daňovému poradci, ušetříte vždy váš drahocenný čas.

Kdy se podává daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z příjmů se musí podat do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud nemáte daňového poradce, tak jej musíte podat do 31.3., pokud poradce máte, tak do 30.6. Daňové přiznání k dani z nemovitosti jste povinni podat již do 31.1. Existuje zde možnost podat daňové přiznání v elektronické podobě, ale za využití zaručeného elektronického podpisu. Některé přílohy však musíte podat osobně ve vytištěné podobě.

V oblasti daňového poradenství vám může daňový poradce nabídnout mimo jiné daňové poradenství např. v tom, jak správně stanovit daň, ale zároveň abyste neplatili víc, než je povinné, pomůže vám se zpracováním daňových přiznání, při zastupování na úřadech, kterým se nevyhnete. Tímto máme na mysli finanční úřad, živnostenský úřad, zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení, nebo vám může pomoci a poradit se zpracováním žádostí na finanční úřad.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16777 (novesluzby.cz#23089)


Přidat komentář