Účetnictví, daňová evidence - Frýdek Místek a okolí

Jestliže potřebujete zpracovat účetnictví, pomoct vyplnit daňové přiznání nebo spočítat daně, pak jste na této stránce správně. Externí účetní firma vám dokáže v krátkém čase zpracovat vaše veškeré doklady, a to za rozumnou cenu.

Externí účetnictví Frýdek Místek

Důvodů, proč se v oblasti účetnictví obrátit na externí účetní firmu, je opravdu hodně. Externí účetní firma vám totiž dává možnost svobodné volby, neboť vám odpadá povinnost sledovat zákoník práce, řešit personální změny, kterým se nevyhnete např. při nástupu účetní na mateřskou dovolenou nebo při nemoci účetního zaměstnance, aj. Navíc tím, že se obrátíte na externí účetní firmu Frýdek Místek, ušetříte strašně moc času, který můžete věnovat jiným, užitečnějším a příjemnějším věcem. U externí účetní firmy vám všechny nepříjemnosti odpadávají. Pokud narazíte na solidní účetní firmu, bude pro vás jistě k nezaplacení. Ušetří vám totiž mnoho peněz a vy navíc získáte jistotu a kvalitu.

Spolupráce s externím účetním Frýdek Místek

Ve spolupráci s externí účetní firmou ušetříte náklady na mzdy vlastních zaměstnanců. Záleží na každé firmě, ale hrubá mzda účetní, která je zaměstnaná na plný pracovní úvazek, se pohybuje něco mezi 15 až 30 tisíci korun za měsíc. U externí účetní firmy zaplatíte podstatně méně – navíc jí nemusíte platit každý měsíc, ale pouze tehdy, pokud budete potřebovat určité práce. Externí účetní firmy se pravidelně účastní různých školení, které jsou náročné nejenom finančně, ale také z hlediska času. A všechny tyto podstatné, ač nepříliš lákavé povinnosti, vám s účetní firmou odpadají. Účetní firmy dále vlastní softwarové, hardwarové a jiné vybavení, které je nutné pro kvalitní zpracovávání účetních služeb. Takové programy a další vybavení nejsou rozhodně levnou záležitostí a vy díky účetní firmě ušetříte na jejich obstarávání a pravidelné aktualizaci. Díky těmto vybavením ušetříte až desítky tisíc ročně.

Jak zahájit spolupráci s účetní firmou?

Každá externí účetní firma má své podmínky, na základě kterých zahájí s vámi, jako svým klientem, spolupráci. Zcela jistě bude práce probíhat na základě smlouvy. Pak už jen záleží na vás, jak se dohodnete na další spolupráci. Jistě existuje možnost podepsat smlouvu na dobu určitou, na dobu neurčitou nebo uzavřít takovou smlouvu, kterou budete pravidelně, například v měsíčních intervalech obnovovat – vše bude zřejmě záležet na vaší spokojenosti a na vašich potřebách. Pokud s externí firmou uzavřete smlouvu na dobu neurčitou a v době trvání této smlouvy se rozhodnete, že spolupráci, ať už z jakéhokoliv důvodu, ukončíte, jistě tak můžete učinit písemně nebo ústně bez udání důvodu. Externí firma ocení, pokud takové sdělení učiníte v předstihu alespoň jednoho měsíce. Vždy záleží na vás, jakou spolupráci si představujete a také na účetní firmě, za jakých podmínek nabízí a poskytuje své účetní služby.

Vedení účetnictví Frýdek Místek

Účetnictví je určeno malým podnikatelům. Přesto, že tito malý, drobní podnikatelé, ve většině případů nemají ani povinnost účtovatpodvojném účetnictví (dnes jen v účetnictví), může být pro ně tento druh vedení účetnictví mnohem zajímavější než vedení daňové evidence. Účetnictví se vyvíjelo již několik století, aby získalo dnešní podobu a mohli jej podnikatelé využívat dle své potřeby a ke splnění veškerých požadavků. Podnikatelé můžou díky účetnictví sledovat okamžitý stav svého hospodaření. Z vedeného účetnictví jim bude hned jasný majetek, sklady, jaké stavy mají na bankovních účtech, co je v pokladně, jejich závazky, pohledávky, DPH a mnoho dalších podstatných skutečností. Daňová evidence naproti tomu poskytuje podnikateli pouze sledování výnosů a náklady. Vedení účetnictví není o mnoho složitější než vedení daňové evidence.

Co všechno umožňuje vedení účetnictví?

V rámci vedení účetnictví můžete vést samozřejmě účetnictví, evidenci DPH, evidenci faktur, přijatých faktur, obchodních partnerů, evidenci telefonních čísel, knihu jízd, dále můžete vést obecný zápis účetních případů, vedení hlavní knihy, deníku, vedení účetnictví pro více firem, můžete mít hotové formuláře pro obvyklé účetní případy, a mnoho dalších. Vedení účetnictví je přehlednější než vedení daňové evidence. Vedení účetnictví zachycuje jakýkoliv účetní pohyb ve firmě.

Kdo vede účetnictví?

Účetnictví vede účetní jednotka. Účetní jednotkou jsou všechny právnické a některé fyzické osoby a to v případě, že je jejich obrat za předchozí kalendářní rok vyšší než 25 milionů korun, dále jsou účetní jednotkou fyzické osoby, které se rozhodli vést účetnictví dobrovolně a pak ty, které jsou zapsané v obchodním rejstříku.  Kdo je fyzická osoba?

Fyzickou osobou se rozumí osoba, která získává právní subjektu v okamžiku, kdy se narodí a tuto právní subjektivitu ztrácí v okamžiku, když zemře. Právní subjektivitu získává taková osoba v plném rozsahu při dosažení 18 let věku.

Kdo je právnická osoba?

Právnickou osobu je taková osoba, která je právním subjektem a která má určitá práva a povinnosti. Taková právnická osoba je založena dnem zápisu do obchodního rejstříku a zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku. Právnickými osobami jsou například obchodní společnosti nebo družstva.

Obchodní rejstřík, seznam podnikatelů, firem

Jedná se o veřejný seznam, do kterého se zapisují i zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Například se do obchodního rejstříku zapisují obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby, které zažádaly o zapsání do obchodního rejstříku nebo další osoby na základě zvláštního právního předpisu. Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku např. z důvodu, aby byly jako firma důvěryhodnější. Obchodní rejstřík je totiž veřejný seznam a může se do ní každý podívat a zjistit, co je která firma zač, zda se např. nejedná o podvodníky. Dalším důvodem zápisu do obchodního rejstříku může být, že pokud některá firma potřebuje nějaké služby, nebo si chce něco koupit, může nahlédnout do tohoto rejstříku a najít právě vaši firmu.

Daňová evidence Frýdek Místek

Vedení daňové evidence je možností pro ty subjekty, které nejsou účetními jednotkami podle zákona o účetnictví vedeného pod číslem 563/1991 Sb., ale vedou ji fyzické osoby, které nejsou účetními jednotkami a jejichž obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok částku 25 milionů korun, dále které nejsou účastníkem sdružení a které nejsou zapsané v obchodním rejstříku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16780 (novesluzby.cz#23189)


Přidat komentář