Účetnictví, daňová evidence - Brno, Brno venkov

Mnoho podnikatelů nemá rádo období, kdy se blíží nutnost podání daňového přiznání. S tím však může být konec, pokud využijí služeb dobrého účetního poradce, který jim povede účetnictví a zařídí komplexní služby s účetnictvím spojené.

Externí účetní firmy Brno, Brno venkov

Externí účetní firmy nepředstavují pro podnikatele téměř vůbec žádnou zátěž. Ba naopak. Přinášejí mu pouze samé výhody. Externí účetní firmy jsou flexibilní a jsou připraveny se učit neustále nové věci. Každý rok jsou nuceny pracovat dle nových zákonných novel, s novými účetními programy a s novými tiskopisy. Externí účetní je připraven opravdu na vše, co se účetních záležitostí týče. S tím se nemusíte setkat u účetní, kterou zaměstnáváte natrvalo, neboť ta přesně ví, co po ní budete chtít a nemá tedy snahu se učit nové věci a zajímat se o ně. Zaměstnané účetní jsou pohodlné a jsou prostě zvyklé odbýt si pracovní dobu a hurá domů. S takovým přístupem se nikdy u externích firem nesetkáte. Tyto totiž nejsou placena za hodiny práce, ale za opravdu splněné úkoly.

Mzdy, pohledávky, archivace, daňová přiznání

Pracovní náplň účetního je hodně pestrá. Účetní může dělat mzdy, vymáhat pohledávky, archivovat, zpracovávat daňová přiznání a mnoho dalších služeb účetnictví. Externí účetní firmy každý rok čekají na to, jaké změny pro ně naši zákonodárci připravili a ve chvíli, kdy nějaká novela zákona vyjde, vše řádně nastudují a hned začnou pracovat dle nových požadavků. To se odrazí následně i na kvalitně jimi odvedené práce. Externí účetní můžou poskytovat svým klientům dokonalé informace, díky kterým můžou ušetřit spousty peněz.

Proč je externí účetnictví tolik žádané?

Externí účetní si je moc dobře vědom toho, že jeho práci za něj nikdo neudělá a proto pracuje na maximum. U externího účetního to nefunguje tak, jak např. ve velké firmě, kde je účetních hned několik a když zrovna onemocní jeden, převezme za něj práci jiný. Externí účetní je zvyklý si dělat svoji práci sám a to na sto procent. Externí účetní pracuje téměř bez chyb. Dnešní nároky jsou na ně opravdu vysoké a každá chyba se trestá. Externí účetní nesmí obzvlášť dělat chyby. Externí účetní umí přiznat chybu. A co je důležitější – umí tuto chybu napravit. Pokud již k nějaké chybě dojde a třeba i ne jeho chybou, ale např. tím, že konkrétní doklady mu nebyly dodány a poskytnuty, není pro něj problém opravit daňové přiznání či dodatečně daňové přiznání podat, apod.

Externí účetní vždy zachovává mlčenlivost. Je si vědom toho, že z účetnictví se toho o firmě dozví tolik, co málokdo jiný. Účetní zná veškeré příjmy zaměstnanců firmy. Zná také poplatky za telefon, mimořádné odměny zaměstnanců, proježděné kilometry služebním autem, atd. Externí účetní jsou zkrátka velmi žádaní a to nejenom proto, že mají odborné znalosti, ale hlavně bohaté zkušenosti a přísné pracovní návyky.Účetnictví, daňová evidence - Brno Žabovřesky a okolí

Co je to jednoduché účetnictví?

Dalo by se říct, že jednoduché účetnictví bylo nahrazeno daňovou evidencí. Osoby samostatně výdělečně činné uplatňující prokazatelné výdaje, ve většině případů účtují v soustavě jednoduchého účetnictvíÚčtovací zápisy se provádějí v peněžním deníku, který obsahuje údaje o peněžních prostředcích, příjmech a výdajích, dále v knize pohledávek, do které se zapisují dlužníci, úvěry, poskytnuté zálohy nebo pohledávky, v knize závazků, ve které jsou uvedené údaje o věřitelích, přijatých platbách a úvěrech, nebo závazcích, nebo v pomocných knihách, které se používají pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

Tento typ účetnictví se řídí zákonem o účetnictví. Velkou výhodou je, pokud firma, která účetnictví provádí, má k dispozici účetnické programy. Jestliže je podnikatel hodně snaživý a dobře se učí nové věci, bude schopný si účtovat i sám. Zpravidla tedy pokud je jeho podniková činnost malá. Je však lepší, když má po ruce někoho zkušeného, s kým se může radit a který mu v případě jakýchkoliv pochybností nebo nesnází pomůže.Účetnictví, daňová evidence - Brno Žabovřesky a okolí

Vedení účetnictví Brno, Brno venkov

Vedení klasického účetnictví, dříve podvojného, je např. pro právnické osoby, kterými jsou společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti, atd. Ale i sám živnostník se může pro tento typ vedení účetnictví rozhodnout. Pokud se pro účetnictví rozhodne, je však povinen tímto způsobem účtovat už po celé účetní období. Účetnictví se vede v deníku, do kterého se chronologicky zaznamenávají všechny účetní případy, které byly zaúčtované, nebo v hlavní knize, do které se účtují všechny účetní případy na účty a to vždy podle věcného hlediska.

Jaký je postup vedení účetnictví?

U podvojného účetnictví se každý účetní případ musí vpisovat dvakrát, vždy jednou na levou stranu a jednou na pravou stranu odpovídajícího účtu. Účetní zápisy, které jsou uskutečněné na syntetických účtech, se podrobně rozvádějí na analytických účtech. Na konci každého účetního období se provede účetní závěrka. Při této se vždy musí úhrny peněžních částek jak na levé, tak i na pravé straně uzávěrkových účtu rovnat. Pokud tomu tak není, někde se stala chyba. Vedení účetnictví poskytuje podnikateli oproti vedení daňové evidence velmi podrobný přehled o jeho podnikání. Navíc podvojné zápisy vždy podnikateli umožní rychlé objevení chyby, ke které došlo během zaúčtování. Vedení účetnictví se řídí zákonem o účetnictví a postupy samotného účtování jsou upraveny formou opatření vydaných Ministerstvem finanční České republiky.Účetnictví, daňová evidence - Brno Žabovřesky a okolí

Externí účetní firmy Brno, Brno venkov

Vedení účetnictví představuje náročnou činnost. Člověku k této činnosti často nestačí ani potřebné ekonomické vzdělání, protože velmi důležitá je praxe. Jen praxe účetního naučí orientovat se v účetních záležitostech, aby přinášel podnikateli pouze užitek. Samozřejmě, že existují i samotné kurzy, které vás naučí, jak se účetnictví vede, vysvětlí vám jednotlivé pojmy i princip účtování, ale bez praxe pro vás budou stejně tyto informace téměř nepoužitelné a nedostačující. Proto firmy čím dál častěji využívají služeb externích účetních. Podnikatel odpovídá za vedení účetnictví, ať mu ho dělá kdokoliv. Za jakékoliv nesrovnalosti může být postižen finančními pokutami. Proto proč se neobrátit na externí firmu, u které si může být téměř jisti, že k žádným nesrovnalostem nedojde. A když už, ve většině případů jsou externí účetní firmy pojištěny za případné způsobené škody.

Účetní služby Brno, Brno venkov

Vedení účetnictví (podvojné účetnictví) a daňové evidence (jednoduché účetnictví), daně, vedení personální agendy a zpracování mezd, to jsou kvalitní účetní služby. Zajišťuje profesionální účetní služby pro fyzické i právnické osoby, velké společnosti, ale také neziskové organizace jako jsou družstva, občanská sdružení, nadace, veřejně prospěšné společnosti. Eviduje skladové zásoby, zpracuje za vás veškeré podklady pro potřeby sociálního a zdravotního pojištění, vyplní daňové přiznání. Má specialisty nejen pro účetní služby, ale také pro oblast mzdové a personální agendy. Je připraven vás zastupovat i při jednání na úřadech a připraví vaše účetnictví ke kontrolám a auditům. Veškeré** účetní služby** poskytuje na velmi vysoké úrovni, s individuálním přístupem ke klientovi. Nechejte tak starost o papíry na profesionálech. Jejich účetní služby vám budou krýt záda v podnikání.

Zpracování mzdové agendy Brno, Brno venkov

Externí zpracování mezd využívá stále více firem, které si uvědomují, že ušetřené náklady a čas mohou věnovat svému podnikání.

Služba zahrnuje evidenci mzdových údajů, počítání mezd, zpracování mezd včetně všech zákonných odvodů, zpracování výplatních listin, výplatních pásek, platebních příkazů na odvody z mezd, zpracování měsíčních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení, vypracování ročních výkazů pro finanční úřad, vyhotovení písemností souvisejících s nástupem a výstupem zaměstnanců (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na zdravotní a sociální pojištění), zpracování zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců, komunikaci s úřady a další úkony.

Díky externímu zpracování mzdové agendy máte nulové náklady na vlastního zaměstnance, který často není v průběhu celého měsíce využíván, žádnou starost o školení vlastního zaměstnance, 100% diskrétnost bránící úniku citlivých informací o mzdách zaměstnanců. Zde si můžete být jisti, že zpracování provádí pracovník se znalostí mzdové agendy a platné legislativy.

Daňové poradenství Brno, Brno venkov

Daňové poradenství je stále více žádanou službou na českém trhu. Daňové poradenství nabízí přístupy, které mohou pomoci snížit daňová rizika transakcí a vést k daňovým úsporám. V rámci daňového poradenství se přistupuje ke každému klientovi individuálně a na základě konzultací daňového poradce s klientem se tak zpracuje řešení na míru. K základům daňového poradenství patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování stanovisek, analýz i daňové optimalizace, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní i následné zastupování před finančními úřady.

Pomoc s podáním daňového přiznání Brno, Brno venkov

Dříve než se pustíte do hledání daňového formuláře, ujistěte se, zda skutečně musíte přiznání podávat. Vždy tomu tak být nemusí. Variant, zda a případně prostřednictvím koho podat daňové přiznání, je několik. Za řádné podání daňového přiznání je odpovědný vždy daný daňový poplatník. Není-li sto sám daňové přiznání vyplnit a podat, může požádat o pomoc daňového poradce, čímž se mu navíc prodlouží lhůta pro samotné podání, či externí firmu.

Zastupování na úřadech Brno, Brno venkov

Chcete věnovat více času podnikání? Nebaví vás trávit hodiny čekáním na úřadech? Pomůže vám ušetřit váš drahocenný čas. Místo toho, abyste trávili celé dny ve frontách a vyřizováním administrativních záležitostí, můžete se věnovat práci či zábavě. Na úřadech vás snadno zastoupí, stačí pouze podepsat plnou moc a vše důležité již sám vyřídí.

Ekonomické poradenství Brno, Brno venkov

Cílem ekonomického poradenství je dlouhodobé zlepšování struktury nákladů tak, aby se trvale zvyšovala vaše konkurenceschopnost. Strategické řízení nákladů v rozhodující míře přispívá k tomu, aby se zabránilo nepříjemným finančním situacím a krizím. Nebuďte jako ostatní, prosperujte tak i v krizových situacích. Služby v oblasti ekonomického poradenství aktuálně reagují na požadavky podniků, firem a také na vývoj ekonomiky v České republice. Ke zjištění stavu firmy napomáhají finanční analýzy a rozbory. Jednotlivé jednicové i poměrové ukazatele jako výstupy finanční analýzy odhalují silná a slabá místa podniku či společnosti a umožňují se v další části analýz zaměřit na identifikovaná slabá místa, diagnostikovat příčiny vzniku těchto slabých míst a připravit návrhy na jejich zlepšení.

DPH - pomoc při zastupování Brno, Brno venkov

Subjekty, kterých se DPH týká, jsou všechny ekonomicky činné osoby, a to nejen podnikatelé, ale i nepodnikatelské subjekty. Osoby, které překročí registrační limit, mají obchodní styk s osobami z cizích zemí a v dalších specifických situacích se stávají plátci DPH a musí plně aplikovat pravidla stanovená českým zákonem o DPH i související evropské legislativy a judikatury při své každodenní obchodní či výrobní činnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16775 (novesluzby.cz#23021)


Přidat komentář