Účetnictví, daňová evidence a poradenství - Praha a okolí

Potřebujete zpracovat nebo zkontrolovat účetní doklady, máte zájem o přípravu pro daňové přiznání, nebo o vyhotovení účetní závěrky? Nebo prostě hledáte účetní firmu, která se vám kompletně postará o účetnictví? Obraťte se na profesionály.

Vedení účetnictví v dnešní době předpokládá více a více znalostí v souvislosti se stále se měnící legislativou, a proto nakonec mnoho podnikatelů zvolí tu neschůdnější cestu a to: přenechat vedení účetnictví externí účetní firmě. Služby těchto firem se zaměřují na osoby fyzické i právnické, na občanská sdružení, atd. Externí účetní firmy by měly svým zákazníkům nabízet a poskytovat individuální přístup při zpracování a vedení účetnictví a ani konzultační hodiny při řešení problémů by neměly pro tyto firmy znamenat žádnou překážku. Proto při výběru** externích firem Praha** hledejte takovou, která vám může výše popsané zajistit.

Sledování změn v účetnictví - externí účetní firma Praha

Jednou z důležitých podmínek k tomu, abychom byli úspěšnými podnikateli, je dobrá znalost účetnictví. Tato podmínka platí již po mnoho desítek let. Znalost účetnictví je důležitá nejen pro podnikatele velkých firem, ale také pro firmy středně velké i pro malé živnostníky. Z toho důvodu jsou podnikatelé povinni ať už hodně, nebo alespoň okrajově, zajímat o účetnictví a jeho neznalost právem berou jako svůj nedostatek. Nepříjemné pro většinu podnikatelů je, že účetní legislativa s sebou často přináší změny zavedených předpisů a způsobů vedení účetnictví a proto je nutné, aby podnikatel, který se rozhodne vést si účetnictví sám, byl neustále ve střehu a doplňoval si nové a nové vědomosti. Právě pro podnikatele, kteří nemají čas nebo chuť se v účetnictví orientovat, nebo nemají na účetnictví, jak se říká, buňky, jsou k dispozici externí účetnictví firmy, které znají všechny aktuální změny v této oblasti, neustále se absolvování účetních kurzů zdokonalují, využívají nejmodernější účetní programy a navíc si berou peníze pouze za práci, kterou skutečně odvedou.

Proč si nechat vést účetnictví

Účetnictví, které si necháte vést profesionálem, vám vždy ušetří čas a náklady a to bez debat. Naprostá většina podnikatelů má povinnost vést účetnictví. Kvalitně vedené účetnictví slouží zejména ke správnému výběru daně z příjmu a také slouží k účetní kontrole.


Vedení účetnictví podléhá zákonu o účetnictví a o daní z příjmu. Součástí těchto zákonů je nepřeberné množství prováděcích vyhlášek. Všechny tyto dokumenty zvyšují nároky na účetnictví. Pokud chcete snížit náklady a navíc žádáte vysokou odbornost při vedení účetnictví, využijte služeb profesionální externí účetní firmy.

Vedení účetnictví správně a přehledně Praha

Ten, kdo je účetní jednotkou, by měl vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. Správností se zde rozumí požadavek na dodržení zákonných předpisů. Ty další požadavky na účetnictví slouží k usnadnění výběru daní a kontroly. Pokud se rozhodnete pro vedení účetnictví nebo vám nic jiného nezbývá, je nutné jej důkladně archivovat, neboť účetnictví se musí vést způsobem, který zaručuje trvalost účetních záznamů. Veškeré účetní uzávěrky a výroční zprávy se z toho důvodu musí archivovat po dobu 10 let, ostatní účetní záznamy po dobu 5 let. Těmi ostatními účetními záznamy se rozumí např. účetní doklady. Jen správně vedené účetnictví může zajistit cestu k úspěchu. Proto máte-li tu možnost, využijte služeb profesionální účetní, která vám poskytne kompletní služby včetně profesionální zastupování na úřadech, zejména na finančním úřadě.

Výhody externího vedení účetnictví

Na externí účetní firmy se obrací stále více podnikatelů a společností, neboť v posledních letech jsou kladeny vysoké požadavky na odbornost a kvalitu zpracování účetnictví a daňové evidence. Externí účetní firmy jsou považovány za velmi efektivní nástroj řízení. Díky využití externí účetní firmy můžete dosti razantním způsobem snížit nároky na administrativní pracovníky, a pokud vám účetnictví vedl některý ze zaměstnanců nebo vy sami, budete se moci díky přenechání účetnictví profesionálovi zaměřit přímo na oblast prodeje a víc se tak věnovat svým zákazníkům bez toho, abyste ztráceli čas tak nezáživnou činnost, jako je právě vedení účetnictví. Záleží na vás, jak často a jak moc budete s účetní firmou spolupracovat. Můžete si nechat zpracovávat účetnictví např. měsíčně, čtvrtletně nebo jednou za rok. Vše záleží na vaší spokojenosti, na domluvě a na vašich potřebách.

Daňové přiznání a jeho odklad

Daňové přiznání se podává každoročně do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, čímž se tedy rozumí do konce března. Jestliže však máte zájem na tom, tuto dobu o něco prodloužit, existuje zde také jedna možnost. V případě, že daňové přiznání přenecháte ke zpracování daňovému poradci, je zde možnost podat daňové přiznání až do konce června. Tedy máte 3 měsíce k dobru. Je zde však důležitá podmínka a to plná moc k zastupování daňovým poradcem, která musí být doručena na příslušný finanční úřad do konce března.

Výhody odkladu daňového přiznání

Výhodou takového odkladu je bezesporu to, že před finančním úřadem získá daňové přiznání na důvěryhodnosti a to právě proto, že vaše přiznání zpracoval daňový poradce. Tím, že podání daňové přiznání odložíte, získáte více času na to, abyste jej nechali kvalitně zpracovat a abyste spolehlivě sestavili účetní závěru v uplynulý rok právě s pomocí daňového poradce. Díky odkladu podání daňového přiznání máte podstatně víc času, abyste vhodně využili všechny možné zákonné možnosti daňových úspor, které stát nabízí. Velkou výhodou je, že můžete odložit povinnost zaplacení daně z příjmu a to až do konce měsíce června. Takovým odkladem také prodloužíte dobu pro zaplacení záloh a doplatků na sociální a zdravotní pojištění.

Daňová evidence Praha Karlín

Velmi zjednodušeně lze říct, že daňová evidence navázala na jednoduché účetnictví, které bylo v naší republice zrušeno v roce 2004. Tím, že bylo jednoduché účetnictví zrušeno, zůstalo pouze účetnictví, kterým se rozumí podvojné účetnictví. Ačkoliv jednoduché účetnictví zaniklo, pro fyzické osoby, které mají zájem na tom vést pouze evidenci, však zůstala možnost vedení daňové evidence. Ta je určená pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou. Daňovou evidenci vedou takové fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou a jejichž obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok o 25 milionů korun.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16789 (novesluzby.cz#23407)


Přidat komentář