Účetnictví, daňová evidence a poradenství - Praha 10 a okolí

Patříte mezi živnostníky, nebo vlastníte střední firmu? Můžete si vést účetnictví sami, nebo si najmete zaměstnance či profesionální účetní kancelář? Přečtěte si následující řádky, které vám pomohou učinit správné rozhodnutí.

Jakým způsobem vede podnikatel účetnictví?

Jaký je současný trend v oblasti vedení účetnictví? Jestliže nehovoříme o velké firmě, která nutně musí mít ve svém organizačním schématu minimálně jedno účetní oddělení, všeobecné pravidlo zde není. Záleží na velikosti firmy, složitosti a počtu operací, které musí být zachyceny v účetních knihách atd. Nejpohodlnějším řešením však často bývá spolupráce s externí účetní Praha 10 a okolí.

Účetnictví, daňová evidence a poradenství - Praha 10

Mezi takové profesionální účetní firmy patří i společnost TRIMACC spol. s r. o., která působí v Praze 10 a okolí. Nabídka služeb firmy TRIMACC spol. s r. o. pokrývá veškeré potřeby každého podnikatele. Společnost TRIMACC spol. s r. o. se zabývá vedením účetnictví i daňové evidence, mzdové a personální agendy, zpracováním daňových přiznání a daňovým poradenstvím. To vše poskytuje za velmi příznivé ceny, přesvědčte se o tom sami.

Pokud potřebujete poradit v této odborné problematice, nebo si sjednat schůzku za účelem spolupráce, kontaktujte společnost** TRIMACC spol. s r. o.** na adrese Weilova 1451/2g, Praha-Hostivař 102 00 nebo na telefonním čísle: +420 603 933 403 či na e-mailu: trimacc@volny.cz. Webovou stránku firmy naleznete zde:** http://www.volny.cz/trimacc/trimacc.htm**.

Společnost klade důraz na odbornou způsobilost účetních a daňových poradců, včasnost zpracování a vstřícnou komunikaci s každým klientem, proto můžeme firmu TRIMACC spol. s r. o. doporučit i vám.

Jaké máte možnosti vedení účetnictví?

Zakládáte firmu a začínáte podnikat? Nebo již provozujete firmu, která je úspěšná a začíná se rozrůstat? Nyní nastal čas zamyslet se nad tím, zda existuje efektivnější způsob vedení účetní agendy. Možností je několik a jistě jednu z nich aktuálně využíváte.

  • Vedení daňové evidence
  • Vedení účetnictví

Drobní podnikatelé raději vedou daňovou evidenci

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mívají často živnostenské podnikání jako vedlejší činnost například při zaměstnání na hlavní pracovní poměr. I v případě, že se jedná o malou firmu, která však nemá zaměstnance, je jistě mnohem jednodušší vést si daňovou evidenci. Některý podnikatel si zvládne daňovou evidenci zpracovávat vlastními silami a daňové přiznání si nechá sestavit externí účetní nebo daňovým poradcem. Ovšem, pokud nemá příliš času zabývat se evidováním všech dokladů, má možnost spolupráce s externí účetní.

Jak vést daňovou evidenci?

Opravdu malý podnikatel nepotřebuje ani pořizovat odborný účetní software. Pokud ví, že počet evidovaných případů bude opravdu nízký, stačí, když si v papírnictví pořídí peněžní deník a jiné potřebné knihy, do kterých bude zapisovat ručně. Tento zastaralý způsob se však každému líbit nebude a proto si může vytvořit potřebné tabulky v tabulkovém procesoru, který již dnes představuje základní programové vybavení každého majitele počítače. Na internetu jsou také k dispozici účetní softwary, které jsou nabízeny ke stažení zdarma. Pozor si dejte na jednu věc, jsou určeny pro opravdu malý rozsah položek. Nicméně jestliže je vaše firma poněkud dál, máte dokonce zaměstnance, jste plátci DPH a jiných daní, obchodujete se zahraničím, hodně pracovně cestujete atd., doporučení je zřejmé – nechat si evidenci zpracovávat externě.

Pořízení účetního softwaru

Čeká vás nákup ekonomického softwaru? Podle čeho budete vybírat? Vždy si nechejte poradit. Čerpejte ze zkušeností známých, zeptejte se na informační lince výrobce softwaru, abyste zjistili, že software vám poskytne to, co od něj očekáváte. Nejen tedy požadované výstupy, ale také jednoduchou a pohodlnou obsluhu, zajištění pravidelné aktualizace, případně údržbu softwaru. A to vše by mělo být dostupné za cenu, kterou budete ochotni zaplatit, samozřejmě. Určitě budete potřebovat moduly pokladní knihu, fakturace, majetek, mzdovou agendu a možná i skladové hospodářství. Velmi nápomocné bývají i moduly vztahy se zákazníky a dodavateli při využívání systému objednávek apod., modul internetového bankovnictví, knihy jízd a jiné.

Dále vás čeká instalace programu a nastudování ovládání. K tomu, abyste mohli správně zadávat veškeré případy do evidence, byste měli být obeznámeni i se samotnou problematikou daňové evidence. I z toho důvodu je možná lepší, přenechat tuto práci na odborné firmě.

Zpracování daňové evidence externí firmou Praha 10

Externí účetní, či přímo účetní a daňová kancelář, vám poskytne mnoho výhod. Tato účetní buď podniká na živnostenský list, nebo je zaměstnaná účetní kanceláří, nebo se jedná přímo o obchodní firmu. V každém případě, je zde záruka odbornosti a profesionality, vyškolení a vzdělání a vybavenosti potřebným softwarem. S účetní sice zřejmě nebudete mít každodenní osobní kontakt, ten ale mít nepotřebujete. Kvalitní účetní kancelář je navíc vždy na příjmu nachystaná vám zodpovědět vaše dotazy či řešit konkrétní problémy.

Jaká bude organizace zpracování účetních dokladů?

Protože účetní se neúčastní každodenního chodu firmy, musíte jí na začátku objasnit problematiku vašeho podnikání a zodpovědět jí na otázky, které bude potřebovat. Též je třeba dohodnout si termíny a způsob předávání veškerých dokladů a jiných potřebných podkladů.

Jak na vedení účetnictví?

Jste právnickou osobou či máte povinnost vést účetnictví? To je poněkud tvrdší oříšek. V tomto případě není doporučováno vést si účetnictví sám, protože oblast účetnictví je mnohem širší, než problematika daňové evidence. Již samotný účetní software obsahuje veškeré nutné účetní agendy, účetní knihy analytické evidence, moduly pro zpracování daňových přiznání a mnoho dalších a je dražší na pořízení. Prodraží se i častá aktualizace dle novelizovaných právních předpisů a údržba softwaru. Pro vedení účetnictví je navíc třeba odborných znalostí, jedná se totiž o podvojné zápisy. Pokud nevíte, co to je, raději se do toho sami nepouštějte, nemuseli byste před finančním úřadem dopadnout dobře.

Zaměstnání účetní ve firmě

Mnozí podnikatelé se uchylují ke starému zvyku, a tím je vytvoření nového pracovního místa pro firemní účetní. Může to mít své výhody, přináší to zejména náklady. Ze všeho nejdříve vás čeká výběr vhodné osoby, která povede účetnictví vaší firmy. Měla by mít odpovídající vzdělání i praxi, to si ovšem ověříte až ve vaší vlastní praxi. Účetnictví a daně patří mezi rychle se měnící oblasti, proto je nutné neustále sledovat veškeré změny v právních předpisech.

Účetní oddělení stojí peníze

Dále musíte vytvořit vhodné pracovní a hygienické podmínky, nakoupit potřebné vybavení nejen softwarové, ale i to ostatní, zařídit kancelář nábytkem a vybavit kancelářskými potřebami. To jsou počáteční náklady. Pravidelným nákladem bude mzda účetní a odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění příslušným institucím a případně jiné osobní náklady. Náklady na odborné publikace a školení jsou dalšími výdaji nutnými proto, abyste si pojistili odbornost vedení vaší účetní agendy.

Dobře si zvažte veškerá pro a proti, než se rozhodnete pro kteroukoli variantu. Spočítejte si přínosy, rizika, náklady, finanční, ale i nefinanční výhody, které vám může například spolupráce s externí účetní přinést.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16790 (novesluzby.cz#23408)


Přidat komentář