Účetnictví, daně - Praha a Beroun

Každá účetní jednotka musí vést účetnictví od svého vzniku do svého zániku.Účtuje se podvojně o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví.Tedy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv a pasiv.

Každý podnikatel provozující podnikatelskou činnost na základě živnostenského či jiného oprávnění nebo zapsaný v obchodním rejstříku musí svoji činnost věrně a pravdivě zobrazovat. A to pomocí účetnictví nebo daňové evidence. Rozhodující účetní pravidla stanoví zákon o účetnictví (563/1991). Kdy je nutné vést účetnictví a kdy postačí jen daňová evidence?

Účetní poradenství Praha a Beroun

Poskytované služby pojímají jako ucelený podnikatelský servis na míru konkrétním potřebám klienta. Můžete si  objednat veškeré  služby tzv. vedení účetnictví na klíč a nebo jen jednotlivé - vše záleží pouze na Vašich potřebách.

Profesionální účetní v Praze a v Berouně

Podnikáte-li a máte větší firmu, je nejvhodnější, tedy pokud nemáte sami vystudováno účetnictví a netroufáte si na něj sami, najmout si zkušenou účetní, nebo účetního. Popřípadě účetní firmu, která se bude starat o všechny problémy týkající se účetnictví a Vy tak budete mít čas a klid věnovat se Vašemu podnikání.

Účetnictví (podvojný zápis), zákon o účetnictví

Zákon o účetnictví (č. 563/1991 §1) stanovuje, kdo vede účetnictví. Jedná se o tzv. účetní jednotky, kterými jsou:

 • právnické osoby se sídlem v ČR,
 • fyzické osoby - podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku,
 • ostatní fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 25 milionů Kč,
 • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
 • ostatní fyzické osoby - podnikatelé a zároveň účastníci sdružení bez právní subjektivity, přičemž alespoň 1 účastník tohoto sdružení vede účetnictví,
 • zahraniční osoby (podnikající v ČR),
 • organizační složky státu,
 • ostatní fyzické osoby, kterým to ukládá zvláštní právní předpis.

Daňové přiznáníÚčetnictví musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a ** přehledné**. Základním prvkem účetnictví je účetní záznam. Účetní záznam může být účetním dokladem, účetním zápisem či účetní knihou. Účetním záznamem je i výroční zpráva, účetní uzávěrka, odpisový plán či inventurní soupis.

Od kdy se vede účetnictví

Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku vedou účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku.

Fyzické osoby (podnikatelé i nepodnikatelé), kteří se rozhodnou dobrovolně vést účetnictví, jej vedou od prvního dne účetního období po období, ve kterém se takto rozhodli.

Podnikatelé-účastníci sdružení bez právní subjektivity vedou účetnictví od prvního dne následujícího po období, kdy se některý z účastníků stal účetní jednotkou (při posuzování obratu se bere každý účastník zvlášť, výše obratu se nesčítají).

Zahraniční osoby vedou účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku (v případě, že se nezapisují do obchodního rejstříku, vedou účetnictví ode dne zahájení činnosti na území ČR do skončení činnosti v ČR).

Jakým způsobem se vede účetnictví?

Každá účetní jednotka musí vést účetnictví od svého vzniku do svého zániku. Účtuje se podvojně o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví (tzv. účetní případy), tedy o** stavu** a** pohybu majetku** a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. Tyto účetní případy se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí, tzv. účetní období. Není-li možné tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v období, v němž skutečnosti zjistily. Účtuje se vždy v souladu s účetními metodami. Vedením účetnictví může být pověřena jiná fyzická nebo právnická osoba, ale tím se účetní jednotka nezbaví odpovědnosti za vedení účetnictví.

České účetní standardy

Ministerstvo financí vydává České účetní standardy. Standard upravuje zásady účtování majetku i zdrojů krytí, sestavováním účetní závěrky, postupy účtování při konkurzu a likvidaci. Upravují také postupy při inventarizaci, ** sestavování přehledu o peněžních tocích**.

Cena za vedení účetnictví Praha, Beroun

MzdyNajdete-li konečně v tom šíleném množství účetních toho pravého. První věc, na které se musíte domluvit ještě před tím, než mu podepíšete plnou moc na zastupování je, domluvit se na platbě za jeho služby. Někteří účetní si nechávají platit paušálně neboli měsíčně. Jiní, kupříkladu účetní, který Vás dobře zná a ví, že jej budete potřebovat nepravidelně, několikrát do roka, si nechá zaplatit dle svých úkonů** jednou za rok**.

Jedno je, ale u obou variant stejné. Je třeba se domluvit na ceně. Abyste později nebyli překvapeni tím, co všechno si Váš účetní bude účtovat.

Daňové poradenství Praha a Beroun** **

Kdo si neví rady s daňovým přiznáním nebo chce daň za loňský rok platit až o tři měsíce později, může situaci kulantně vyřešit tím, že se obrátí na daňového poradce. Ten je navíc za svou práci zodpovědný a ručí za výpočet daně. V případě chyby ve výpočtu se můžete domáhat škody přímo u daňového poradce, protože ten je proti takovým situacím ze zákona pojištěn. Jestliže se tedy pro spolupráci s daňovým poradcem rozhodnete a chcete s jeho pomocí podat daňové přiznání, nezapomeňte o tom informovat příslušný finanční úřad v místě vašeho bydliště či sídla společnosti a následně i další instituce.

Proč využívat právě služeb daňového poradce?

 • najde chyby v účetnictví z daňového hlediska a poradí, které náklady lze použít jako daňově uznatelné
 • bude za vás hlídat lhůty vašich daňových přiznání
 • bude za vás komunikovat s finančními úřady a zastoupí vás při kontrolách
 • protože daňový poradce je povinen postupovat při své práci s odbornou péčí a za svou práci ručí
 • jeho úlohou je nacházet řešení a starat se o vás tak, aby vás povinnosti v daňové oblasti co nejméně zatěžovali

Cena za daňové poradenství

Za daňové poradenství zaplatíte řádově několik tisíc korun.

Daňový poradce nebo účetní?

Ve vztahu k daňovému přiznání je někdy mezi účetními a daňovými poradci cítit určité napětí. Daňoví poradci si myslí, že účetní na daně nejsou zas až takoví odborníci, účetní si někdy pomyslí cosi o povýšenosti. Účetní jsou odborníky na vedení účetnictví. Daňové přiznání vyplňují jaksi navíc.

Daňové poradenství Praha-východ

Velké účetní firmy mají zpravidla přímé napojení na daňové poradce. Daňoví poradci mají před účetními náskok ve věci zastupování svých klientů. Mají celou škálu poznatků ze správního a soudního řádu, což účetní většinou podrobně nezná. Poradí tedy klientovi, jak se chovat před finančním úřadem nebo u soudu. Spočítat daňové přiznání, až na nějaké zcela specifické případy, ale pro účetní není problém stejně jako pro daňové poradce. ### Vedení účetnictví pro domácnosti

V dnešní době není na škodu, vést si účetnictví také pro domácnosti. Nedá to ani mnoho práce. Prostě si obstaráte vhodný účetní program a vedete si účetnictví sami, jen pro Vaši domácnost. Budete tak mít přehled o všech příjmech a výdajích, které každý měsíc máte. A už se nebudete divit, kam každý měsíc mizí Vaše tvrdě vydělané peníze.

Ať už se rozhodnete pro účetní či daňového poradce, jedno je jisté. Vybírejte si je opravdu svědomitě. Nejdůležitější při hledání vhodného účetního či daňového poradce jsou reference. Teda pokud to nebude někdo Vám dobře známý. Ale i v tomto případě platí nám všem známé. Důvěřuj, ale prověřuj a jedná-li se o Váš majetek, tak to platí dvojnásobně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16758 (novesluzby.cz#22083)


Přidat komentář