Účetnictví, daně - Praha 5

Také se vám točí hlava z účetnictví a všech problémů s ním spojených? Najděte si profesionální účetní a můžete si být jisti, že je vaše účetnictví v pořádku. Odpadnou vám takto mnohé starosti.

účetnictvíÚčetnictví je obor, který využívají nejen firmy a podnikatelé. Účetnictví má následující funkce: dokumentační, informační a kontrolní. Dokumentační a informační funkce se zabývá sběrem ekonomických informací, záznamem ekonomických informací a jejich hodnocením. Kontrolní funkce má na starosti kontrolu stavu majetku, financí a hospodaření. V České republice je účetnictví upraveno zákonem č. 563/1991 Sb. Díky účetnictví mohou např. podnikatelé získat informace o nákupu, prodeji, vzniku pohledávek a závazků. Najít zkušeného účetního není nikdy jednoduché.

Daňová evidence Praha 5 – jednoduché účetnictví

Pod pojmem daňová evidence se skrývá označení pro jednoduché účetnictví. Služby daňové evidence jsou určeny pro osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a dosahují příjmu z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. V soustavě jednoduchého účetnictví se vedou knihy a deníky. Do peněžního deníku se měsíčně účtují příjmy a výdaje pro plátce i neplátce DPH, řadí se sem zasílání mezd na bankovní účty. Sleduje se zde hospodaření, roční výkazy a spolupráce s bankou. Účetní vám také provede evidenci firemního majetku, včetně účetních a daňových odpisů.

daňové přiznáníPodvojné účetnictví Praha 5

Tento typ účetnictví se týká fyzických osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, dále se týká právnických osob, které jsou společností s ručením omezeným, akciovou společností, komanditní společností, neziskovou organizací nebo bytovým družstvem. Podvojné účetnictví se zabývá přehledem veškerého majetku, patří zde zachycení všech ekonomických jevů, složek majetku, pohledávek, závazků, nákladů a výnosů.

Daně, daňová přiznání - pomoc s podáním Praha 5

Podnikatelé mají povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení nejpozději do tří měsíců před uplynutím zdaňovacího období (do 1. dubna). K vyplnění daňového přiznání je potřeba tiskopisu, který najdete na finančním úřadě nebo si jej můžete stáhnout na internetu. Daňové přiznání se také může vyplnit a zaslat online.

Silniční daně při užívání auta k výdělečné činnosti

Podnikatel je povinen platit silniční daň v případě, že je jeho automobil používán k podnikání či jiné výdělečné činnosti bez ohledu na to, zda je či není zařazen v obchodním majetku.

 

Hledáte-li odborníka v oblasti účetnictví a daní, neváhejte a obraťte se na společnost NGERO s r.o. a paní Lenku Součkovou. Jistě budete mile překvapeni profesionálním a příjemným přístupem. Kontaktujte tuto firmu na:

Adresa: Strojírenská 260, Praha - Zličín 155 21

Tel.: +420 607 108 298

Email: ngero@seznam.cz

 

Zastoupení na úřadech v daňových záležitostech Praha 5

Mnoho času si můžete ušetřit, když se rozhodnete vaši účetní firmu pověřit zastoupením na úřadech v daňových záležitostech. Zastoupení vzniká na základě plné právní moci klienta a je uskutečněno ve všech záležitostech před finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami nebo jinými institucemi.

Mzdová agenda Praha 5

Při vedení mzdové agendy se řídíme zákoníkem práce, který upravuje zákon č. 262/2006 Sb. Vedení mzdové agendy obnáší především výpočet měsíční mzdy zaměstnancům. Mzda zaměstnanců se vypočítává ze základní mzdy a prémií pokud v daném měsíci zaměstnanci nějaké prémie dostanou. Mzdu dělíme na složku základní a prémiovou. Prémiová složka bývá pohyblivá, základní složka je buď pevně stanovená nebo se skládá z hodinové mzdy. Základní výpočet čisté mzdy vypočteme, když od hrubé mzdy srazíme zdravotní pojištění ve výši 4,5%, sociální pojištění ve výší 6,5% a daň ve výši 15%, kterou počítáme ze super hrubé mzdy. Při podepsání daňového prohlášení máme nárok na slevu na dani ve výši 1 970,-Kč. Mít na starost mzdovou agendu dále obnáší:

  • Sepsání pracovních smluv zaměstnancům
  • Sepsání výpovědi pracovních smluv zaměstnancům
  • Sepsání dodatků k pracovním smlouvám zaměstnancům
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotní pojišťovny nebo okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)
  • Komunikaci s okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ)
  • Komunikaci se zdravotními pojišťovnami (ZP)
  • Komunikaci s finančním úřadem (FÚ)
  • Zpracovávání evidenčních listů důchodového pojištění

Mzdovou agendu vede většinou ve firmách mzdová účetní, která má na starosti jen tuto agendu. Mnoho firem vedení mzdové agendy přenechává externí firmě nebo externí účetní. Mnoho účetních nazývá mzdovou agendu jako tzv. papírování a vyhýbá se jí.

Daňová evidence Praha 5

Daňová evidence se řídí zákonem č. 586/1992 Sb. §7b. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nemusí vést podvojné účetnictví. Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Daňová evidence zjišťuje základ pro výpočet daně z příjmů. Dále obsahuje údaje o příjmech a výdajích nebo majetku a závazcích. Evidence příjmů a výdajů musí být rozdělena na příjmy a výdaje daňové a nedaňové. Daňová evidence nám také ukáže jaké máme pohledávky a závazky neboli příjmy a výdaje.

Daňovou evidenci mohou vést fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a jejich obrat nepřesáhl 25 000 000,-Kč za kalendářní rok.

Odborníci na oblast účetnictví v Praze

Vedení účetnictví, mzdové agendy nebo daňové evidence patří mezi práce, za kterou máme velkou odpovědnost. Tato práce se hodně odvíjí od dané společnosti, ve které máme účetnictví vést. Každá společnost se zabývá jinou činností, a proto je účetnictví v každé firmě jiné. Pro všechny tři činnosti potřebujeme znát daňové zákony a platnou legislativu. Někdy se nám může stát, že informaci, kterou potřebujeme získat v daném zákoně nenajdeme. Právě takové případy nás donutí obrátit se na odborníky, kteří nám poradí jak danou operaci zaúčtovat a vyřešit. Tuto možnost zvlášť oceníme pokud si nejsme příliš jistí a nechceme riskovat pokutu nebo penále za špatně provedenou účetní operaci.

Hledáte-li odborníka v oblasti účetnictví a daní, neváhejte a obraťte se na společnost NGERO s r.o. a paní Lenku Součkovou. Jistě budete mile překvapeni profesionálním a příjemným přístupem. Kontaktujte tuto firmu na adrese: Strojírenská 260, Praha - Zličín 155 21, telefonu: +420 607 108 298, emailu: ngero@seznam.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16814 (novesluzby.cz#24148)


Přidat komentář