Účetnictví a daňová evidence - Ostrava

Který z podnikatelů by nechtěl být oproštěný od problematiky daňové, mzdové a účetní? Veškeré oblasti jsou však důležité pro samotné podnikání, ale také povinné z pohledu zákona. Efektivní řešení tu však je a spočívá v jejich externím vedení.

Je řada firem, ať už menších, nebo naopak velkých, které se těší z výhod plynoucích z** externího** vedení účetnictví, daňové evidence, mzdového účetnictví aj. Na trhu je možná najít množství společností, účetních specialistů, daňových poradců, se specializací na uvedené služby, včetně zpracování a podání daňových přiznání, zastupování na úřadech a pravidelných kontrolách na základně plné moci, celních služeb (vývoz, dovoz).

Vedení účetnictví  – jednoduché, podvojné

Svěříte-li** vedení účetnictví** externímu účetnímu specialistovi, pak můžete očekávat nejen vysokou kvalitu služeb, ale také nižší náklady, než kdybyste zaměstnali pracovníky na klasický poměr. Nevyžadujete-li tedy „vlastní účetní oddělení“, pak pro Vás může být externí účetnictví výhodnou volbou. Stačí se jen s Vámi vybranou firmou dohodnout na formě předávání účetních dokladů, hotových dat, statistik na základě Vašich potřeb.

Daně a daňová přiznání

S účetnictvím úzce souvisMzdové účetnictvíí oblast daní a daňových přiznání. V obou případech je třeba disponovat nemalými znalostmi a praktickými zkušenostmi. Pokuty a penalizace za nesprávně vyplněná daňová přiznání, ať už z důvodu neznalostí, pochybení, mohou dosahovat i velkých částek. Využijete-li služeb daňového poradce, ušetříte peníze i Vaše nervy.

Mzdové účetnictví a jeho zpracování

S účetnictvím jde také ruku v ruce účetnictví mzdové. Pokud zaměstnáváte alespoň jednoho pracovníka, pak je Vaší povinností vést mzdové účetnictví. Mzdové účetnictví není pouze o vyhotovení mezd, i když se jedná o část stěžejní. Ke mzdovému účetnictví také patří vedení osobních spisů, mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění, nahlášení, odhlášení zaměstnanců na příslušné úřady aj. Veškeré povinnosti i starosti budete moci přenechat externí firmě, která z Vašich ramen sejme značné břímě.

Zastoupení na úřadech  – na základě plné moci

Firmy, které se specializují na vedení účetnictví, mzdového účetnictví, daně, také mohou nabízet zastoupení při jednáních na úřadech, při pravidelných kontrolách aj. Díky této službě ušetříte nemálo času. Uvedenou službu je výhodné požadovat v případě, že Vám ta samá firma zpracovává účetnictví, daně, mzdové účetnictví. Za svoji odvedenou práci si totiž „stojí“ a může rychle reagovat na dotazy ze stran úřadů.

Celní služby

Chystáte se podnikat, nebo již podnikáte i mimo tuzemsko? Dovážíte, či vyvážíte zboží do nebo ze zahraničí? Pak se Vás budou týkat celní služby v podobě potřeby proclení dovezeného, či přivezeného zboží. K celnímu řízení je zapotřebí patřičných dokumentů (vývozních, dovozních). Ty jsou odvislé od druhu zboží, či od subjektu předmětného zboží. Budete-li dovážet, nebo vyvážet produkty do, či z Evropského společenství, pak je dobré se zaměřit na pečlivou předdovozní přípravu. Vyhnete se tak případným celním problémům aj. Obrátíte-li se na specializovanou firmu v oblasti celních služeb, můžete například poptávat vystavení vývozních a dovozních dokladů, JSD aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16806 (novesluzby.cz#24098)


Přidat komentář