Účetnictví a daně - Teplice

Účetnictví je nutné vést přesně a podle platných zákonů. Ty je nutné neustále sledovat, poněvadž se průběžně během roku mění. Stejné je to i s daněmi. Účetnictví i daně nejlépe zpracuje kvalitní účetní firma.

Víte jaké vést účetnictví?

Vedení účetnictví vyplývá ze způsobu vašeho podnikání. Zákon říká, že účetnictví musí vést právnické osoby a fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku. Jste-li** OSVČ** a vaše příjmy jsou nižší než 25 miliónů korun, a nejste zapsáni v obchodním rejstříku, pak je většinou výhodnější vést daňovou evidenci. Jste-li** OSVČ**, ale nepodnikáte podle živnostenského zákona, ale podle zákona jiného, pak můžete využít paušálních výdajů. Za určitých podmínek v posledních dvou jmenovaných případech, ale musíte nebo je pro vás lépe vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Kdy tomu tak je vám nejlépe poradí odborníci v účetní firmě. Víte, kam se obrátit?

Účetnictví a daně – Teplice

Jste-li z Teplic, čí jeho okolí, pak Vám můžeme dát tip na paní Janu Maršál Krupovou, která se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru. U námi doporučené účetní si můžete nechat kompletně zpracovat daňovou evidenci, účetnictví, stejně tak mzdovou agendu. Součástí nabízených služeb je také zpracování veškerých daňových přiznání, sestavování účetních uzávěrek, ale třeba také tolik žádané účetní poradenství a konzultace.

Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Budete-li si chtít s paní Janou Maršál Krupovou domluvit konzultační schůzku za účelem dohodnutí si podmínek, způsobu předávání podkladů, pak tak můžete učinit prostřednictvím e-mailu:** krupova.jana@volny.cz**, nebo telefonní spojení: +420 602 318 502

 Účetnictví a daně – Teplice

Účetnictví jednoduché, podvojné, daňová evidence Teplice

Jeho vedení se odvíjí od velikosti firmy, současných zákonů, od způsobu podnikání i od výše ročního obratu. S rozhodnutím, jaký typ účetnictví je pro vás vhodný vám nejlépe poradí kvalifikovaný odborník.06.11.2013

Mzdové účetnictví Teplice

Je součástí účetnictví pro firmy, které mají zaměstnance. Snad nejvíce právě zde jde o dodržování termínů. Pokud vedení mzdového účetnictví necháte na odborné účetní firmě, tak nebudete mít s termíny ani se zpracováním problémy. Účetní firma Teplice vše zpracuje včas a správně.

Daňové poradenství Teplice

Sjednat si tuto službu znamená řadu výhod, které se promítnou pozitivně do vašeho podnikání. Daňové poradenství zahrnuje širokou paletu služeb, posuzování daňových jevů, jejich zpracování a vyhodnocení s ohledem na klienta a jeho podnikání.

Jana Maršál Krupová

Telefonní spojení: +420 602 318 502

Emailové spojení: ** krupova.jana@volny.cz**

Teplice ekonomické poradenství

Nejinak je tomu u** ekonomického poradenství**. I to je pro firmy výhodné. Zde však jde především o služby spojené se zpracováním podnikatelských záměrů, poradenství při zakládání podnikání, přípravou podkladů pro získání úvěrů, finanční analýzy a poradenství při posuzování dalších investic.

DPH a jeho účtováníEkonomické poradenství

Plátcem DPH se stává podnikatel za určitých okolností. Ty udává zákon a zároveň stanoví i výši DPH, kterou musíte odvádět. DPH musí být účtováno zcela přesně. Daňové kontroly se právě na jeho zaúčtování často zaměřují.

Pravidelné kontroly účetnictví

Pokud si je u** účetní firmy** sjednáte, získáte velkou jistotu navíc, která vám zajistí, že vás nezaskočí naprosto žádná kontrola státních úřadů.

Zastoupení na úřadech Teplice

Tato služba se ukáže jako jedinečná v okamžiku, kdy se začnete potýkat s úřady. Zastoupení účetní firmou je výhodné. Získáte klid, jistotu správnosti celého účetnictví, čas navíc a pohodu, která je v podnikání i životě velmi důležitá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16825 (novesluzby.cz#24174)


Přidat komentář