Účetnictví a daně - Praha 4

Neorientujete se ve vašem účetnictví? Nevíte si rady s výpočtem daní a podobně? Není nic jednoduššího než se rozhodnout využít služby zkušené účetní, která vám zajistí vše potřebné.

Účetnictví je obor, který je nepostradatelný pro firmy a podnikatele.** Problematika účetnictví** je dosti složitá, a tak je lepší přenechat ji na profesionálech. Najděte si zkušenou účetní firmu, kde se zodpovědně postarají o všechny vaše záležitosti.

Účetnictví a daně Praha 4

Jste-li z Prahy 4 či blízkého okolí, pak Vám můžeme dát tip na paní Alenu Řeřichovou, která se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru. U námi doporučené firmy si můžete nechat kompletně zpracovat daňovou evidenci, účetnictví, stejně tak mzdovou agendu. Součástí nabízených služeb je také zpracování veškerých daňových přiznání, sestavování účetních závěrek, ale třeba také tolik žádané účetní poradenství a konzultace. Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Budete-li si chtít s paní Alenou Řeřichovou domluvit konzultační schůzku za účelem dohodnutí si podmínek, způsobu předávání podkladů, pak tak můžete učinit prostřednictvím

e-mailu: frerichovaalena@seznam.cz nebo si můžete schůzku domluvit prostřednictvím telefonu : +420 603 435 742

Co je to podvojné účetnictví

Tento systém účetnictví je povinný pro právnické osoby. Dále se podvojné účetnictví týká podnikatelů, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Podvojné účetnictví se snaží o zachycení všech ekonomických jevů, složek majetku, pohledávek, závazků, nákladů a výnosu. Tento typ účetnictví můžeme rozdělit na finanční a manažerské.

Finanční účetnictví je zaměřeno na sledování majetku, závazků, kapitálu a výsledku hospodaření. Všechny tyto informace poskytují celkový pohled na podnik. Finanční účetnictví poskytuje informace, které jsou určeny vnějšímu prostředí.

Manažerské účetnictví se zabývá informacemi, které jsou důležité pro vnitřní vedení podniku. Toto účetnictví zahrnuje rozpočetnictví, kalkulace, operativní evidenci a vnitropodnikové účetnictví.

Co je to jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví nebo také daňová evidence je určeno pro fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Daňová evidence se provádí formou peněžního deníku. V peněžním deníku se měsíčně účtují příjmy a výdaje pro plátce i neplátce DPH. Dále se zde zpracovávají mzdy, sledují se střediska, výkony a zakázky. DO jednoduchého účetnictví řadíme i vypracování daňového přiznání.

Poradenství v oblasti účetnictví Praha 4

Díky poradenství v oblasti účetnictví se budete moci naučit velkému množství potřebných informací. Poradenství v oblasti účetnictví vám může být velmi prospěšné v případě, že vás úřady upozorní na nějaké chyby. Tehdy se jednoduše obrátíte na svého účetního a vše s ním v klidu vyřešíte. Odborník, který zná danou problematiku, bude mít dostatek informací, které povedou k vyřešení problému. Rozhodněte se pro spolupráci s profesionálním účetním a jistě oceníte komfortní služby, které vám nabídne.

Účetnictví a daňová evidence – ucelené služby Praha 4

Externí účetní firmě, kterou si vyberete z řad specialistů, je prakticky jedno, zda pro Vás bude zpracovávat účetnictví, nebo daňovou evidenci. V obou případech si můžete být jisti, že bude příslušná oblast vedena správně, v souladu s patřičnou legislativou a samozřejmě včas. Již nebudete muset tzv. honit termíny, vysedávat po večerech a nocích při kontrolách výkazů a statistik, které Vám účetní „na poslední chvíli“ předá.

Správně a včas vedené účetnictví Praha 4

Veškerá potřebná data a informace o** hospodaření Vaší firmy** obdržíte nejen včas, ale s natolik dostatečným předstihem, že si budete moci výkazy v klidu projít. Budete mít také jistotu, že ze zjištěných, předložených čísel, budete moci skutečně vycházet a opřít se o ně při upravování podnikatelské strategie, stanovování dalších dílčích cílů i cest, jak se k těmto cílům dostat.

Vedení účetnictví – o krok napřed před konkurencí

Pokud bychom se vrátili do nějaký ten rok do minulosti a Vy začali podnikat v příslušném oboru, pak byste se ani příliš nemuseli všímat konkurence. Jenže v dnešní době je již vše jinak. Podnikání se značně rozšířilo, a tak není výjimkou, že v jednom městě mohou v určitém oboru podnikat ne dvě, či tři firmy, ale třeba hned deset, dvacet. A logicky, z čím většího města budete, tím bude konkurence dosahovat vyššího počtu. A je třeba také nezapomínat na fakt, že většina firem nepůsobí jen v místě svého sídla, ale také má pobočky, e-shopy apod. A jakým způsobems úspěchem čelit konkurenci, respektive být o krok před konkurencí? Hovoříme o znalosti trhu, zaměření ostatních firem. A „odrazit“ se můžete jen od správně vedeného účetnictví, či vedené daňové evidence.Účetnictví a daňová evidence

Možnosti externího vedení účetnictví, daňové evidence v Praze

Obrátíte-li se na firmu, která se specializuje na vedení účetnictví ** a daňové evidence**, pak si na konzultační schůzcenadefinujete Vaše požadavky, přání, způsob a rozsah spolupráce, ale také možnost, zda zůstat u vedení daňové evidence, nebo „dobrovolně“ přejít na** vedení účetnictví**. Co se týká samotných možností vedení účetnictví, daňové evidence, pak se nabízí hned několik alternativ. Vedení účetnictví, daňové evidence je možné on-line, nebo dozor, tzv. supervizor, nebo kompletní předání. Poslední možnost Vám přinese nejvíce výhod i úspor. Budete moci ze svých ramen sejmout nemalé starosti stran účetnictví, daňové evidence. Ve stanových termínech „jen“ budete dostávat Vámi potřebná data, statistiky, výkazy.

Předávání účetních dokladů, dat

Na konzultační schůzce si také řeknete, jaká forma předávání dokladů, dat, pro Vás bude ta nejpřijatelnější. I zde se Vám nabízí hned několik možností. Účetní doklady a další dokumenty můžete firmě sami předávat, dovážet. Nebo si je firma bude v určité dny vyzvedávat, či je budete firmě zasílat elektronickou cestou. Vše je o možnostech, domluvě, individuálním přístupu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16816 (novesluzby.cz#24151)


Přidat komentář