Účetnictví a daně - Opava a okolí

Účetnictví a daně jsou odvětví, které by měl mít každý podnikatel nebo společnost v naprostém pořádku. Aby tomu tak bylo, je nutné účetnictví a daním věnovat spoustu času, studovat zákony apod., anebo vše pohodlně přenechat specializované firmě.

Účetnictví a daně - Opava a okolí

Jste-li z Opavy, čí okolí, pak Vám můžeme dát tip na účetní firmu EAS Opava s.r.o., která se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru. U námi doporučené účetní firmy si můžete nechat kompletně zpracovat daňovou evidenci, účetnictví, stejně tak mzdovou agendu. Součástí nabízených služeb je také zpracování veškerých daňových přiznání, sestavování účetních uzávěrek, ale třeba také tolik žádané účetní poradenství a konzultace.

Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Budete-li si chtít domluvit konzultační schůzku za účelem dohodnutí si podmínek, způsobu předávání podkladů, pak tak můžete učinit telefonicky, nebo emailem.

EAS Opava s.r.o. - Jednatel spol. - Ing. Kamil Neděla

Adresa: Krnovská 691/169, Opava, 747 07

Telefonní kontakt: +420 603 517 588

Emailové spojení: kamil.nedela@easopava.cz

Kontrola hospodaření firmy - účetnictví

Účetnictví je činnost, která vede ke zjištění, jak ta která společnost nebo firma hospodaří za určité období. Z účetnictví je například patrné, jaké finanční transakce byly v určitém období provedeny, apod. Prostřednictvím účetnictví se kontroluje hospodaření firmy nebo společnosti a podává tak podrobný přehled o daném podniku. Povinnost vést účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Účetnictví také mimo jiné slouží pro zhodnocení vynaložených nákladů a sleduje efektivitu výrobního procesu, případně slouží jako základ pro vypočítání daňové povinnosti.  Účetnictví musí vést například právnické osoby, které na území ČR podnikají, organizační složky státu, fyzické osoby, které jsou v Obchodním rejstříku vedeny jako podnikatelé a další. Vést účetnictví je poměrně náročná a odborná činnost, která je navíc časově náročná, proto je vhodné tuto činnost raději přenechat odborné firmě, která se touto činností profesionálně zabývá.

Účetní firma - Opava a okolí

Některé výhody účetn í firmy jsou již v článku nastíněny. Pokud byste si chtěli vést kvalitně účetnictví sami, tak aby bylo přesné a správné, musíte počítat s tím, že celá činnost zabere spoustu času, přičemž je nutné mít nastudované platné legislativní změny, apod. Jestliže svěříte účetnictví do rukou vyškolenému účetnímu, budete se moct věnovat pouze svému podnikání a veškeré starosti s daněmi, účty a úřady, můžete nechat na něm. Služeb profesionálního účetního můžete využít i tehdy, jestliže potřebujete například zaškolit svého účetního, nebo při pomoci s výběrem toho nejvhodnějšího účetního programu. Profesionální účetní firma také mimo jiné poskytuje poradenství, kdy s ní můžete konzultovat určitý účetní problém, nastavení účtové osnovy, nebo vám pomůže s výběrem vhodného účetního programu.

Vedení účetnictví firmou - Opava a okolí

Pokud si necháte vést účetnictví profesionální externí firmou, budete jí odevzdávat veškeré účetní doklady, na jejichž základě bude účetnictví vést a zpracovávat, až po vypracování a odevzdání daňového přiznání. V příslušném zákoně je specifikováno, kdo musí vést účetnictví a také kdo může vést daňovou evidenci. Díky externímu vedení účetnictví a daní ušetříte spoustu času, starostí a v konečném důsledku můžete ušetřit i spoustu peněz. Specializovaná firma je také schopna poskytnout v tomhle odvětví kvalitní poradenství, pomůže vám s daněmi, a jestliže máte zaměstnance, zpracuje vám i mzdovou agendu.

Daňová evidence - Opava a okolí

Přestože zpracování daňové evidence není tak složité, jako účetnictví, tak je lépe nechat ji na profesionální účetní firmě. Ta daňovou evidenci povede pomocí účetního programu, podle všech současných platných zákonů a novelizací a upozorní vás na možnosti, které vám mohou snížit náklady a naopak zvýšit příjmy. Důležité je také vědět, co je možné v účetnictví odepsat, za jak dlouhou dobu a za jakých podmínek.

Zpracování daňové evidence - Opava a okolí

Účetní firma zpracuje veškeré předané doklady a vyhodnotí výsledky hospodaření. Pokud je podnikatel plátce DPH, zpracuje daňové přiznání k DPH a také souhrnná hlášení. Samozřejmě zpracuje i další daně, pokud je podnikatel jejich plátcem. Může jít o daňové přiznání, silniční daň, darovací daň, nebo majetkovou daň. V případě potřeby zastoupí účetní firma podnikatele i na úřadech. Po uzavření účetního období uspořádá potřebné doklady, vše zanese na CD, které předá podnikateli k archivaci.

Kompletní mzdová agenda - Opava a okolí

Mzdová agenda podléhá nejčastějším změnám. Právě proto je vhodné nechat mzdovou agendu na odborné firmě. Ta podnikateli zpracuje mzdy zaměstnanců, přihlásí a odhlásí je na zdravotní pojišťovně a na správě sociálního zabezpečení, vypracuje měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Připraví výplatní pásky pro zaměstnance a dá příkazy k úhradě jejich mezd. Na závěr roku provede roční zúčtování daně zaměstnanců, daně fyzických osob i daně vybírané srážkou. Povede evidenční a mzdové listy zaměstnanců. Kromě toho připraví podklady pro kontroly ve vaší firmě a zastoupí vás na úřadech. I mzdová agenda se dnes vede pomocí elektronických programů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16824 (novesluzby.cz#24170)


Přidat komentář