Účetnictví a daně - Frýdek-Místek

Netrapte se zpracováním účetnictví, když na něj nemáte čas, nejde Vám, nevíte kde začít a stresuje Vás. Věnujte se naplno svému podnikání a vše, co s účetnictvím souvisí, přenechejte účetní firmě.

Vedení účetnictví profesionální firmou Frýdek-Místek

Asi každý kdo podniká má s účetnictvím nějaké zkušenosti. Povinnost vést účetnictví ukládá především zákon č. 563/1991 Sb., v kterém je mimo jiné stanoveno, na koho se tato povinnost vztahuje. Účetnictví je proces, díky kterému je patrné, jak daná firma nebo společnost hospodaří během určitého období a je tak možné takové hospodaření kontrolovat. Prostřednictvím účetnictví lze podrobně vyčíst jak efektivní je podnikání nebo výrobní proces a jsou v něm také zaznamenány veškeré finanční transakce a platby, které byly v zúčtovacím období provedeny. Účetnictví může posloužit i pro vypočítání daňové povinnosti. Dle výše uvedeného zákona mají povinnost vést účetnictví například právnické osoby podnikající na území ČR, dále organizační složky státu, fyzické osoby uvedené v Obchodním rejstříku jako podnikatelé a další. Vedení účetnictví je poměrně náročná činnost, která vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i dobrou orientaci v daných zákonech, jejich novelizacích, vyhláškách, apod. Jestliže chcete mít účetnictví v naprostém pořádku a přitom si ušetřit spoustu času a starostí, je nejlepší se obrátit na specializovanou firmu ve Frýdku-Místku, která se účetnictvím profesionálně zabývá.

Daňová evidence Frýdek-Místek

Prostřednictvím daňové evidence se zjišťuje základ pro daň z příjmu z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Povinnost vést daňovou evidenci ukládá příslušný zákon, v kterém je také uvedeno, na koho se taková povinnost vztahuje. Daňová evidence je vlastně náhrada za klasické jednoduché účetnictví. V daňové evidenci se evidují příjmy a výdaje, majetek a případné závazky, přičemž musí být doloženy příslušnými doklady, jež se archivují. Daňová evidence je mnohem jednodušší způsob vedení účetnictví. Daňová evidence umožňuje evidovat peněžní i nepeněžní výdaje a příjmy hromadně, za určité období. I zde se doporučuje přenechat vedení daňové evidence profesionální firmě.

Jaké jsou výhody externí účetní firmy Frýdek-Místek

Jak je již výše uvedeno, vést účetnictví a vše, co s tím souvisí, vyžaduje nejen odborné znalosti, ale také dobrou orientaci v zákonech, které se navíc často mění a novelizují, v příslušných vyhláškách, nařízeních, apod. Jedná se o činnost, která je také poměrně časově náročná. Pokud přenecháte daně a účetnictví specializované firmě, budete si jisti, že je vše dokonale zpracováno a Vy se tak budete moct věnovat pouze své podnikatelské činnosti. Externí účetní firma také za vás vše vyřídí na úřadech, čímž se zbavíte nepříjemné a časově náročné povinnosti. Účetní firmy také pro své klienty nabízí daňové poradenství či zaškolení firemních účetní. V rámci poradenství Vám taková firma například pomůže s výběrem nejvhodnějšího účetního programu, nastaví účtové osnovy, nebo s ní můžete konzultovat nějaký účetní nebo daňový problém.

Kompletní zpracování účetnictví Frýdek-Místek

Vedení účetnictví je často náročnou záležitostí, vyžadující velké zkušenosti, které mohou přinést značnou úsporu nákladů. Služby spojené se zpracováním účetnictví zahrnují kompletní správu Vašich účetních dokladů, celkovou kontrolu přijatých i vystavených faktur a všech dokladů vstupujících i vystupujících z účetnictví, prvotní zpracování dokladů, možnost přípravy bankovních příkazů k úhradě, zaúčtování, vedení všech účetních knih a další evidence dle zákona o účetnictví, evidence pohledávek a závazků, vyhotovení účetních sestav a zpracování účetní závěrky, účetní inventarizace.

Samozřejmostí je zpracování přiznání k DPH, ať již čtvrtletních nebo měsíčních. V průběhu roku klientovi předkládá průběžný stav jeho účetnictví, po předchozí domluvě zpracovává i měsíční přehled výsledků hospodaření.

Komplexní zpracování účetnictví je výhodné, ale ne však pro každého nejvhodnější. Je důležité správně zvolit nejen účetní metody, ale i účetní služby. Správné nastavení je klíčové pro správné vedené účetnictví a pro dosažení nejvyššího možného zisku.

Mzdová agenda Frýdek-Místek

Pro úspěšný výpočet mzdy je klíčová profesionální mzdová agenda. Jaké procesy mzdová agenda zahrnuje? Jedná se o zadávání veškerých vstupních dat do systému, výpočet mezd a vypracování výstupních sestav. Mzdová agenda zahrnuje především kompletní zpracování mezd, a to včetně podávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení,odvodů, daní a pojištění, distribuci výplatních pásek zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti zaměstnavatele, roční vyúčtování srážkové daně zaměstnavatele, roční zúčtování daně zaměstnancům, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, zpracování hlášení o náhradním plnění pro Úřad práce a zastupování při jednáních a kontrolách s úřady státní správy.

Zpracování mzdového účetnictví Frýdek-Místek

Je vaše účetní nemocná nebo se vám zdá, že náklady na účetní oddělení jsou vysoké? Chystáte se přijmout nové zaměstnance? Takové otázky nemusíte řešit, pokud si objednáte kompletní zpracování mezd u externí účetní, která se od začátku o vše postará. Svou práci dělá precizně a bude mít vše hotové nejpozději do požadovaného termínu. Některé služby a dílčí práce se vyplatí přenechat profesionálům, kteří se na to specializují. Přeberou vstupní doklady, připraví přihlášky, pracovní smlouvy a další potřebné náležitosti, provedou výpočty mezd, přehledy, hlášení atd. Za kvalitní zpracování mezd ponesou plnou zodpovědnost. Vám zůstane podnikání a můžete se tak na něj zcela soustředit.

Veškerá daňová přiznání Frýdek-Místek

Z řádně vedeného účetnictví vám zpracuje daňová přiznání dle platných předpisů. V případě, že se klientovi během roku vede účetnictví (daňová evidence), jsou mu zpracována daňová přiznání a povinné přehledy v rozsahu požadovaném zákonnými předpisy.

Nevíte si rady, jak vyplnit daňové přiznání? Hledáte účetní firmu, která Vám zpracuje a vyplní daňové přiznání? Dostali jste od zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech a chcete si uplatnit úroky z úvěru, penzijní a životní pojištění nebo daňové zvýhodnění na dítě, které nebylo uplatněno?

Zpracování daňového přiznání nenechávejte na poslední chvíli, ušetříte si tím nervy, ale i peněženku. Neplaťte více než skutečně musíte, staňte se i Vy spokojeným klientem.

Silniční daň Frýdek-Místek

Vozidla, která jsou používána k podnikání, podléhají silniční dani. Téměř vše, co se týká silniční daně upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Jakou daň jste povinni platit, kdy podat daňové přiznání nebo kdy zaplatit zálohy, to vám prozradí zkušený poradce. Daňové přiznání k silniční dani podává poplatník nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok. Tento termín platí také pro poplatníka, který ke zpracování přiznání využije služeb daňového poradce. Termín se nemění ani v případě, že poplatníkovi hrozí jakýkoliv druh úpadku podle insolvenčního zákona.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16830 (novesluzby.cz#24194)


Přidat komentář