Účetnictví a daně - Český Krumlov

Co byste řekli tomu, kdybyste mohli ještě letos přenechat kompletní zpracování účetních i daňových povinností včetně mzdové agendy zkušenému profesionálovi? Této výhodné služby můžete využít, ať jste fyzickou, nebo právnickou osobou.

Účetnictví je velmi důležitou oblastí, kterou nelze oddělit od podnikání. Současně však problematika účetnictví, stejně jako mzdového účetnictví a daní, přináší nejednu starost podnikajícím subjektům. Bezesné noci, ale také případné uložené pokuty mohou být ve Vašem případě minulostí, obrátíte-li se na některou z fundovaných externích účetních firem Český Krumlov.

Účetnictví pro fyzické a právnické osoby Český Krumlov

Ať už budeteDaně Český Krumlov, nebo jste podnikající fyzickou, nebo právnickou osobou, bude se Vás týkat povinnost vedení účetnictví, či vedení daňové evidence. Pokud vedete daňovou evidenci, ale nevyhovuje Vám míra a podrobnost účetních dat, pak můžete dobrovolně přejít k vedení účetnictví. I v tomto případě Vám může být Vámi vybraná firma nápomocna. Ved ení účetnictví, dříve podvojného účetnictví, poskytuje ucelený obrázek o stavu hospodaření firmy. Na základě čehož můžete flexibilně reagovat a měnit podnikatelskou strategii.

Služby v oblasti účetnictví Český Krumlov

V rámci vedení účetnictví se můžete dohodnout na kompletní zpracování účetnictví, daňové evidence, zahrnující například kontrolu účetních dokladů, řádné zaúčtování účetních dokladů, zpracování tiskových sestav, vyhotovení účtového rozvrhu, vypracování reportů aj.

Český Krumlov mzdová agenda a personalistika

V podstatě nezáleží na tom, zda jste podnikatelem, malou nebo střední firmou, příspěvkovou organizací. Máte-li byť s jedním Vaším pracovníkem uzavřenou pracovní smlouvu, či dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, je Vaší povinností vést mzdovou agendu, která čítá také personalistiku. Mzdová agenda souvisí s vypracováním mezd. Ovšem, než se zaměstnancům dostane do rukou výplatnice a na účet mzda, je zapotřebí provést celou řadu procesů a na sebe navazujících činností. Správně vypočtená částka pro poukázání mzdy je již finálovým krokem.

Součásti mzdové agendy a personalistiky

Mzdové účetnictvíCo konkrétního se „ukrývá“ pod mzdovou agendou a personalistikou? Externí firma Vám kompletně zpracuje mzdy, posta rá se o přihlášku a odhlášku zaměstnanců u příslušných institucí, zpracuje ELDP (evidenční listy důchodového pojištění), zpracuje měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení, zajistí vyúčtování i odvod daní, povede osobní spisy zaměstnanců aj.

Daňová přiznání a zastupování před správcem daně Český Krumlov

Oslovíte-li externí účetní firmu, můžete u ní také poptávat vyhotovení a podání veškerých potřebných daňových přiznání. Především se jedná o daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, DPH, silniční daň, daň z nemovitosti aj. Kromě vyhotovení a podání daňových přiznání Vás firma také můžete zastupovat při jednáních a kontrolách. Firmě postačí dát plnou moc, na základě které bude mít oprávnění za Vás „jednat“. K Vám se dostane „jen“ zpráva o průběhu z jednání, kontroly, či výsledku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16805 (novesluzby.cz#24097)


Přidat komentář