Stavební spoření, navýšení a změny

Pokud se zamýšlíme nad stavebním spořením, zdali je výhodné nebo ne v dnešní době, měli bychom se obeznámit s možnostmi, které jsou pro stavební spoření důležité. Od roku 2011 vznikli ve stavebním spoření jisté změny.

Mnoho lidí se domnívá, že je stavební spoření již nevýhodné. Vše má ovšem své pro a proti. Proto znát, alespoň základní informace a potom se nad tímto zamýšlet je velmi důležité.

Stavební spoření - zvýhodnění vašich financí

Stavební spoření vám dává i přes všechny překážky stále velmi dobré zvýhodnění vašich financí. Díky stavebnímu spoření máte 100% jistotu, že vaše finance jsou chráněny a máte tak možnost přesného přehledu o naspořených financích i jaký je váš celkový výnos. Stavební spořitelna vám garantuje přesnou a stálou úrokovou sazbu. A to je velmi důležité. Dalším velmi výhodným kritériem je, že máte mnohem větší možnost dostat úvěr nebo překlenovací úvěr.


 

Řádný úvěr od stavební spořitelny

Pokud si chcete pořídit úvěr u stavební spořitelny, musíte mít naspořeno 40 % s cílové částky. Tento úvěr je poskytovaný s úrokovou sazbou kolem 3,7 % ročně. Úvěr můžete kdykoliv splatit bez jakýchkoliv sankcí nebo si samy navýšit vaše splátky. Pokud můžete z rodinného rozpočtu splácet více, než vám vypočítala stavební spořitelna.

Překlenovací úvěr - než dosáhnete na řádný úvěr

Je velmi výhodný v tom, že je vám umožněno si půjčit mnohem více, nežli je tomu u řádného úvěru. Můžete ho také získat, pokud jste ještě nedosáhli na řádný úvěr. Celou dobu vašeho překlenovacího úvěru splácíte pouze úroky a spoříte až do chvíle, nežli docílíte vašeho hodnotícího čísla, které je nutný pro řádný úvěr. Jakmile toho docílíte, váš překlenovací úvěr je převeden do řádného úvěru.

Výhody úvěru ze stavebního spoření

 • Platíte pouze 300,- Kč ročně za vedení účtu.  U hypoték platíte 150,-Kč za měsíc.
 • Úrokové sazby jsou pouze okolo 3,7 %.
 • Úvěr umožňuje mimořádnou splátku bez sankce.

Nevýhody úvěru ze stavebního spoření

 • Poplatek za vyřízení půjčky se pohybuje ve výši 1 %. Je to stejné jako u hypoték.
 • Cílová částka na řádný úvěr je omezena na cílovou částku, která není dostačující na nové bydlení. Můžete si ovšem tuto částku navýšit, ale nejdříve musíte mít naspořeno 40 %.
 • Pokud chcete vyšší úvěr, je nutné, tak jako u hypoték dát do zástavy vaši nemovitost, která je ve vašem osobním vlastnictví.

Navýšení cílové částky

Pokud bychom chtěli navýšit cílovou částku, měli bychom se zeptat, jaké jsou dopady případného navýšení. Pokud si budete chtít navýšit cílovou částku, mohlo by to mít na vás finanční dopad. Je proto nutné se obeznámit s těmito skutečnosti.** Navýšení cílové částky** se vyplatí v případě, pokud chcete stavební spoření využít na rekonstrukci a podobně. Pokud ovšem tohoto nechcete využít, ale pouze jen spořit, bývá navýšení nevýhodné. Za navýšení cílové částky platíte vždy 1 %. Při snížení neplatíte žádný poplatek. Pokud bychom cílovou částku chtěli navýšit, mohli bychom tak přijít až o třetinu úroků.

Změny ve stavebním spoření

Jestliže jste uzavřeli** stavební spoření** v roce 2003 potom i nadále platí stejná právní platnost. Takže pokud jste celou pětiletou vkladní dobu vaše peníze na nic nevyužili, státní podpora vám zůstává a je vám připsána na účet. Po tomto roce jsou již vázány nové novely zákona o stavebním spoření.

V roce 2011 dochází ke změně, co se týče státní podpory u stavebního spoření, kdy se změní výše státní podpory, dále zrušení osvobození od daně z příjmu a také k účelovému vázání po délce 6 let. Může se proto stát, že dosáhnete na podporu od státu nejvýše 1500,-Kč. Stát by měl přispívat pouze 10 % ročně vaší naspořené částky. Dále budou veškeré spořitelny povinné strhávat 15 % připsaných výnosů.

Zdanění se nedotkne již dříve připsaných státních podpor. Zdanění se vztahuje pouze na zálohu státní podpory v roce 2010, která je přiznaná v dubnu 2011. Co se týče překlenovacích úvěrů, které máte už uzavřeny, potom vám bude automaticky připsána nižší státní podpora a nižší úroky. Takže vaše úvěry budou mít automaticky delší dobu splatnosti.

Jaké jsou výhody stavebního spoření

Vzhledem k navýšení cílové částky má stavební spoření výhody v těchto dvou strategiích:

 • Pokud si při založení stavebního spoření jste jisti, že budete potřebovat během spoření půjčit. Máte totiž možnost získat mnohem vyšší finanční pomoc s kombinací svých úspor, které jsou také podporovány státem a ze stavebního úvěru.
 • Nebo pokud již spoříte a chcete spořit i nadále.*** ** ***

Celkové výhody stavebního spoření, se také vztahují na hlavní kritéria pro stavební spoření. Tyto výhody ať chceme nebo ne, jsou stále výhodné:

 • Je velmi vhodné pro financování bydlení. Peníze ze stavebního spoření můžete použít na koupi nebo rekonstrukci domu či bytu.
 • Vaše finance jsou dobře zhodnocovány. U některých spořitelen, máte úročení od 5 % ročně. A spoření je časově neomezeno.
 • Stavební spoření mohou mít založené také děti i cizinci.
 • Nebo různé spořitelny nabízí různé bonusy. Smlouvy zdarma, prémie a podobně.
 • Vklady jsou ze zákona pojištěny.
 • Veškeré úroky jsou smluvně garantovány.
 • Výhodné úvěry ze stavebního spoření.
 • Pokud budete chtít ukončit stavební spoření, nemáte již žádné sankce.
 • Z výnosů se neplatí daň.
 • 15 % je státní podpora.
 • Úvěr můžete začít čerpat již od dvou let.
 • Můžete mít více smluv najednou.

Jak jsou nevýhody stavebního spoření

 • Bohužel ať už chceme nebo ne, od roku 2011 jsou nižší roční státní podpory, které nelze ovlivnit. Maximální roční státní podpora na jednoho klienta je 3000,- Kč při splnění podmínek na státní podporu a to je 20.000,- Kč ročně.
 • Pokud si chcete vzít překlenovací úvěr, budete mít poměrně vyšší úrokovou sazbu.
 • Jestliže potřebujete do 5 až 6 let od uzavření smlouvy vybrat peníze z účtu stavebního spoření, přijdete o veškeré zálohy státní podpory (vyjímkou jsou překlenovací úvěry, kde můžete částečně čerpat své peníze již dříve)
 • Jestli jste se rozhodli pouze spořit a vaše finance využít na cokoliv je minimální doba vašeho spoření možné pouze po dobu 5 až 6 let. Maximální doba výplaty (včetně státních podpor) není omezena
 • Pokud se rozhodnete ukončit stavební spoření před platným ukončením stavebního spoření, musíte vrátit nejen státní podporu. Ale také musíte zdanit veškeré výnosy jak ze státních podpor, tak také z vkladů.

Co můžete ve stavebním spoření změnit Vy

Pokud se rozhodnete pro stavební spoření, máte možnost změn ve své stávající smlouvě. Ovšem vše je závislé na vzájemné písemné dohodě mezi vámi a stavební spořitelnou. Například:

 • Pokud si budete chtít zvýšit nebo snížit vaši cílovou částku.
 • Pokud chcete změnit podmínky úročení smlouvy.
 • Změnit požadavky na státní podporu, nebo změnit váš měsíční vklad.

Možná si to ani neuvědomujeme, ale stavební spoření je stále velmi výhodné, nežli u jiných spořících účtů a podobně. Stavební spoření vám dokáže i přes všechny nedostatky, co se týče státní podpory, vaše finance velmi kvalitně zúročit. Pokud si chcete zatím pouze spořit, je stavební spoření stále skvělá volba. Ale i lepší možnosti k schvalování úvěrů na vaše bydlení. Stavební spoření vám dává stále velikou šanci začít svůj život žít lépe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16770 (novesluzby.cz#22220)


Diskuze a zkušenosti

Martin Holy | 01.06.2011 15:21
Re: Doba spoření (Miroslav, 31. 5. 2011 09:12:21) Dobrý den, text je doplněn, děkujeme


Přidat komentář