Stavební spoření a služby poradce

Primárním úkolem stavebního spoření je nabídnout klientovi možnost vzít si úvěr na bydlení. Díky státní podpoře se stalo výhodným spořením na cokoli a využívají jej klienti napříč společenskými i ekonomickými skupinami.

Stavební spoření vzniklo v roce 1993 a největší boom zažilo v roce 2003. V současné době má stavební spoření uzavřeno více než pět milionů klientů.

Stavební spořitelny v České republice

 • Wüstenrot stavební spořitelna
 • Českomoravská stavební spořitelna
 • Modrá pyramida stavební spořitelna
 • Raiffeisen stavební spořitelna
 • Stavební spořitelna ČS

Stavební spoření a služby poradce

Služby poskytované poradci stavebního spoření

 • Měli by poskytovat všem úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace.
 • Nabízí produkty a služby odpovídající potřebám klienta.
 • Dokážou porovnat aktuální podmínky stavebního spoření všech bank a stavebních spořitelen a doporučí vám optimální řešení.
 • Navrhují konkrétní řešení s využitím nejvýhodnějších finančních podmínek.
 • Vyberou vhodnou kombinaci vašich stávajících produktů a nového řešení a ušetříme vám další prostředky.
 • Poradí vám, jak výhodně financovat rekonstrukci, koupi nebo stavbu bytu či rodinného domu.
 • Svá doporučení a rozhodnutí zakládají na objektivních kritériích, tzn. objektivně činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty a bez zbytečných průtahů.
 • Poskytují informace o podmínkách nebo rizicích spojených s některými obchody.
 • Obchodní jednání vedou v souladu s obchodními zájmy klienta.Stavební spoření a služby poradce
 • Zodpoví vaše otázky týkající se financování bydlení včetně rozdílu mezi hypoúvěrem a hypotékou a osvětlí vám vše čemu potřebujete ohledně stavebního spoření porozumět.
 • Poradí vám i se zabezpečením úvěru, pojištěním majetku a vinkulaci.
 • Poradci stavebního spoření vám mohou poradit telefonicky, při osobní schůzce nebo prostřednictvím elektronického formuláře.
 • Všechny formy poradenství jsou vždy bezplatné a naprosto nezávazné.
 • Poradci stavebního spoření zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech (osobní život a majetkové poměry klientů), které se dozvěděli při obchodním jednání

Základní princip stavebního spoření

Pro všechny Vás, kteří uvažujete o stavebním spoření, přinášíme základní údaje.

Účastník stavebního spoření

Účastníkem stavebního spoření může být fyzická nebo právnická osoba.

Státní podpora stavebního spoření

Státní podporu může získat:

 • občan České republiky,
 • občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky,
 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.

Stavební spoření a služby poradce

Platnost smlouvy o stavebním spoření

Smlouva o stavebním spoření vstupuje v platnost sepsáním návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření a vystavením potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření stavební spořitelnou.

Úroky a státní podpora stavebního spoření

Ke vkladům účastníka stavebního spoření jsou pravidelně připisovány úroky a státní podpora až do okamžiku ukončení fáze spoření.

Cílová částka u stavebního spoření

Nárok na přidělení cílové částky vzniká účastníkovi po splnění podmínek pro přidělení a účastník se může rozhodnout, zda si nechá vyplatit jen své úspory nebo bude žádat o úvěr ze stavebního spoření.

Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků.

Uspořená částka ze stavebního spoření

Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, sníženému o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou.

Uspořenou částku nelze v době spoření převést na jinou osobu.Stavební spoření a služby poradce

Konec doby spoření

Doba spoření končí dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však uplynutím čekací doby (délka čekací doby na poskytnutí peněžních prostředků z úvěru ze stavebního spoření nesmí být kratší než 24 měsíců od počátku doby spoření a závisí na podmínkách stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách).
Vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření účastníka, nejpozději však dnem ukončení smlouvy.

Zánikem právnické osoby jako účastníka.

Největší výhody stavebního spoření

 • Státní podpora - od 1.1.2011 je poskytována formou ročních záloh ve výši 10 % z ročně uspořené částky, maximálně však 2 000 Kč za kalendářní rok.
 • Nárok na úvěr ze stavebního spoření s neměnným nízkým úročením.
 • Možnost využití překlenovacího úvěru.
 • Při čerpání úvěru stavebního spoření a překlenovacího úvěru je možné odepsat zaplacené úroky ze základu daně z příjmu.
 • Možnost použít úspory včetně státní podpory po splnění zákonem stanovených podmínek na libovolné účely a případně získat i úrokové zvýhodnění.
 • Zhodnocení vkladů - úročení vkladu 1-4% p.a. po celou dobu spoření.
 • Vklady jsou ze zákona pojištěny.
 • Můžete spořit, jak dlouho chcete (více než 6 let).

Stavební spoření a služby poradce

Nevýhody stavebního spoření

 • Nízká výnosnost stavebního spoření v delším časovém horizontu, nevyplatí se jako základní produkt k dlouhodobému spoření.
 • Omezená možnost výběru vkladů. Pokud klient potřebuje jen část vkladů, které má na účtu stavebního spoření, musí si vybrat celou částku a spoření ukončit.
 • V případě výběru naspořených prostředků před uplynutím šestileté lhůty je klientovi účtována sankce a není vyplacena státní dotace.
 • Doba spoření minimálně 6 let.
 • Omezení použití úvěru pouze na účel bydlení rodiny.

Co lze stavebním spořením financovat

 • Koupi bytu
 • Stavbu
 • Nástavbu
 • Rekonstrukci či modernizaci vašeho stávajícího bydlení
 • Koupi stavebního pozemku
 • Přestavbu nebytových prostor na bytové
 • Dřívější závazky související s vaším bydlením (např. nevýhodné předchozí úvěry)Stavební spoření a služby poradce

Stavebním spoření - používané pojmy

Akontace

Částečná úhrada předem, složení části cílové částky jednorázově nebo pravidelnými splátkami na účet stavebního spoření. ** **

Anuitní splátka

Splátka úvěru ze stavebního spoření. Pravidelná platba stále stejné částky zahrnující splátku jistiny (úmor) i úrok. ** **

Koeficient ohodnocení

Je parametr stanovený pro tarifní variantu. Používá se při výpočtu ohodnocovacího čísla a ovlivňuje jeho výši a tím i rychlost přidělení cílové částky. Čím vyšší je koeficient ohodnocení, tím rychleji ohodnocovací číslo roste a doba přidělení cílové částky se zkracuje.Ohodnocovací číslo
Ohodnocovací číslo (OHČ) je měřítkem výše a délky spoření a vypočítává se 12 x ročně v tzv. ohodnocovací dny, a to vždy poslední den v měsíci. Dosažení OHČ stanoveného stavební spořitelnou je jednou z podmínek přidělení cílové částky. ** **

Překlenovací úvěr

Úvěr poskytovaný na překlenutí doby, po kterou nemá účastník nárok na úvěr ze stavebního spoření. ** **

Typy úvěrů poskytované českými stavebními spořitelnami

Úvěr ze stavebního spoření

Překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr dle individuálního zadání od různých stavebních spořitelen od 20 tisíc do několika milionů korun poskytuje stavební spořitelna účastníkovi ve výši celé cílové částky - nikoli jen z rozdílu cílové částky a naspořených prostředků účastníka.

Stavební spoření a služby poradceÚvěr ze stavebního spoření - podmínky poskytnutí úvěru

 • Délka trvání smlouvy - smlouva trvá v době žádosti o úvěr alespoň 24 měsíců** **
 • Naspořená částka - účastník stavebního spoření naspořil částku požadovanou stavební spořitelnou pro přidělení úvěru (většinou 40 až 50% z cílové částky). ** **
 • Dosažení parametru ohodnocení - účastník stavebního spoření dosáhl parametru ohodnocení požadovaného stavební spořitelnou. ** **
 • Prokázání: zajištění, návratnosti (tj. své dostatečné příjmy), účelovost vynaložení prostředků úvěru na zajištění svých bytových potřeb, event. bytových potřeb svých blízkých.** **

Úvěry ze stavebního spoření jsou spořitelnami úročeny velmi nízkou úrokovou sazbou ve výši 3 až 6 % ročně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16771 (novesluzby.cz#22378)


Diskuze a zkušenosti

pastor williams | 27.09.2017 23:10
Ahoj Jsme křesťanská organizace vytvořená tak, aby pomohla lidem, kteří potřebují pomoc, jako je finanční pomoc. Pokud tedy procházíte finančními potížemi nebo máte finanční potíže a potřebujete peníze na zahájení podnikání, nebo potřebujete půjčku na splácení dluhu nebo platbu z vašeho účtu na začátku dobrého jednání, nebo se snažíte získáte půjčky od domácích bank, kontaktujte nás dnes, e-mailem pastorwilliams1211@gmail.com, protože Bible říká: "Lukáš 11:10 Každý, kdo žádá, přijímá, hledá, a kdo klepá, dveře se otevírají. Nechte tuto příležitost vynechat, protože Ježíš je dnes včera stejný a navždy víc. Prosím to vážně a Bůh se bojí lidí.


Přidat komentář