Skartovačky dokumentů

Pracujete v zaměstnání s dokumenty, které je nutné po uplynutí lhůty nenávratně zničit? Pořiďte si skartovačku, která se postará o listiny, které se nemají dostat do žádných rukou. Skartovačku však využijete i doma při skartování osobních dokumentů.

Z jakých skartovaček můžeme vybírat

 • Skartovačka pro malé a domácí kanceláře
 • Personální skartovačky
 • Víceúčelové skartovačky
 • Týmové skartovačky
 • Velkokapacitní skartovačky
 • Centrální skartovačky

Typy skartovaček podle způsobu řezu skartování

 • Skartovačka proužek
 • Skartovačka příčný řez

Typy skartovaček podle pohonu

 • Elektrické skartovačky
 • Ručně poháněné skartovačky

Ručně poháněná skartovačka

Nejde sice o super moderní, super rychlý stroj, ale posuďte sami výhody této skartovačky:

 • nepotřebuje přívod elektrické energie - můžete tedy skartovat i v případě výpadku proudu

 • skartovat můžete jak kancelářský papír, tak CD/DVD médium, kreditní kartu

Jaké jsou doplňky ke skartovačkám

 • Odpadní pytle - liší se podle objemu odpadní nádoby skartovačky.
 • Olej - pro snadný chod řezných válců skartovačky. Zlepšuje životnost i bezporuchovost.
 • Olejové papíry na promazání skartovacího stroje

Využití skartovačky dokumentů

 • Skartovačku využijte v práci, ale i doma.
 • Využití při fyzickém zničení nosičů informací (papír; film z polyesteru s uložením informace v originální velikosti; identifikační katy, čipové karty aj.), které jsou určené pro ničení utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo nižší. Zařízení fyzického ničení nosičů informací je certifikováno Úřadem. Ničení dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků.

Proč si pořídit skartovačku dokumentů

Skartovačka se dokonale postará o to, aby dokumenty, listiny, které jsou citlivé, se nedostaly do nepovolaných rukou.

Podle jakých parametrů vybírat skartovačku

 • Šíře vstupu
 • Šíře řezu
 • Maximální kapacita skartace listů - může být 5 A4 listů; 10 A4 listů; 12 A4 listů; 14 A4 listů; 24 A4 listů; 26 A4 listů; 33 A4 listů aj.
 • Objem odpadní nádoby - může být 15 l; 17 l; 22 l; 38 l; 160 l aj.
 • Snadnost vyjmutí i nasazení odpadního koše
 • Tichost chodu
 • Síťové napájení
 • Příkon
 • Rychlost skartace
 • Snadnost obsluhy a manipulace
 • Design
 • Záruka na řezné nože - 10letá záruka; doživotní záruka aj.
 • Hmotnost skartovačky
 • Rozměry skartovačky
 • Cena skartovačky

Funkce skartovaček dokumentů

 • Automatický systém start/stop řízený fotobuňkou
 • Systém „turbo power“ využívající vlastní, speciálně upravený elektronický obvod, ovládající navýšení výkonu skartovačky o cca 30%. Tuto funkci oceníte například v situaci, kdy skartujete příliš velké množství dokumentů a dojde k zahlcení skartovačky. V případě, že dojde k zahlcení skartovačky a uvízlý materiál se nachází mezi fotobuňkami a svítí světelná kontrolka nad spínačem Turbo, je možné použít funkci "turbo power". Stačí pouze zmáčknout tlačítko Turbo a systém navýší výkon skartovačky o 30 %, čímž dojde k uvolnění uvízlého materiálu. Tlačítko držte tak dlouho, dokud se materiál zcela neuvolní.
 • Funkce „sleep-down“ - cca 2 minuty po posledním vložení papíru dojde k automatickému vypnutí všech nepoužívaných spotřebičů. Po vložení papíru se skartovačka zase automaticky zapne.
 • Pohotovostní režim „stand-by“
 • Systém "cut-off" automatické zastavení stroje při přetížení
 • Systém „energy smart“ pro nulovou spotřebu energie ve stavu „stand-by“. Energy smart ročně ušetří 10 kW el. energie a sníží kontaminaci atmosféry oxidem uhličitým o 65 kg.
 • Systém Safe Sence - automatické zastavení při dotyku rukou v oblasti vstupního otvoru.
 • Systém pohonu skartovacích strojů SPPU – speciálně tvrzené ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti opotřebení, bezporuchový chod a dlouhou životnost.
 • REV – v případě, že dojde k zahlcení stroje papírem, použijte jej ke spuštění zpětného chodu a uvolnění neskartovaného materiálu.
 • OFF – tato funkce vypne skartovač z provozu.

Vychytávky skartovaček dokumentů

 • Výkonný motor pro non-stop 24hodinovou práci
 • Tepelná pojistka motoru
 • Světelná signalizace při otevřených dvířkách
 • Světelná signalizace při vysunutém odpadním koši
 • Světelná signalizace při plném odpadním koši
 • Zpětný chod
 • Klipsny pro uchycení skartovacího pytle
 • Ergonomický přední vstup
 • Kolečka
 • Úchyt pro snadnou manipulaci při vyprazdňování stroje
 • Průzor pro kontrolu naplnění odpadu
 • Možnost zpracování náhodně vložených sponek ze sešívaček
 • Možnost zpracování skartaci kreditních karet a CD/DVD - samostatná vstupní štěrbina pro skartaci

Jak nainstalovat skartovačku?

 • Skartovačku postavte na rovnou, pevnou plochu.
 • Skartovačku použijte pouze ve vnitřních prostorách kanceláře, bytu aj.
 • Před připojením zástrčky k elektrické síti se přesvědčte o tom, zda se napěťové a kmitočtové hodnoty elektrické sítě shodují s údaji na typovém štítku.
 • Skartovačku neinstalujte v blízkosti topných těles nebo jiného zdroje tepla. Větrací otvory musí být volné a je třeba dbát na dodržení vzdálenosti minimálně 5 cm od stěn nebo od nábytku.

Péče o skartovačky dokumentů

 • Pravidelně mažte řezné jednotky olejem pro jejich lepší účinnost i prodloužení životnosti.
 • Skartovačku používejte v suchých prostorech s teplotou od -5°C do 40°C.
 • Nepoužívejte skartovačku v mokrých, vlhkých, venkovních prostorách.
 • Skartovačka, napájecí šňůra, zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
 • V případě, že dojde k poškození napájecí šňůry, zástrčky, skartovačku nepoužívejte.
 • Skartovačka nevyžaduje v podstatě žádnou speciální údržbu.
 • Pravidelně vyprazdňujte odpadní koš skartovačky.
 • Používejte pravidelně olejové papíry pro údržbu stroje, prodloužíte tím životnost stroje a předejdete některým problémům. Kontrolujte své zařízení a odstraňujte pravidelně nečistoty, aby nedocházelo k „napékání“ nečistot a zbytků papíru na řezné nože.
 • Vždy skartovačku vypněte do stavu OFF před sejmutím skartovací hlavy z koše.
 • Dávejte pozor, aby při skartování se vám do stroje nedostala kravata, bižuterie, dlouhé vlasy, prsty aj.
 • Dbejte na bezpečnost dětí, aby se nedostaly ke skartovačce a nedošlo k případnému úrazu.

Pravidla bezpečného skartování

 • Z papírů před skartaci odstraňte veškeré drátky ze sešívaček, spony, klipsy. Jinak by mohlo dojit k poškození řezných nožů.
 • U skartovačů podporujících skartaci CD skartujte najednou vždy jen 1ks média.
 • Do skartovacího stroje nevkládejte větší než přípustné množství skartovaného materiálu, jinak by mohlo dojít k zablokování zařízení a přetížení mechanických soustav, což může vést k poškození stroje.
 • Nepřetržitý chod skartovačky, skartování by nemělo trvat déle než 2 minuty. Po uplynutí tohoto zatížení nechte stroj vychladnout a to po dobu alespoň 4 minut.
 • Jestliže dojde k ucpání a zastavení skartovačky vypněte jej alespoň na 10-15 sekund než spustíte zpětný chod.
 • Řezací nože jsou velmi ostré, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli případnému úrazu.

Nevhodné materiály do skartovaček

 • Fólie
 • Textilie
 • Papírové ručníky
 • Toaletní papír
 • Papír se samolepící vrstvou
 • Samolepící tabelační etikety
 • Stuhy
 • Šňůry

Veškeré výše uvedené materiály se smotávají a způsobují zaseknutí nožů.

Likvidace skartovačky

Skartovací stroj neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16744 (novesluzby.cz#21223)


Diskuze a zkušenosti

Jirka Vápeník | 29.03.2011 12:54
Využití skartovačky Snažil jsem se využít papírový odpad z domácnosti a zkusil jsem vyrábět papírové brikety. Nejvíce se mi osvědčilo papír seskartovat, namočit na několik dní a následně lisovat a sušit. Skarace napomohla lepšímu uvolnění pojivových složek z papíru a následně lepší tvarové stabilitě papírové brikety. Z hlediska menších výrobních nákladů by byla lepší mechanická skartovačka, ale nikde jsem takovou nenalezl. Papírové brikety se mi osvědčili v obyčejných kamnech, mohly by dobře hořet i v kotli na pevná paliva. Kontakt na mne JirkaVapenik@seznam.cz.


Přidat komentář