Rozvod - finanční a osobní dopady

Existuje celá řada lidí, kteří se už pro rozvod s konečnou platností rozhodli. Je to zejména proto, že vše pěkné ze vztahu vyprchalo. Někdy rozpadu vztahu zkrátka nejde zabránit. Pokud o rozvodu uvažujete, nebude to pro Vás příliš velká ztráta?

Rozvod si dobře rozmyslete

Soužití v páru posiluje naši psychiku. Ačkoliv se to mnohdy nezdá, sdílení každodenních radostí a starostí se kladně odráží na našem psychickém stavu. Je to třeba pouhé popovídání si, díky kterému jsme spokojenější

Život s partnerem je prospěšný i našemu zdraví

  • Na základě jistých výzkumů se ukázalo, že partneři se stravují zdravěji než jednotlivci a navíc ani tolik nekouří a nepijí.
  • Mějte na paměti, že pokud se rozvedete, ztratíte jistý okruh známých a přátel. Páry se stýkají s mnohem více přáteli než osamělí lidé.
  • Navzdory tomu, že pro hodně lidí je svoboda lákavá, přináší s sebou i více starostí. Už budete sami na veškeré starosti a záležitosti, ať už je to úklid, jednání na úřadě, nákup apod. Jestliže dají partneři finance dohromady, mohou si žít lépe než při samostatném bydlení.
  • Po určité době už se s partnerem budete dokonale znát a vědět, co ten druhý potřebuje (kdy Vás něco trápí a kdy potřebujete obejmout). Kromě toho se před druhým nemusíte stydět a tím pádem si i v milostném životě více užívat.
  • Po rozvodu může sice nastat krátkodobý pocit štěstí, ale ten je většinou vzápětí nahrazen pocitem osamění. Pro ženy je důležitý zejména pocit bezpečí s partnerem a toho se jim po rozvodu nedostane. Ostatně, ani po rozvodu si nemusíte zákonitě najít lepšího partnera, zanedlouho se tedy možná ocitneme ve stejné situaci…
  • Po rozvodu se připravte na všudypřítomné myšlenky, které se Vás budou ptát: „ Rozhodl /a jsem se správně?!“ Zbudou Vám už jen vzpomínky.

Rozvodem začínáte jakoby nový život

Možná se odstěhujete, koupíte si nové věci, najdete si nového partnera. Na vše si musíte zase zvyknout.

Že je Vám jedno, co si o tom všem myslí okolí?

Věřte tomu, že ve společnosti se ale lépe hodnotí lidé, kteří mají stabilní vztah či manželství.

Ani rozvod nebude zdarma

V závislosti na tom, zda se obejdete bez sporů, zaplatíte různé částky. Nejdražší bude majetkové vypořádání.

To, že je s partnerem někdy k nevydržení, zažil asi každý člověk žijící ve vztahu. Patříte ale mezi ty, pro které je rozvod skutečně nevyhnutelný? Psychologové tvrdí, že až 70 % párů lze zachránit. Vše už záleží jen na Vás.

Z opačného úhlu pohledu aneb důvody k rozvodu

Někdy prostě vztah nezachráníte, ačkoliv sebevíc chcete. Za alarmující faktory se považují: - projevy násilí, agresivity, napadání (fyzické i psychické) - neustálá kritika vzhledu nebo ženství - srovnávání s bývalým partnerem ve Váš neprospěch - nezájem o společně trávené chvíle - neustálé výčitky - nesmyslná žárlivost - nevěra - neshody v sexuální oblasti.

Významným otazníkem ohledně rozvodu jsou děti

"Ideální" samozřejmě je, když děti vyrůstají po boku obou rodičů. Ovšem zase na druhou stranu, rodiče, kteří spolu zůstanou jen kvůli dětem, jim spíše uškodí. Výzkumy dokazují, že děti, které žijí v konfliktních rodinách, mají horší prospěch ve škole, častěji berou drogy, trpí poruchami chování, mají problémy s alkoholem apod. Rozhádaná manželství provázení děti až do dospělosti. U takových dětí se později vyskytují vztahové problémy, mají častěji nemanželské děti a vyrůstání v rozhádaném prostředí vede k výrazně vyšší pravděpodobnosti rozvodu. Dětem tedy prospívá soužití s oběma rodiči, ale ne za každou cenu.

Kolik stojí rozvod

Při běžném průběhu rozvodu manželství zaplatíte asi 10 tisíc korun. Spory se moc nevyplácí, protože za ně zaplatíte klidně i přes 30 tisíc korun. Nejdražší položku představuje vypořádání majetku. Bohužel, čím vyšší bude majetek ve společném jmění, tím vyšší poplatek hradíte advokátovi za jeden právní úkon. Vypořádání práv rodičů k nezletilým dětem Vás naopak vyjde levně.

Jak docílit co nejlevnějšího rozvodu

Je vůbec levný rozvod možný? Celkové výdaje na rozvod budou záviset na ceně společného jmění manželů. Dalším významným aspektem je počet právních úkonů spojených s rozvodem. Jestliže máte malý společný majetek a budete uskutečňovat minimum právních úkonů, nevyjde Vás rozvod zas tak draho.

Situace, kdy se manželé domluví - dohoda

Manžel navštíví advokátní kancelář za účelem rozvodu. S manželkou budou domluveni. Advokát s mužem uzavře smlouvu o právním zastoupení a ujme se případu. Pro docílení nesporného rozvodu, čili rozvodu dohodou, je nutná dohoda manželů ohledně vypořádání majetku, práva společného bydlení a péče o nezletilé děti. Advokát vyhotoví a dodá příslušnému soudu: žalobu o rozvod manželství, dále dohodu o výkonu rodičovských práv a povinností k nezletilým dětem, dohodu o vypořádání majetku a právo společného bydlení.

Při vypořádání majetku zaplatíte nejvíce

Za vypořádání majetku dostane advokát nejvyšší odměnu za celý průběh rozvodu. Odměna bude závislá na hodnotě společného jmění manželů. Pro stanovení odměny advokáta za jeden právní úkon se cena společného jmění manželů vydělí dvěma. I v případě, že půjde o nesporný rozvod, budou zapotřebí alespoň dva právní úkony ohledně vypořádání majetku. Při případných sporech, počet právních úkonů roste a odměna advokáta se zvyšuje.

Potřebuje každý z manželů vlastního advokáta?

Toto je velmi problematická oblast, která hodně souvisí se vzájemnou důvěrou. Pokud si budou věřit, mohou ušetřit. Nebezpečí ale spočívá ve skutečnosti, že advokát v podstatě pracuje pro toho, koho zastupuje a nelze, aby zastupoval oba manžele. Druhý z partnerů by podstupoval riziko, že ho jak se říká „napálí“ a z výsledku vytěží jen partner zastoupený advokátem.

Úprava vztahů rodičů k dětem je levnou záležitostí

K rozvodu náleží i právní úkony v souvislosti s upravením vztahů rodičů k dětem. Otázkou je, kdo bude mít děti v péči a jaká bude výše výživného. Návrh na rozvod nemusí stanovovat styk nezletilých dětí s rodičem, kterému nebyly svěřeny děti do péče. Doporučuje se ale ještě před rozvodem to probrat a do návrhu začlenit. Existují totiž případy, kdy některý z rodičů podá žalobu na druhého, z důvodu bránění styku s dětmi. Výhodou je, že právní úkony ohledně vypořádání práv rodičů k nezletilým dětem, jsou levné. I za sedm jednání o dětech zaplatíte méně, než za jedno o majetku. Cílem nízkého tarifu je motivace rodičů, aby nešetřili na pečlivém vypořádání práv k dětem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16714 (novesluzby.cz#20140)


Přidat komentář